Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego – antybiotykoterapia czy operacja?

Powszechnie uznaną i respektowaną metodą leczenia zapalenia wyrostka robaczkowego jest appendektomia. Coraz częściej wykonuje się ten zabieg techniką laparoskopową, co umożliwia szybszy powrót pacjenta do dawnej aktywności, wiąże się z mniejszym bólem pooperacyjnym, krótszym czasem hospitalizacji i mniejszym ryzykiem zakażeń ran pooperacyjnych.

Czytaj więcej »

Nóż chirurgiczny do badania histopatologicznego?

W prasie naukowej opublikowano doniesienie potwierdzające skuteczność nowego noża chirurgicznego, który po wykonaniu cięcia kilku sekund pozwala na identyfikację przeciętej tkanki. Mechanizm związany jest z analizą dymu powstałego ze spalenia tkanek.

Czytaj więcej »

Organy z drukarki

Współczesne nauki – tak medycyna jak i technologia rozwijają się w niezwykle szybkim tempie. Wynikiem tego rozwoju jest powstawanie wciąż nowych urządzeń, narzędzi oraz technik. Celem tych wynalazków jest wspomaganie pracy nie tylko naukowców i eksperymentatorów, ale również lekarzy praktyków. Rozwój ten jest tak szybki, że to co jeszcze kilka lat temu wydawało się czystą abstrakcją obecnie jest często, a w niektórych przypadkach wręcz powszechnie stosowane w praktyce klinicznej. Jednym z najnowszych osiągnięć techniki są biodrukarki 3D.

Czytaj więcej »

Operacja mózgu lekiem na otyłość?

Nadwaga i otyłość stały się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad bardzo dużym problem. Problem ten jest na tyle znaczący, że eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określili otyłość chorobą cywilizacyjną XXI w [1].

Czytaj więcej »

Laser w medycynie – w jakich przypadkach możemy go użyc?

Wykorzystanie laseroterapii ma w medycynie ponad pięćdziesięcioletnią historię. Obecnie promieniowanie laserowe znajduje zastosowanie w chirurgii, ginekologii, dermatologii, medycynie estetycznej i wielu innych specjalizacjach. Czytaj więcej »

Wszczepialna sztuczna nerka – szansa na lepsze życie

Nerki – filtr naszego organizmu, który nieprzerwanie pracuje by zapewnić właściwy skład krwi oczyszczając ją i usuwając zbędne produkty przemiany materii.Nerki długo zachowują swoją sprawność, nawet przy degradacji dużej części miąższu, co sprawia, że w przypadku wystąpienia patologii często bywa za późno na leczenie, bo zmiany są już na tyle zaawansowane. W tych przypadkach farmakoterapia niejednokrotnie zawodzi, a leczenie nerkozastępcze w obecnym czasie ogranicza się do dializ bądź przeszczepu narządu. Jednak również te rozwiązania nie są wolne od wad. Czytaj więcej »

Neuralgia nerwu trójdzielnego: hipoteza biorezonansu, nowe metody leczenia

Neuralgia nerwu trójdzielnego jest schorzeniem charakteryzującym się nawracającymi atakami intensywnego, przeszywającego bólu w obszarze dystrybucji nerwu trójdzielnego. Najdrobniejsza aktywność taka jak uśmiech, czy dotyk mogą wywołać falę przeszywającego bólu, co prowadzi do obniżenia jakości życia pacjentów, często nawet do odwodnienia, czy anoreksji związanej ze strachem przed bólem związanym z przyjmowaniem pokarmu. Pacjenci przechodzą gehennę w momencie, gdy ich schorzenie nie zostanie natychmiast zdiagnozowane poprawnie – skomplikowane zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, czy usuwanie zębów, które nie przynoszą ukojenia, często prowadzą do depresji. Czytaj więcej »

Ostre odrzucanie nerki przeszczepionej

Sukces transplantacji zależy od wielu czynników. Należą do nich między innymi właściwy dobór dawcy pod względem wieku, zgodności w obrębie HLA, stopnia uczulenia – poziomu przeciwciał antyleukocytarnych, choroby podstawowej będącej przyczyną leczenia nerkozastępczego, stanu innych narządów i chorób współistniejących. Nie mniej ważne są: inne czynniki zależne od dawcy, czas zimnego niedokrwienia, zmiany niedokrwienno-reperfuzyjne oraz szereg czynników immunologicznych i genetycznych. Czytaj więcej »

Zmiana preferencji żywieniowych u pacjentów po operacji ominięcia żołądkowo-jelitowego

Jako skutek trwającej od pewnego czasu epidemii otyłości, różne metody chirurgii bariatrycznej zyskują popularność. Znacznej ilości pacjentów zaleca się zabieg ominięcia żołądkowo-jelitowego (ang. gastric bypass, GB), który jest najczęściej wykonywaną procedurą, jak również najbardziej skuteczną. Mimo silnej pozycji gastric bypass jako złotego standardu w chirurgii bariatrycznej, mechanizmy, dzięki którym dochodzi do utrzymującej się utraty wagi, nie zostały w pełni poznane. Według najnowszego badania (1) przeprowadzonego przez naukowców z Imperial College w Londynie osoby po GB chudną nie tyle dlatego, że zaleca im się dietę, ale głównie z powodu faktycznej zmiany upodobań odnośnie pokarmów. Pacjenci po prostu przestają wybierać produkty spożywcze zawierające wysoką zawartość tłuszczu. Czytaj więcej »