Alfa-L-fukozydaza nowym potencjalnym markerem niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby

Team of doctors.Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jest obecnie najczęstszą przewlekłą chorobą wątroby. Pomimo tego, iż pierwsze wzmianki na temat tej jednostki chorobowej sięgają drugiej połowy XX wieku, naukowcy wciąż odnajdują nowe brakujące ogniwa w łańcuchu patogenetycznym NAFLD. Grupa badaczy z First Affiliated Hospital of Zhejiang University of Medicine w Chinach wykazali dodatnią korelację pomiędzy poziomem alfa-L- fukozydazy w osoczu krwi, a ryzykiem wystąpienia NAFLD. Dzięki temu odkryciu być może już w niedalekiej przyszłości enzym stanie się przydatnym markerem pozwalającym na oszacowanie ryzyka wystąpienia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby [1]. Czytaj więcej »

LDL i odpowiedź na leczenie HCV – znamy nowy marker prognostyczny

Na łamach Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology, czasopisma American Gastroenterological Association, zostały opublikowane wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z Medizinische Hochschule w Hannoverze. Donoszą one o nowym czynniku pozwalającym przewidzieć odpowiedź na leczenie interferonem u pacjentów z przewlekłym zakażeniem HCV. Mowa o oxLDL, czyli oksydowanej frakcji lipoprotein o niskiej gęstości, powszechnie znanych jako „zły cholesterol”. Czytaj więcej »

ETV6 – nowy marker prognostyczny ostrej białaczki limfoblastycznej

iStock_000015704019XSmallNaukowcy z University of Colorado Cancer Center wykazali dodatnią korelację pomiędzy obecnością mutacji w obrębie genu ETV6, a zachorowalnością na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Odkrycie przyczyni się do wyodrębnienia populacji cechującej się zwiększonym ryzykiem zachorowania, w której to należy przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku tej jednostki chorobowej.

Czytaj więcej »

Kalprotektyna jako marker w diagnostyce i monitorowaniu nieswoistych zapaleń jelit

Nieswoiste zapalenia jelit (IBD) oraz zespół jelita drażliwego (IBS), choć stanowią dwie zupełnie odmienne grupy zaburzeń, mogą dawać podobne, utrudniające diagnostykę różnicową objawy kliniczne. Dodatkowy problem może stanowić rozróżnienie między zaostrzeniem wcześniej rozpoznanego IBD, a nakładaniem się na nie objawów IBS.

Czytaj więcej »

Nowe markery porodu przedwczesnego i wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu

Naukowcy z Imperial College London i University of Crete stwierdzili, że badanie moczu na obecność specyficznych metabolitów u kobiet ciężarnych jest w stanie pomóc w diagnostyce porodu przedwczesnego lub wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu. Dzięki określeniu profili metabolicznych w moczu kobiet ciężarnych będzie można w przyszłości ograniczyć powikłania wynikające z przedwczesnego porodu. Badania zostały opublikowane na łamach czasopisma BMC Medicine. Czytaj więcej »

Chrapanie w ciąży – marker nadciśnienia i stanu przedrzucawkowego

Poza denerwowaniem domowników, chrapanie w czasie ciąży jest poważnym zagrożeniem dla matki i płodu. Naukowcy z Michigan przekonują na łamach American Journal of Obstetrics & Gynecology (1) (AJOG), że chrapanie, które zaczęło się w ciąży, jest związane z nadciśnieniem ciężarnych i stanem przedrzucawkowym, niezależnie od innych czynników. Według WHO oba schorzenia są wiodącą przyczyna chorobowości matek i noworodków (2). Badacze przyznają, że pomimo braku wglądu w mechanizm powyższej zależności, leczenie samego chrapania może znacząco zredukować ryzyko komplikacji w ciąży.

Czytaj więcej »