Stypendium zagraniczne dla wybranych polskich pielęgniarek onkologicznych

iStock_000015704019XSmallStypendium zagraniczne dla wybranych polskich pielęgniarek onkologicznych

Dzięki wsparciu Polskiej Grupy Raka Płuca (PolGRP) trzy pielęgniarki onkologiczne z wybranych ośrodków w Polsce uczestniczyły w zagranicznym kursie edukacyjnym. Utworzenie programu stypendialnego było efektem współpracy PolGRP z kanadyjskim University Health Network oraz Międzynarodowym Towarzystwem do Badań nad Rakiem Płuca – IASLC, organizatorem Światowej Konferencji Raka Płuca (WCLC), w tym roku odbywającej się w Kanadzie. W ramach stypendium, wybrane pielęgniarki wzięły udział w szkoleniu w klinice Princess Margaret Hospital w Toronto oraz w Konferencji WCLC. Na poziomie rekrutacji projekt organizacyjnie wsparły władze Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, a patronat nad wydarzeniem objęły: medexpress.pl, MEDtube oraz Wydawnictwo PZWL.

Czytaj więcej »