Rezonans magnetyczny przydatnym narzędziem diagnostycznym w identyfikacji niestabilnych zmian miażdżycowych

iStock_000015911522_DoubleMiażdżyca stanowi istotny czynnik ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego tj. ostrego zespołu wieńcowego czy udaru niedokrwiennego mózgu, należących do najczęstszych przyczyn zgonów w krajach wysoko rozwiniętych. Ze względu na epidemiologię schorzenia oraz potencjalne niekorzystne implikacje kliniczne, trwają szeroko zakrojone badania nad patogenezą jak i naturalnym przebiegiem choroby. Badacze z Boston University School of Medicine, po raz pierwszy, do oceny progresji zmian miażdżycowych oraz wczesnej identyfikacji niestabilnych blaszek miażdżycowych podatnych na pęknięcia z powodzeniem wykorzystali metodę rezonansu magnetycznego (MRI). Badanie opublikowano niedawno na łamach czasopisma Atherosclerosis. Czytaj więcej »

MRI warte więcej niż tysiąc słów

Arm ache. Close up of businessman hand tired from typingZespół z UC Davis Health System opracował protokół, umożliwiający “filmową” akwizycję ruchu nadgarstka poprzez wykonanie serii krótkich skanów MRI – Active-MRI. Technika, opracowana przez grupę radiologów, fizyków medycznych oraz ortopedów, ma szansę stać się narzędziem do diagnostyki subtelnych zmian czynnościowych, których następstwem mogą być takie dolegliwości, jak na przykład niestabilność nadgarstka. Czytaj więcej »

MRI – nowoczesna metoda obrazowania w kardiologii

Nowy wynalazek pozwoli na bardzo wydajne obrazowanie ruchów mięśnia sercowego przy pomocy MRI (magneticresonanceimaging – obrazowanie rezonansem magnetycznym). Powstały obraz jest efektem działania niezwykle silnego pola magnetycznego (ok. 150 tys. razy większego niż pole ziemskie). Czytaj więcej »