Operacje bariatryczne jako prewencja nowotworów u osób otyłych?

Australijscy naukowcy odnotowali spadek stężenia białek związanych z nowotworami krążących we krwi po operacjach bariatrycznych u osób otyłych. Wiele badań wykazało związek otyłości z ryzykiem powstawania nowotworów. W Wielkiej Brytanii otyłość jest drugim co do częstości (zaraz po paleniu tytoniu) modyfikowalnym czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworu. Czytaj więcej »

Prawidłowo kontrolowana glikemia redukuje ryzyko nowotworów

fDane epidemiologiczne wskazują, że cukrzyca jest związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworów. Wiele badań opisuje liczne mechanizmy leżące u podstaw relacji między cukrzyca a ryzykiem nowotworu. Jednym z nich jest promocja uszkodzeń DNA poprzez stres oksydacyjny związany z zwiększonym mitochondrialnym utlenianiem glukozy. Ponadto insulino oporność, hiperglikemia, zwiększony poziom insulino podobnych czynników wzrostu (IGF), jak i przewlekłe stany zapalne mogą wyjaśniać dodatnią zależność między cukrzycą i ryzykiem nowotworów. Czytaj więcej »

Promienica – wyzwanie diagnostyczne XXI wieku

Naukowcy z różnych części świata donoszą o przypadkach promienicy, która ze względu na niecharakterystyczne objawy oraz rzadkość występowania, bywa mylnie diagnozowana jako proces rozrostowy.

Czytaj więcej »

Znaczenie AR-42 w zapobieganiu utracie masy mięśniowej w przebiegu zaawansowanej choroby nowotworowej

iStock_000015704019XSmallKacheksja nowotworowa to jeden z głównych problemów terapii chorych w zaawansowanym stadium nowotworów. Jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z The Ohio State University Comprehensive Cancer Center – The James Cancer Hospital and Solove Research Institute (OSUCCC – James), dużą nadzieję w świecie onkologii budzi nowy inhibitor deacetylaz histonów – AR-42. Okazało się, że poprzez hamujący wpływ na produkcję cytokin prozapalnych oraz licznych czynników prokachektycznych, zapobiega on utracie masy ciała, zanikom mięśniowym oraz redukcji masy tkanki tłuszczowej. Wyniki tych obiecujących badań zostały opublikowane na łamach renomowanego czasopisma The Journal of the National Cancer Institute [1]. Czytaj więcej »

Nowotwór jądra

Team of doctors.Trudno jest mówić prosto o nowotworze jądra. Istnieje wiele jego klasyfikacji, odmian oraz typów. Co roku w Polsce wykrywanych jest około 700 nowych zachorowań. Szczególnie narażeni są panowie w II oraz III dekadzie życia. Najczęstszym pierwszym objawem jest niebolesne powiększenie jądra, powinien być to sygnał alarmowy dla każdego mężczyzny! U młodych dorosłych (20–24 lata) stwierdza się dwukrotny przyrost zachorowań w ciągu ostatnich 20 lat na nowotwory zarodkowe jądra (1). Czytaj więcej »

Aspiryna może być pomocna w leczeniu nowotworów

iStock_000017549863_SmallJak wynika z badań opublikowanych niedawno w czasopiśmie ‘’The Cell’’ aspiryna wspomaga układ opornościowy w zwalczaniu nowotworów piersi, skóry, czy przewodu pokarmowego.

Czytaj więcej »

Nowa technika obrazowania dyfuzyjnego MRI w ocenie stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych u dzieci

DSkuteczna, a przede wszystkim bezpieczna diagnostyka obrazowa schorzeń nowotworowych w grupie najmłodszych pacjentów jest tematem wielu obecnie prowadzonych badań naukowych. Doniesienie opublikowane na łamach „The Lancet” porównuje nową technikę dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego z tomografią komputerową oraz pozytronową emisyjną tomografię komputerową w ocenie stopnia zaawansowanie nowotworów złośliwych u pacjentów pediatrycznych. Obiecujące wyniki badania dają szansę na wprowadzenie nowych standardów do diagnostyki obrazowej nowotworów w tej grupie chorych. Czytaj więcej »

Markery wznowy raka pęcherza moczowego – czy oznaczymy je w moczu?

iStock_000015704019XSmallZespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych pod kierownictwem profesora Gangning Liang z oddziału Urologii  USC Norris Comprehensive Cancer Center odkrył w osadzie moczu pacjentów z nienaciekającym rakiem pęcherza moczowego markery metylacji, których obecność pomoże przewidzieć wystąpienie wznowy nowotworu. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Clinical Cancer Research. Czytaj więcej »

Czy ta torbiel jest złośliwa? – coraz mniej tajemnic, coraz więcej pewności przy wykrywaniu nowotworów

Medical technician examining bloodTorbiele trzustki to bardzo częste przypadkowe znaleziska radiologiczne. Uważa się, że u co piątej osoby w badaniu MR można by było doszukać się zmiany tego typu. Najczęściej występującym rodzajem torbieli są torbiele pozapalne. Rozpoznanie ich nie nastręcza trudności, ze względu na podawane przez pacjenta w wywiadzie przebyte ostre lub przewlekłe zapalenia trzustki. Problem diagnostyczny pojawia się, gdy wiadomo, że torbiel nie ma podłoża zapalnego. Wśród zmian torbielowatych wystąpić mogą torbiele nowotworowe: surowicze torbielakogruczolaki, wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe oraz śluzowe nowotwory torbielowate. Spośród wymienionych, jedynie surowicze torbielakogruczolaki nie niosą ze sobą bezpośredniego ryzyka transformacji złośliwej. Wiąże się to z potrzebą dokładnej analizy zmian torbielowatych pod kątem potencjału rozwoju w kierunku nowotworu złośliwego. Czytaj więcej »

Agresywniejszy nowotwór gruczołu krokowego u nosicieli genów BRCA1 i BRCA2

Zastosowanie testów genetycznych w praktyce klinicznej umożliwiło znalezienie zależności pomiędzy nosicielstwem mutacji genów BRCA1 i BRCA2, a zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi i jajnika. Mutacje w tych genach występują również u mężczyzn i uważane są za możliwą przyczynę raka prostaty. Według badania Clinical Oncology przeprowadzonego w Madrycie chorzy na raka prostaty pacjenci z tą mutacją muszą liczyć się z jego agresywnym przebiegiem.

Czytaj więcej »