Przeszczep komórek trzustki szansą dla pacjentów z cukrzycą

iStock_000024327831SmallOpublikowane niedawno wyniki 3 fazy badania klinicznego pokazują, że przeczep wysp trzustkowych u osób z cukrzycą typu 1 może zapobiegać niebezpiecznym dla zdrowia spadkom cukru. Wyniki pracy naukowców są uważane za przełom w walce z tą przewlekła chorobą.

Czytaj więcej »

Wykorzystanie możliwości drukarki 3D nową nadzieją dla dzieci cierpiących na tracheobronchomalację

Dzięki możliwościom drukarki 3D zostało uratowanych troje chłopców cierpiących na bronchotracheomalację. Jest to rzadka choroba występująca u jednego dziecka na 2,200 tys. dzieci. Cechuje się niedorozwojem pierścieni chrzęstnych i związanym z tym osłabieniem ścian tchawicy i oskrzeli. Prowadzi to do zapadania się dróg oddechowych i utrudnienia pasażu powietrza do płuc.

Czytaj więcej »

Transplantacja macicy lekarstwem na bezpłodność?

We wrześniu, w Szwecji po raz pierwszy na świecie kobieta, której przeszczepiono macicę, urodziła dziecko. 36- letnia Szwedka urodziła się z zespołem Rokitansky’ego. Zespół ten jest wrodzoną wadą, polegającą na niewykształceniu się macicy i pochwy, przy teoretycznie zachowanej płodności z powodu obecności prawidłowych jajników. Wiadomość o pierwszym pomyślnym ukończeniu ciąży po transplantacji macicy niesie nadzieję dla kobiet, do tej pory uznanych za bezwzględnie niepłodne. Czytaj więcej »

Przeszczep szpiku szansą na wyleczenie zakażenia HIV?

Timothy Henrich i Daniel Kuritzkes z Brigham and Women’s Hospital w Bostonie, na 7. Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia AIDS w Kuala Lumpur, ogłosili iż u dwóch pacjentów zakażonych HIV po przeszczepie szpiku, nie wykrywa się wirusa we krwi obwodowej. Doniesienie to zelektryzowało cały świat medyczny, gdyż całkowite wyleczenie zakażenia HIV jest ekstremalnie trudne. W chwili obecnej leczenie ograniczone jest do leków antyretrowirusowych (ART), które hamują replikację wirusa, natomiast nie znana jest terapia gwarantująca wyleczenie. Czytaj więcej »

Przeszczepianie płuc z wykorzystaniem urządzenia zachowującego funkcje życiowe przeszczepianego organu

Zamiast w lodówce, nowa para płuc dla Gary’ego Connighama przybyła do UPMC Presbyterian w nowoczesnym pojemniku na kółkach. Eksperymentalna (jak na razie) maszyna podtrzymywała funkcjonowanie płuc dawcy oraz ich wentylację podczas gdy przebywały poza ciałem. Zapewniała także stałą podać krwi oraz substancji odżywczych. Organy były ex vivo utrzymywane także w temperaturze ludzkiego ciała [1, 4]. Był to jeden z pierwszych przypadków wykorzystania perfuzji mechanicznej w normotermii do przechowywania płuc w czasie od pobrania do przeszczepienia. Podobne doświadczenia miały miejsce już przy przechowywaniu nerki i wątroby. Czytaj więcej »

Endoskopowy przeszczep wysp trzustkowych – sukces polskich chirurgów

To, co jeszcze kilka miesięcy temu było marzeniem dla diabetyków, dzisiaj jest już faktem. Zespół z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie wykonał z sukcesem rewolucyjną w transplantologii operację autogenicznego przeszczepienia wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka (1). Czytaj więcej »

Przeszczep twarzy – po raz pierwszy w Polsce

Grupa śląskich chirurgów z Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej Centrum Onkologii w Gliwicach ogłosiła gotowość do przeprowadzenia pierwszej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej operacji alloprzeszczepu twarzy. Zespół profesora Adama Maciejewskiego wciąż poszukuje odpowiedniej pary – dawcy i biorcy przeszczepu. Podobne operacje były już przeprowadzane m.in. w USA, Hiszpanii, Niemczech, Francji i Belgii. Czytaj więcej »

Sztuczne serce z Francji

Kardiologia – jedna z najszybciej mknących do przodu w swym rozwoju specjalizacji znów stawia milowy krok. Po przezskórnych zabiegach stentowania, wymiany zastawek, okluzji ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, zamknięcia uszka przedsionka przychodzi czas na jeszcze większą ingerencję w strukturę ludzkiego serca. Teraz naukowcy zbliżają się do całkowitego zastąpienia niewydolnych komór sztucznym sercem. Mimo, że marzenia ludzkości o wymianie serca na maszynę mają za sobą już dość długą historię, aż do dziś nie powiodło stworzenie mechanizmu o podobnych wymiarach, wadze, działaniu do ludzkiego serca. Cel ten osiągnęła francuska grupa badawcza w prototypie CARMAT. Model sztucznego serca wchodzi właśnie w pierwszą fazę badań klinicznych i w bieżącym roku ma zostać wszczepiony pierwszym pacjentom.

Czytaj więcej »

Transplantacja nerki – głodówka chroni przeszczepiony narząd

Zostaliśmy przyzwyczajeni do myśli, że prawidłowe odżywienie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w okresie pooperacyjnym. Jednakże badania wskazują, że w przypadku transplantacji narządów sprawa wygląda nieco inaczej. Przedoperacyjne krótkotrwałe ograniczenie dietetyczne lub wręcz poszczenie chroni nerkę przeszczepioną przed odrzuceniem. Wydaje się, że można zniwelować konsekwencje uszkodzenia niedokrwienno – reperfuzyjnego (UN-R). Podczas gdy mechanizm tej reakcji jest niejasny, od niedawna wiemy, że suplementacja glukozy nie zaburza protekcyjnego efektu głodówki na nerkę przeszczepioną. Czytaj więcej »

Przewlekłe odrzucanie nerki przeszczepionej

Obecnie przeszczepienie narządu i dializoterapia są jedynymi skutecznymi metodami leczenia nerkozastępczego. Ze względu na lepszą jakość i wydłużenie długości życia pacjentów przeszczepionych, transplantacja jest preferowaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek. W proces odrzucania po przeszczepieniu narządu zaangażowanych jest wiele mediatorów. Proces odpowiedzi zapalnej po przeszczepieniu narządu jest wtórny do niedokrwienia i reperfuzji. Cytokiny, a także rodniki tlenowe uwalniane podczas reperfuzji mogą zwiększać ekspresję cząstek adhezyjnych ICAM-1 na powierzchni śródbłonka. Cytokiny stymulują także leukocyty, co prowadzi do wzrostu ekspresji integryn (LFA-1, VLA-4) na ich powierzchni. Cząstki LFA-1 i VLA-4 reagują z adehzynami ICAM-1 i VCAM-1, obecnymi na komórkach śródbłonka. Aktywowane dzięki adhezji leukocyty, uwalniają enzymy proteolityczne i reaktywne formy tlenu, które uszkadzają śródbłonek. Czytaj więcej »