Zastosowanie karnityny w leczeniu nowotworów

DNA moleculeChoroby nowotworowe, na które rocznie zapada w Polsce ok 150 tysięcy ludzi, stanowią drugą przyczynę zgonów. Z powodu nowotworów umiera rocznie około 90 tysięcy osób. Szacuje się, że liczba ta będzie stale rosnąć, stając się w niedalekiej przyszłości pierwszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nowotwory stanowią poważny problem zdrowotny, oraz społeczny XXI wieku.

Czytaj więcej »

Metformina kontra B-CLL – czyli nieznane oblicze znanego leku przeciwcukrzycowego

Dictionary Series - Health: diabetesLeczenie białaczki to wciąż nierówna walka. Mimo ogromnego postępu w medycynie, nadal brakuje skutecznego środka, który pomógłby przezwyciężyć tą chorobę. Od kilku lat jednym z leków, który budzi coraz większe zainteresowanie w świecie nauki jest metformina. Jak wykazały badania włoskich naukowców, lek ten może okazać się niezwykle obiecującym środkiem terapeutycznym z walce z przewlekłą białaczką limfocytową. Wyniki badań dowiodły, że metformina wykazuje działanie proapoptotyczne oraz antyproliferacyjne na komórki nowotworowe, które zostały wcześniej pobrane od pacjentów z CLL (ang. chronic lymphocytic leukemia). Opis tego doświadczenia oraz wnioski zostały opublikowane na łamach renomowanego czasopisma Oncotarget [1]. Czytaj więcej »

Terapia fotodynamiczna w onkologii

Terapia fotodynamiczna (ang. PDT-photodynamic therapy) jest metodą leczenia, w której komórki rakowe, uczulone uprzednio na światło, mogą zostać zniszczone poprzez ich naświetlanie. Metoda ta stosowana jest już w Japonii, USA, Kanadzie, Australii, a także w krajach Europy Zachodniej. Czytaj więcej »

Inhibitory PD-1 w terapii onkologicznej

PD-1 jest receptorem, który poprzez różnorodne procesy metaboliczne prowadzi do dezaktywacji komórek T. W terapii onkologicznej, jednym z nowych, obiecujących leków jest BMS-936558, przeciwciało skierowane przeciw receptorom PD-1. Efektywność nowej terapii została udowodniona w dużych, randomizowanych badaniach, w przypadku raka nerki, raka nie-drobnokomórkowego płuca i czerniaka. Obecnie lek ten znajduje się w drugiej fazie badań klinicznych (leczenie raka jasnokomórkowego nerki).

Czytaj więcej »

Wyniki mapowania genetycznego w nowotworach piersi

Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet. Od lat 70., aż do 90. dwudziestego wieku obserwowało się stały wzrost zachorowalności na raka piersi. Jest on obecnie przyczyną ponad 450 000 zgonów rocznie. Naukowcy z The Cancer Genome Atlas zmapowali pod względem genetycznym ponad 800 próbek pochodzących od różnych chorych na raka piersi. Wyniki badań opublikowane zostały na łamach Nature, 23 września 2012 roku. W badaniach wzięto pod uwagę rodzaj i liczbę mutacji, korelację miRNA z mutacjami, metylację DNA oraz liczbę i rodzaj zamplifikowanych genów. Zintegrowana analiza molekularna nowotworów piersi poszerza naszą wiedzę o tej chorobie i wskazuje na genetyczne czynniki wpływające na powstanie i progresję raka.

Czytaj więcej »

Szczepionka na raka piersi

Trwają badania nad szczepionką (Neuvax, nelipepimut-S lub E75), którą moglibyśmy zastosować w celu zapobiegania nawrotowi raka piersi, we wczesnym stadium, z niską lub średnią ekspresją receptora HER2. Obecnie, od 2011 roku, prowadzona jest trzecia faza badań klinicznych, a wstępne wyniki będą znane w roku 2015. Szczepionka skierowana jest przeciwko peptydowi E75, wyizolowanemu z receptora białkowego HER2/neu. Wyniki badań fazy pierwszej i drugiej wskazują na mniejszą niż w grupie kontrolnej liczbę nawrotów choroby, niższą śmiertelność i brak przerzutów do kości, w przypadku wznowy nowotworu. W artykule przedstawiono zasady działania, kryteria wyboru pacjentów, wyniki fazy pierwszej i drugiej badań klinicznych, toksyczność oraz perspektywy rozpowszechnienia szczepionki.

Czytaj więcej »

Remisja czerniaka złośliwego jest możliwa

Naukowcy z Memorial Sloan Kettering Cancer Center przeprowadzili badanie na jednym pacjencie, celem oceny roli układu odpornościowego w walce z rakiem. Wyniki opublikowano w New England Journal of Medicine jako krótkie doniesienie. Choremu z czerniakiem złośliwym podano ipilimumab (blokujący białko CTLA-4), a następnie zastosowano radioterapię. Zaobserwowano nietypowe zjawisko, w którym terapia radiacyjna jednego ogniska nowotworu, skutkowała zniknięciem guzów przerzutowych w obrębie całego organizmu.

Czytaj więcej »

Ryzyko rozwoju raka jelita grubego u pacjentów po usunięciu gruczolaka

W krajach Europy rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych prowadzących do śmierci. Rocznie rozpoznaje się kilkadziesiąt tysięcy nowych zachorowań. Często rak rozwija się na podłożu gruczolaka. Czytaj więcej »

Stężenie jonów magnezu u pacjentów podlegających leczeniu żywieniowemu pozajelitowemu

Leczenie żywieniowe pozajelitowe jest ostatnio coraz częściej stosowane jako leczenie wspomagające w praktyce chirurgicznej. Stosowane jest u pacjentów, u których niemożna dostarczyć przez przewód pokarmowy odpowiedniej ilości wszystkich niezbędnych składników odżywczych, między innymi magnezu. Czytaj więcej »

Rak płuca – nowe możliwości wprowadzenia badań przesiewowych

Bardzo istotne wnioski dotyczące wczesnego wykrywania nowotworów płuca zostały zawarte w niedawnej publikacji podsumowującej amerykańskie badanie NLST (National Lung Screening Trial). Jest to pierwsze badanie w którym poprzez zastosowanie odpowiednich metod diagnostycznych udało się zmniejszyć umieralność pacjentów z rakiem płuca. Wykazana w tej analizie wyższość cyklicznie wykonywanej nisko dawkowej tomografii komputerowej (low dose computed tomography – LDCT) nad standardowym zdjęciem RTG klatki piersiowej jest pierwszym krokiem, który w przyszłości być może pozwoli na wdrożenie skutecznego programu badań przesiewowych w kierunku raka płuca. Czytaj więcej »