Wszczepienie pierwszej cyberręki

Po raz pierwszy wszczepiono pacjentowi protezę kończyny górnej z systemem kontroli neuronalno-mięśniowej w Sahlgrenska University Hospital w Gothenburgu (Szwecja). Innowacyjne jest przymocowanie protezy na stałe z wykorzystaniem elektrod wszczepionych do mięśni i nerwów. Efektem jest powstanie cybernetycznej protezy funkcjonującej podobnie, jak ludzka kończyna. Czytaj więcej »