Choroba Alzheimera u mężczyzn ma związek z utrata chromosomu Y

DNA moleculeNajnowsze badania przedstawione na konferencji European Society of Human Genetics w Barcelonie, w Hiszpanii, pokazują, że mężczyźni, których krwinki czerwone cechują się brakiem chromosomu Y, są bardziej podatni na wystąpienie choroby Alzheimera. Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości wyniki te mogą stać się podstawą do wczesnego identyfikowania osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia tej jednostki chorobowej.

Czytaj więcej »

Czy na podstawie scyntygrafii serca możemy przewidzieć przebieg kliniczny choroby Parkinsona?

Sharing a momentIstotą choroby Parkinsona są zachodzące zmiany zwyrodnieniowe neuronów barwnikonośnych mózgowia. W konsekwencji obserwuje się niedobór dopaminy, która pełni funkcję neuroprzekaźnika w istocie czarnej i prążkowiu. Stopniowo w proces chorobowy zostają wciągnięte inne struktury mózgu, a w zmienionych tkankach można zaobserwować ciała Lewy’ego. Czytaj więcej »

Problemy językowe u kobiet i insulinooporność, czyżby nowa zależność?

Dictionary Series - Health: diabetesFińscy naukowcy wskazują istnienie związku między opornością na insulinę, charakteryzującą cukrzyce typu 2, a trudnościami językowymi w postaci braku płynności słownej u kobiet, będącymi oznaką zaburzeń poznawczych w demencji. Badania obejmowały zarówno kobiety jak i mężczyzn należących do różnych grup wiekowych i zostały przeprowadzone przez dr Laurę Ekblad i wsp. z Uniwersytetu w Turku oraz z Uniwersyteckiego Szpitala w Turku w Finlandii. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach Diabetologii, będącej czasopismem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą.

Czytaj więcej »

Co Polacy wiedzą o POChP?

POChP_002Choruje na nią blisko 2.5 miliona Polaków, lecz jedynie 20% przypadków zostaje odpowiednio wcześnie zdiagnozowanych i leczonych. Mowa o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – jednej z nielicznych przewlekłych niezakaźnych chorób układu oddechowego. 14 maja odbyła się debata ekspercka na temat świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie POChP. Czytaj więcej »

Leki przeciwcukrzycowe mogą zapobiegać rozwojowi choroby Parkinsona

Dictionary Series - Health: diabetesNajnowsze badania prowadzone na London School of Hygiene & Tropical Medicine w Wielkiej Brytanii jest pierwszym przedstawiającym wykorzystanie glitazonów w celu zapobiegania rozwojowi choroby Parkinsona. Opublikowane w PLOS Magazine badanie pokazuje, że osoby cierpiące na Parkinsona, które przyjmowały glitazony – doustne leki przeciwcukrzycowe są trzykrotnie mniej narażone na rozwój choroby. Badania laboratoryjne i przeprowadzane na zwierzętach dowodzą, że glitazony mogą zapobiegać niszczeniu komórek nerwowych. Czytaj więcej »

Krok bliżej do rozwiązania zagadki choroby Alzheimera – wirus opryszczki ukrytym wrogiem

iStock_000015704019XSmallChoroba Alzheimera jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialną za wystąpienie objawów otępienia. Schorzenie to jest wyraźnie związane z wiekiem i częściej manifestuje się u kobiet. Powód choroby nie jest do końca poznany. Wiadomo, że w patogenezie biorą udział nierozpuszczalne białka Aβ (amyloid β) gromadzące się w mózgu. Wraz ze wzrostem zainteresowania chorobą Alzheimera w świecie nauki w ostatnich latach pojawiły się przypuszczenia, że infekcja wirusem HSV1 może mieć związek z powyższym schorzeniem. Naukowcy z Umea University w Szwecji przeprowadzili badanie prospektywne mające na celu udowodnienie tej zależności. Czytaj więcej »

Choroba Parkinsona i pestycydy – więcej danych

Brain Specimen and StethoscopeOd dawna zakładano, że choroba Parkinsona – choroba zwyrodnieniowa centralnego układu nerwowego, u podłoża której leży niedobór dopaminy, może mieć poza genetycznymi, również inne przyczyny. Podejrzewano, że tak jak w przypadku wielu schorzeń, czynnikami sprzyjającymi rozwojowi tej choroby mogą być elementy środowiska zewnętrznego.W maju zeszłego roku, w czasopiśmie Neurology ukazała się praca autorstwa dr Pezzoli i dr Ceredy, której celem było zanalizowanie wpływu pestycydów i rozpuszczalników na rozwój choroby Parkinsona. Czytaj więcej »

Metformina, niedobór witaminy B12 i otępienie

fOd lat siedemdziesiątych klinicyści wiedzą, że metformina, lek pierwszego wyboru w terapii cukrzycy typu 2, ma powiązanie z niskim poziomem witaminy B12(1). Mimo wielu korzyści ze stosowania tej pochodnej biguanidu, w tym obniżenia ryzyka udaru u diabetyków (2), przyjmowanie metforminy bywa wiązane z występowaniem otępienia. Wcześniejsze dane na ten temat są niejednoznaczne. Nowe interesujące badanie, opublikowane przez australijskich naukowców we wrześniowym wydaniu magazynu Diabetes Care(3), pokazuje dosyć niekorzystną zależność. Funkcje poznawcze cukrzyków stosujących metforminę były znacząco gorsze niż tych, którzy nie przyjmowali tego leku. Autorzy badania przekonują jednak, że istnieje prosty sposób, aby usunąć objawy, ale co ważniejsze, zapobiec ich rozwinięciu. Czytaj więcej »

Inhibitory cholinesterazy – niższe ryzyko wystąpienia zawału serca i śmierci u pacjentów z chorobą Alzheimera

3.-Spheres-entering-bloodstreamGrupą leków wykorzystywanych w terapii pacjentów z chorobą Alzheimera są Inhibitory cholinoesterazy (ChEI, cholinesterase inhibitor). Okazuje się, że dzięki ich wpływowi na nerw błędny i działaniu przeciwzapalnemu mogą się okazać przydatne także w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Autorzy badania opublikowanego na łamach European Heart Journal wykazali, że zażywanie ChEI może doprowadzić do znacznego zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca i zgonu. Czytaj więcej »

Desmozyna biomarkerem w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc?

U chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc obserwuje się podwyższony poziom produktów degradacji elastyny, jednakże jak dotąd ich oznaczanie nie weszło do kanonu narzędzi diagnostycznych tej choroby. Być może niedługo się to zmieni. Czytaj więcej »