Spożycie magnezu ma wpływ na częstość zachorowań na depresję

Depresja jest jednym z głównych światowych problemów zdrowia publicznego. Jej etiologia nie została do chwili obecnej do końca wyjaśniona. Z punktu widzenia psychiatrycznego depresją nazywamy pojęcie odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych. Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi) oraz anhedonią, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmu dobowego. Przez lata badano wpływ różnych czynników na częstość występownia depresji natomiast ocenie wpływu diety czy suplementacji określonych makro i mikroelementów na ryzyko jej wystąpienia poświęcano niewiele uwagi. Obecne opracowanie skupia się na ocenie wpływu magnezu na stopień ryzyka wystąpienia depresji.<

Czytaj więcej »

Stężenie jonów magnezu u pacjentów podlegających leczeniu żywieniowemu pozajelitowemu

Leczenie żywieniowe pozajelitowe jest ostatnio coraz częściej stosowane jako leczenie wspomagające w praktyce chirurgicznej. Stosowane jest u pacjentów, u których niemożna dostarczyć przez przewód pokarmowy odpowiedniej ilości wszystkich niezbędnych składników odżywczych, między innymi magnezu. Czytaj więcej »