Kalprotektyna jako marker w diagnostyce i monitorowaniu nieswoistych zapaleń jelit

Nieswoiste zapalenia jelit (IBD) oraz zespół jelita drażliwego (IBS), choć stanowią dwie zupełnie odmienne grupy zaburzeń, mogą dawać podobne, utrudniające diagnostykę różnicową objawy kliniczne. Dodatkowy problem może stanowić rozróżnienie między zaostrzeniem wcześniej rozpoznanego IBD, a nakładaniem się na nie objawów IBS.

Czytaj więcej »