Pacjenci z depresją mają mniejszego hipokampa

iStock_000016507590XSmallPrzeprowadzono międzynarodowe badania, w których porównano objętość struktur mózgowych u osób zdrowych, z tymi cierpiącymi na depresję. Okazało się, że osoby chore mają mniejszego hipokampa. Czytaj więcej »

Modyfikacja wspomnień – czy można wymazać coś, o czym nie chcemy pamiętać?

Amerykańscy naukowcy z Massachusetts Institute of Technology udowodnili, że można zmieniać wspomnienia. W swoich badaniach potwierdzili przypuszczenia, które dotychczas rozważane były jedynie teoretycznie – nie tylko sugestia może spowodować wrażenie zapamiętania czegoś, co nigdy się nie wydarzyło, lub – wydarzyło się w inny sposób. Odpowiednia stymulacja hipokampa – centrum sterowania pamięcią – może przynieść taki sam skutek. Czytaj więcej »

Strach i zapominanie – wyzwalaniem i hamowaniem fobii sterują niezależne szlaki neuronalne

Polscy uczeni z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego i Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie pod przewodnictwem dr Eweliny Knapskiej, dr. hab. Jacka Jaworskiego oraz prof. Leszka Kaczmarka potwierdzili panujące do tej pory przypuszczenia, że za wyzwalanie i tłumienie strachu odpowiadają dwa niezależne od siebie obwody neuronalne. Przejawia się to w trudności leczenia fobii, ponieważ za wygaszenie strachu odpowiada tworzenie konkurencyjnych śladów pamięciowych. Czytaj więcej »

Gen związany z depresją zidentyfikowany

Naukowcy zidentyfikowali nowy gen związany z dużą depresją. Badanie opublikowane w czasopiśmie Neuron 28 kwietnia sugeruje, że istnieje do tej pory nie poznany mechanizm, leżący u podłoża patogenezy depresji. Odkrycie to może zrewolucjonizować metody leczenia zaburzeń nastroju. Czytaj więcej »