Pierwsza pomoc – podstawy

W przypadku znalezienia się w sytuacji zagrożenia życia warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Istotne jest także przygotowanie się na niebezpieczeństwo, które może zagrażać nam samym. Czytaj więcej »

Mobilne ratownictwo, mobilna pierwsza pomoc – opracowanie własne

Postęp świata techniki wymusza na nas ciągłe dopasowywanie się do obowiązujących trendów, ta zasada jest też obecna w przypadku nauczania pierwszej pomocy. Obecnie praktycznie każdy z nas posiada telefon komórkowy, dlaczego więc tego nie wykorzystać w celu zwiększenia świadomości z zakresu pierwszej pomocy w sytuacjach urazowych? Wykorzystanie powyższego faktu może przynieść pozytywne skutki w przyszłości jeżeli chodzi o liczbę zmniejszenia śmiertelności z powodu przyczyn zewnętrznych oraz zmniejszenie nakładów finansowych na leczenie pourazowe.

Czytaj więcej »