Nowatorski cewnik balonowy i zatory powietrzne w czasie zabiegów neurochirurgicznych – czy uda się im zapobiec?

Woman prepared for a plastic surgeryZabiegi neurochirurgiczne wykonywane w pozycji siedzącej pacjenta dotyczące tylnego dołu czaszki i odcinka szyjnego kręgosłupa niosą za sobą ryzyko powstania zatoru powietrznego. Naukowcy z University Hospital Tübingen po przeprowadzeniu badań in vitro i in vivo dowiedli skuteczności zastosowania cewnika balonowego umieszczonego w żyle szyjnej wewnętrznej jako nowej alternatywnej techniki w zapobieganiu temu powikłaniu.

Czytaj więcej »

Ocena ryzyka operacji na podstawie prędkości chodzenia pacjenta

Active seniorsW dzisiejszych czasach w krajach zachodnich mamy doczynienia ze starzeniem się społeczeństwa. Dla przykładu już w 2007 roku w USA ponad 35% operacji było wykonanych u osób powyżej 65 roku życia. Wszystko wskazuje na to, że trend ten będzie nasilał się w nadchodzących latach. Starsi pacjenci wymagają od lekarzy odrębnego, specjalnego podejścia. Nawet dzisiaj opieka nad nimi jest trudna i wymaga holistycznego spojrzenia. Z powodu rosnącej liczby geriatrycznych pacjentów, muszą zostać wprowadzone nowe, odpowiednie wytyczne dotyczące opieki nad nimi. Problem ten dotyka także chirurgii. Czytaj więcej »

Przepuklina pachwinowa obserwować, czy operować?

Przepuklina pachwinowa jest problemem z którym chirurdzy zmagają się od początku historii swojej profesji. Schorzenie to występuje u co czwartej osoby w populacji ogólnej, 7-krotnie częściej u mężczyzn. Polega na patologicznym uwypukleniu struktur ciała przez otwór w powłokach nazywany miejscem zmniejszonego oporu. Przepuklina pachwinowa ulega stopniowemu powiększeniu i zmniejsza jakość życia pacjenta. Powikłaniem wynikającym z tej choroby jest uwięźnięcie przepukliny, które jest ostrym stanem chirurgicznym. Chirurdzy w ostatnim stuleciu wymyślali i doskonalili techniki naprawy tej patologii. Naukowcy z University of Creighton porównali dwa duże 10-letnie badania wykonane na populacji z Północej Ameryki oraz Wielkiej Brytanii. W tych analizach prowadzono obserwacje pacjentów z nieobjawową przepukliną pachwinową, którzy nie zostali poddani jej naprawie. Badanie to miało na celu przedstawienie dowodów na to, że WW (watchful waiting) w przypadku tej grupy chorych jest lepsze niż rutynowa operacja. Czytaj więcej »

Hipotermia – prosty sposób na zapobieganie powikłaniom związanym ze zrostami?

iStock_000015704019XSmallChirurdzy wiedzą, że każda operacja wiążę się z ryzykiem powstania zrostów. Przy laparotomii ryzyko to wynosi nawet 90%. Pooperacyjne zrosty w jamie brzusznej są najczęstszym powodem niedrożności jelit u osób dorosłych, która jest ostrym stanem chirurgicznym i choć przeważnie dzięki reoperacji udaje się przywrócić drożność jelit, to procent zgonów sięga od 3 do 30 %. Trzeba dodatkowo podkreślić, że konieczność reoperacji wiąże się z olbrzymimi kosztami. W Ameryce suma ta wynosi 1,3 miliarda dolarów rocznie. Czytaj więcej »

Leczenie przepukliny pachwinowej – lekka siatka redukuje ból pooperacyjny

Grupa badaczy z Kliniki Chirurgii Uniwersytetu w Neapolu zbadała częstość występowania i nasilenia bólu pooperacyjnego oraz innych powikłań u pacjentów poddanych plastyce przepukliny pachwinowej z użyciem lekkiej siatki o dużych porach i ciężkiej siatki o małych porach, przytwierdzonych klejem tkankowym. Czytaj więcej »

Postępy w technologii implantacji soczewek

Ostatnie 60 lat przyniosło znaczny rozwój w operacjach zaćmy. Traumatyczna i ręczna implantacja prostych soczewek zastąpiona została minimalnie inwazyjną interwencją chirurgiczną, wspieraną najnowszymi technologiami. Podczas dzisiejszych operacji możliwe jest indywidualne dopasowanie soczewek do potrzeb pacjenta. Większa ilość przeprowadzanych zabiegów implantacji soczewki związana jest niewątpliwie z globalnym starzeniem się społeczeństwa (cataracta senilis- zaćma starcza). Zaćmę możemy leczyć zabiegiem operacyjnym, co roku z tego powodu operowanych jest 15 mln osób.

Czytaj więcej »

Operacja mózgu lekiem na otyłość?

Nadwaga i otyłość stały się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad bardzo dużym problem. Problem ten jest na tyle znaczący, że eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określili otyłość chorobą cywilizacyjną XXI w [1].

Czytaj więcej »

Zmiana preferencji żywieniowych u pacjentów po operacji ominięcia żołądkowo-jelitowego

Jako skutek trwającej od pewnego czasu epidemii otyłości, różne metody chirurgii bariatrycznej zyskują popularność. Znacznej ilości pacjentów zaleca się zabieg ominięcia żołądkowo-jelitowego (ang. gastric bypass, GB), który jest najczęściej wykonywaną procedurą, jak również najbardziej skuteczną. Mimo silnej pozycji gastric bypass jako złotego standardu w chirurgii bariatrycznej, mechanizmy, dzięki którym dochodzi do utrzymującej się utraty wagi, nie zostały w pełni poznane. Według najnowszego badania (1) przeprowadzonego przez naukowców z Imperial College w Londynie osoby po GB chudną nie tyle dlatego, że zaleca im się dietę, ale głównie z powodu faktycznej zmiany upodobań odnośnie pokarmów. Pacjenci po prostu przestają wybierać produkty spożywcze zawierające wysoką zawartość tłuszczu. Czytaj więcej »

Bycie szczupłym jest opłacalne

Operacje bariatryczne są opłacalne nie tylko w przypadku osób z otyłością olbrzymią, ale również gdy pacjent jest umiarkowanie otyły. Takie przesłanie niesie ze sobą podsumowanie 170 badań, wykonane przez zespół z Washington University School of Medicine w St. Louis, USA. Naukowcy sugerują, że każdy z BMI powyżej 30 kg/m2, powinien mieć dostęp do zabiegu.
Czytaj więcej »

Nowa metoda nieoperacyjnego leczenia przykurczu Dupuytrena

Pacjenci, którzy cierpią z powodu przykurczu Dupuytrena maja obecnie alternatywę dla zabiegów operacyjnych. Firma Auxilium Pharmaceuticals Inc. produkuje Xiaflex, który w Europie będzie znany pod nazwą XIapex. Skuteczność działania leku udowodniono testując go na dużej grupie pacjentów(1). Terapia Xiaflexem znacząco zmniejsza kąt przykurczu zarówno w stawach śródręcznopaliczkowych (MP) i międzypaliczkowych bliższych (PIP). Wpływa to poprawę stanu klinicznego pacjentów zarówno z lekkimi i zaawansowanymi przykurczami (2). Prawie rok temu lek został zaakceptowany jako jedyna farmakologiczna metoda leczenia przykurczu Dupuytrena przez Food & Drug Admnistration w USA. Czytaj więcej »