Spożycie magnezu ma wpływ na częstość zachorowań na depresję

Depresja jest jednym z głównych światowych problemów zdrowia publicznego. Jej etiologia nie została do chwili obecnej do końca wyjaśniona. Z punktu widzenia psychiatrycznego depresją nazywamy pojęcie odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych. Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi) oraz anhedonią, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmu dobowego. Przez lata badano wpływ różnych czynników na częstość występownia depresji natomiast ocenie wpływu diety czy suplementacji określonych makro i mikroelementów na ryzyko jej wystąpienia poświęcano niewiele uwagi. Obecne opracowanie skupia się na ocenie wpływu magnezu na stopień ryzyka wystąpienia depresji.<

Czytaj więcej »

Depresja – nowe pomysły na diagnozowanie i leczenie

iStock_000011113599_XXXLargeObecnie uważa się, że depresja może być spowodowana zaburzeniami związanymi z funkcjonowaniem komórek układu immunologicznego w mózgu. Naukowcy Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie donoszą, że jej leczenie może zostać zrewolucjonizowane poprzez zastosowanie nowej generacji leków psychotropowych. Wyniki analizy ukazały się na łamach Trends in Neurosciences w Cell Press. Czytaj więcej »

Pacjenci z depresją mają mniejszego hipokampa

iStock_000016507590XSmallPrzeprowadzono międzynarodowe badania, w których porównano objętość struktur mózgowych u osób zdrowych, z tymi cierpiącymi na depresję. Okazało się, że osoby chore mają mniejszego hipokampa. Czytaj więcej »

Gaz rozweselający nowym lekiem na ciężką depresję?

Obecnie około trzydzieści procent pacjentów z depresją wymagającą leczenia szpitalnego nie reaguje na dostępne terapie. Ta sytuacja wskazuje więc na potrzebę poszukiwania nowych, bardziej efektywnych strategii terapeutycznych. W działania te wpisuje się praca prof. Nagele i jego zespołu, opisująca możliwość użycia gazu rozweselającego jako leku zmniejszającego objawy wymagającej hospitalizacji depresji dużej. Czytaj więcej »

Ketamina jako potencjalny lek przeciwdepresyjny

Zaburzenia depresyjne należą do najczęściej spotykanych chorób psychicznych. Leczeniem z wyboru tego rodzaju zaburzeń jest farmakoterapia, która niekiedy okazuje się nieskuteczna w swojej klasycznej formie. Naprzeciw temu problemowi wychodzą naukowcy z propozycją wykorzystania leku dobrze znanego w anestezjologii i intensywnej terapii – ketaminy. Czytaj więcej »

Depresja związana z zakażeniem Clostridium difficile – czy to przypadek?

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit ma swoje źródło w zmianie składu naturalnej flory bakteryjnej jelita grubego. Dochodzi do namnożenia bakterii Clostridium difficile i uwolnienia przez nie toksyn niszczących ścianę jelita. Wykryto wiele modyfikowalnych czynników ryzyka choroby. Jako, że częstość zakażenia Clostridium difficile (Clostridium difficile infection – CDI) ciągle się zwiększa, temat eliminacji owych czynników pozostaje wciąż aktualny. Co więcej, związek pomiędzy chorobami psychiatrycznymi, a fukcjonowaniem układu pokarmowego jest powszechnie znany. Powiązanie poczucia smutku z bakteryjną chorobą jelit wydaje się jednak dosyć „naciągane”. Nie mówiąc o tym, że niektóre antydepresanty mają się przyczyniać do rozwoju CDI bardziej niż inne.

Czytaj więcej »

Cukrzyca, depresja, otyłość i osteoporoza – współczesne zmory ludzkości

Otyłość wiąże się z nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej i z niekorzystnymi skutkami dla zdrowia. Cukrzyca stała się w ostatnich latach jedną z głównych chorób cywilizacyjnych. Co 10 sekund na świecie wykrywana jest u 2 osób, a jedna umiera w następstwie jej powikłań. Depresja objawia się długotrwałym i nieustającym przygnębieniem, zaniżonym poczuciem własnej wartości i utratą możliwości odczuwania przyjemności. Osteoporoza jest przewlekłą chorobą metaboliczną, która charakteryzuje się ubytkiem masy kostnej i zmianami mikroarchitektury kości, prowadzącymi do zwiększonego ryzyka złamań. Czytaj więcej »

Wywoływanie napadów padaczkowych pomocą w walce z depresją

Depresja jest chorobą, która coraz częściej dotyka ludzi w każdym wieku. W każdym przypadku może mieć inne przyczyny, może wymagać innego leczenia. W zależności od stopnia nasilenia objawów sposobem leczenia bywa psychoterapia, może być również konieczne połączenie próżnych form psychoterapii wraz ze środkami farmakologicznymi. W wielu krajach w przypadkach opornych na inne możliwości lecznicze, pacjentów poddaje się kontrowersyjnej terapii elektrycznego wywoływania napadów padaczkowych w celu leczenia depresji, choroby dwubiegunowej, czy psychoz, schizofrenii lub manii. (1) Czytaj więcej »

Depresja zwiększa ryzyko udaru

Analiza niemal 30 szeroko zakrojonych badań, obejmujących więcej niż 300 000 pacjentów wykazała, że depresja jest istotnie związana z podwyższonym ryzykiem udaru oraz śmierci z powodu udaru. Doniesienie to zostało opublikowane przez naukowców z Bostonu w formie artykułu w czasopiśmie JAMA.

Czytaj więcej »

Zespół przewlekłego zmęczenia – wirus HMRV oczyszczony z zarzutów

Ostatnio, szczególnie w krajach wysoko uprzemysłowionych coraz częściej słyszy się o załamaniach psychicznych. Opisywanych jest coraz więcej zaburzeń neurologiczno-psychiatrycznych. Ciekawą jednostką chorobową jest Zespół Przewlekłego Zmęczenia (Chronic Fatigue Syndrome – CFS), opisany po raz pierwszy w Anglii w roku 1956, natomiast w 1988 uznany przez CDC (Center for Disease Control) jako niezależną jednostkę chorobową. Czytaj więcej »