Metformina kontra B-CLL – czyli nieznane oblicze znanego leku przeciwcukrzycowego

Dictionary Series - Health: diabetesLeczenie białaczki to wciąż nierówna walka. Mimo ogromnego postępu w medycynie, nadal brakuje skutecznego środka, który pomógłby przezwyciężyć tą chorobę. Od kilku lat jednym z leków, który budzi coraz większe zainteresowanie w świecie nauki jest metformina. Jak wykazały badania włoskich naukowców, lek ten może okazać się niezwykle obiecującym środkiem terapeutycznym z walce z przewlekłą białaczką limfocytową. Wyniki badań dowiodły, że metformina wykazuje działanie proapoptotyczne oraz antyproliferacyjne na komórki nowotworowe, które zostały wcześniej pobrane od pacjentów z CLL (ang. chronic lymphocytic leukemia). Opis tego doświadczenia oraz wnioski zostały opublikowane na łamach renomowanego czasopisma Oncotarget [1]. Czytaj więcej »

ETV6 – nowy marker prognostyczny ostrej białaczki limfoblastycznej

iStock_000015704019XSmallNaukowcy z University of Colorado Cancer Center wykazali dodatnią korelację pomiędzy obecnością mutacji w obrębie genu ETV6, a zachorowalnością na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Odkrycie przyczyni się do wyodrębnienia populacji cechującej się zwiększonym ryzykiem zachorowania, w której to należy przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku tej jednostki chorobowej.

Czytaj więcej »

Zmodyfikowane limfocyty T w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej – sukces amerykańskich naukowców

Amerykańscy naukowcy z University of Pennsylvania jako pierwsi zastosowali nową metodę w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej opornej na leki. Ich osiągnięcia zostały opublikowane na łamach czasopisma „Science Translational Medicine”. Czytaj więcej »