LDL i odpowiedź na leczenie HCV – znamy nowy marker prognostyczny

Na łamach Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology, czasopisma American Gastroenterological Association, zostały opublikowane wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z Medizinische Hochschule w Hannoverze. Donoszą one o nowym czynniku pozwalającym przewidzieć odpowiedź na leczenie interferonem u pacjentów z przewlekłym zakażeniem HCV. Mowa o oxLDL, czyli oksydowanej frakcji lipoprotein o niskiej gęstości, powszechnie znanych jako „zły cholesterol”. Czytaj więcej »