Czy potrafimy już zapobiegać uszkodzeniu nerek?

iStock_000025954109_XXXLargeInterdyscyplinarna grupa naukowców z Boston University School of Medicine opisała nowe białka nazywane TMIGD1, które okazało się być zaangażowane w ochronę przed uszkodzeniem kluczowych dla optymalnego funkcjonowania nerek komórek nabłonkowych w kanalikach nerek. To białko może stać się w przyszłości celem nowych strategii terapeutycznych mających zastosowanie w postępowaniu z pacjentami cierpiącymi na ostrą i przewlekła chorobę nerek. Czytaj więcej »

ETV6 – nowy marker prognostyczny ostrej białaczki limfoblastycznej

iStock_000015704019XSmallNaukowcy z University of Colorado Cancer Center wykazali dodatnią korelację pomiędzy obecnością mutacji w obrębie genu ETV6, a zachorowalnością na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Odkrycie przyczyni się do wyodrębnienia populacji cechującej się zwiększonym ryzykiem zachorowania, w której to należy przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku tej jednostki chorobowej.

Czytaj więcej »

Zmodyfikowane limfocyty T w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej – sukces amerykańskich naukowców

Amerykańscy naukowcy z University of Pennsylvania jako pierwsi zastosowali nową metodę w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej opornej na leki. Ich osiągnięcia zostały opublikowane na łamach czasopisma „Science Translational Medicine”. Czytaj więcej »