Co Polacy wiedzą o POChP?

POChP_002Choruje na nią blisko 2.5 miliona Polaków, lecz jedynie 20% przypadków zostaje odpowiednio wcześnie zdiagnozowanych i leczonych. Mowa o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – jednej z nielicznych przewlekłych niezakaźnych chorób układu oddechowego. 14 maja odbyła się debata ekspercka na temat świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie POChP. Czytaj więcej »

Desmozyna biomarkerem w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc?

U chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc obserwuje się podwyższony poziom produktów degradacji elastyny, jednakże jak dotąd ich oznaczanie nie weszło do kanonu narzędzi diagnostycznych tej choroby. Być może niedługo się to zmieni. Czytaj więcej »

Wpływ tiotropium na śmiertelność u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Tiotropium to lek poprawiający parametry wentylacyjne dróg oddechowych, jakość życia oraz redukujący ryzyko zaostrzeń i śmiertelność u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Nie wiadomo jednak czy te korzyści będą się utrzymywać w przypadku przyjmowania tiotropium w połączeniu z wziewnymi glikokortykosteroidam i długo działającymi agonistami receptora beta2-adrenergicznego. Czytaj więcej »