Operacje bariatryczne jako prewencja nowotworów u osób otyłych?

Australijscy naukowcy odnotowali spadek stężenia białek związanych z nowotworami krążących we krwi po operacjach bariatrycznych u osób otyłych. Wiele badań wykazało związek otyłości z ryzykiem powstawania nowotworów. W Wielkiej Brytanii otyłość jest drugim co do częstości (zaraz po paleniu tytoniu) modyfikowalnym czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworu. Czytaj więcej »

Zmiany masy ciała jako możliwa przyczyna powikłań położniczych

iStock_000017779437XSmallBadania naukowców z Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, and Karolinska Institutet pokazują, że zmiany masy ciała pomiędzy kolejnymi ciążami mogą wpływać na ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu oraz zwiększenia umieralności niemowląt. Czytaj więcej »

Nadmierna masa ciała jako czynnik ryzyka dla rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów

iStock_000001495171_LargeŚwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO, World Health Organization) zaliczyła chorobę zwyrodnieniową stawów do 10 głównych problemów zdrowotnych. Jest to postępująca chorobą degeneracyjna z towarzyszącym jej stanem zapalnym zajętych stawów. Najczęściej choroba ta dotyczy dużych stawów: biodrowych lub kolanowych, ale również stawów rąk. Czytaj więcej »

Otyłość u młodych dorosłych istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka wątrobowokomórkowego

iStock_000013017100_XXXLargeŚwiatowa pandemia otyłości niesie ze sobą wiele problemów dla współczesnej medycyny. Jednym z nich jest związane z otyłością podwyższone ryzyko występowania nowotworów, w tym szczególny związek otyłości z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC, hepatocellular carcinoma). Zespół badaczy pod kierownictwem M. Hassana w Stanach Zjednoczonych przeprowadził szerokie retrospektywne badanie poszukujące związku między otyłością w okresie wczesnej dorosłości, a występowaniem HCC. Wyniki zostały opublikowane na łamach amerykańskiego Gastroenterology Journal. Czytaj więcej »

Mała ilość snu i zaburzenia oddechu są niezależnymi czynnikami ryzyka rozwoju otyłości u dzieci

Otyłość wśród dzieci to ogromny problem na całym świecie. Dotyka ona około 43 milionów dzieci, a tylko w Europie żyje 5 milionów cierpiących na nadwagę i 20 milinów otyłych obywateli poniżej 18 roku życia. Czytaj więcej »

Czy odkryto substancję, która zastąpi trening i pozwoli nam schudnąć?

Active seniorsRegularne uprawianie sportu jest polecane jako profilaktyka otyłości, cukrzycy i jej powikłań oraz miażdżycy. Trening powoduje wzrost wydatkowania energii, której źródłem są zgromadzone w nadmiarze tłuszcze, dotąd jednak mechanizm tego procesu nie był dokładnie znany. Czytaj więcej »

Więcej śpisz – ważysz mniej?

Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwania postanowili sprawdzić czy dodatkowym czynnikiem usposabiającym do przybierania na wadze może być pora snu oraz liczba przespanych godzin. Badaczy zainteresowała zależność pomiędzy ilością snu a obiektywnie mierzoną masą ciała oraz zależność pomiędzy ilością przyjmowanych kalorii, a porą spożywanych posiłków.Te czynniki przyczyniały się przybierania na wadze. Czytaj więcej »

Wieś zagrożona otyłością?

Ostatnie badanie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz badania polskie potwierdzają, ze mieszkańcy wsi są bardziej zagrożeni otyłością, niż mieszkańcy miast. Najnowsze doniesienie opublikowane w National Rural Health Association’s Fall 2012 Journal of Rural Health udowodniło, że Amerykanie zasiedlający tereny wiejskie są bardziej otyli, niż zasiedlający miasta. Miejsce zamieszkania może odgrywać istotną rolę w epidemii otyłości. Czytaj więcej »

Na czym polega „paradoks otyłości”

Otyłość, czyli patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie jednostki jest schorzeniem, które prowadzi do zaburzenia prawidłowych jego funkcji i rozwijania się dodatkowych schorzeń oraz chorób przewlekłych. Zgodnie z dotychczasową wiedzą specjalistyczną występowanie otyłości wpływa również na skrócenie dalszego czasu trwania życia. Co jednak jeśli nagle okazało się, że otyłość chroni przed przedwczesną śmiercią?

Czytaj więcej »

Operacja mózgu lekiem na otyłość?

Nadwaga i otyłość stały się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad bardzo dużym problem. Problem ten jest na tyle znaczący, że eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określili otyłość chorobą cywilizacyjną XXI w [1].

Czytaj więcej »