Transplantacja nerki – głodówka chroni przeszczepiony narząd

Zostaliśmy przyzwyczajeni do myśli, że prawidłowe odżywienie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w okresie pooperacyjnym. Jednakże badania wskazują, że w przypadku transplantacji narządów sprawa wygląda nieco inaczej. Przedoperacyjne krótkotrwałe ograniczenie dietetyczne lub wręcz poszczenie chroni nerkę przeszczepioną przed odrzuceniem. Wydaje się, że można zniwelować konsekwencje uszkodzenia niedokrwienno – reperfuzyjnego (UN-R). Podczas gdy mechanizm tej reakcji jest niejasny, od niedawna wiemy, że suplementacja glukozy nie zaburza protekcyjnego efektu głodówki na nerkę przeszczepioną. Czytaj więcej »

Wszczepialna sztuczna nerka – szansa na lepsze życie

Nerki – filtr naszego organizmu, który nieprzerwanie pracuje by zapewnić właściwy skład krwi oczyszczając ją i usuwając zbędne produkty przemiany materii.Nerki długo zachowują swoją sprawność, nawet przy degradacji dużej części miąższu, co sprawia, że w przypadku wystąpienia patologii często bywa za późno na leczenie, bo zmiany są już na tyle zaawansowane. W tych przypadkach farmakoterapia niejednokrotnie zawodzi, a leczenie nerkozastępcze w obecnym czasie ogranicza się do dializ bądź przeszczepu narządu. Jednak również te rozwiązania nie są wolne od wad. Czytaj więcej »

Przewlekłe odrzucanie nerki przeszczepionej

Obecnie przeszczepienie narządu i dializoterapia są jedynymi skutecznymi metodami leczenia nerkozastępczego. Ze względu na lepszą jakość i wydłużenie długości życia pacjentów przeszczepionych, transplantacja jest preferowaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek. W proces odrzucania po przeszczepieniu narządu zaangażowanych jest wiele mediatorów. Proces odpowiedzi zapalnej po przeszczepieniu narządu jest wtórny do niedokrwienia i reperfuzji. Cytokiny, a także rodniki tlenowe uwalniane podczas reperfuzji mogą zwiększać ekspresję cząstek adhezyjnych ICAM-1 na powierzchni śródbłonka. Cytokiny stymulują także leukocyty, co prowadzi do wzrostu ekspresji integryn (LFA-1, VLA-4) na ich powierzchni. Cząstki LFA-1 i VLA-4 reagują z adehzynami ICAM-1 i VCAM-1, obecnymi na komórkach śródbłonka. Aktywowane dzięki adhezji leukocyty, uwalniają enzymy proteolityczne i reaktywne formy tlenu, które uszkadzają śródbłonek. Czytaj więcej »

Ostre odrzucanie nerki przeszczepionej

Sukces transplantacji zależy od wielu czynników. Należą do nich między innymi właściwy dobór dawcy pod względem wieku, zgodności w obrębie HLA, stopnia uczulenia – poziomu przeciwciał antyleukocytarnych, choroby podstawowej będącej przyczyną leczenia nerkozastępczego, stanu innych narządów i chorób współistniejących. Nie mniej ważne są: inne czynniki zależne od dawcy, czas zimnego niedokrwienia, zmiany niedokrwienno-reperfuzyjne oraz szereg czynników immunologicznych i genetycznych. Czytaj więcej »

Coraz lepsze życie staruszka?

Starsi pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek otrzymują nowe narządy częściej niż jeszcze dekadę temu. Analiza (od 1995 do 2006 roku) wykonana w Stanach Zjednoczonych Ameryki pokazuje, że grupa osób starszych oczekujących na przeszczepienie, jeszcze nigdy nie była w tak dobrej sytuacji. Wyniki te są szczególnie istotne w obliczu ponad półmilionowej rzeszy chorych ze schyłkową niewydolnością nerek, z czego niemal połowa ma 60 lub więcej lat.
Czytaj więcej »