Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.
Czytaj więcej »

Celowane leczenie bronią w walce z RZS?

iStock_000016507590XSmallBrytyjscy naukowcy przeprowadzili badanie w którym udowadniają, że podanie leku biologicznego połączonego z przeciwciałem skierowanym przeciwko zmienionym zapalnie strukturom stawu jest szansą na poprawę efektów leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów przy jednoczesnym zminimalizowaniu skutków ubocznych terapii. Skuteczność terapeutyczną ocenili na mysim modelu zapalenia stawów indukowanym antygenem. Czytaj więcej »

Nowe zastosowanie komórek macierzystych – lek na atopowe zapalenie skóry?

Zespół koreańskich naukowców potwierdził hipotezę, że komórki macierzyste mogą być wykorzystane w leczeniu atopowego zapalenia skóry u myszy. Wyniki badań są obiecujące, ale metoda wymaga potwierdzenia w toku badań klinicznych. Czytaj więcej »

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne

Plakat konferencja smallnowyOgólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się 22 listopada 2014r. w Lublinie. Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych z całej Polski. Czytaj więcej »

Własne komórki krwi lekiem na choroby autoimmunizacyjne

W European Journal of Immunology opublikowano wyniki badań profesora Changa Kima z Purdue University w West Lafayette. W swoich pracach dowiódł on, że odpowiednio zmodyfikowane komórki krwi mogą być wykorzystane do leczenia chorób autoimmunizacyjnych, np. reumatoidalnego zapalenia stawów czy choroby Crohna. Czytaj więcej »

Przebieg i rokowanie reumatoidalnego zapalenia stawów – studium przypadków dwóch chorych leczonych w Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Lublinie

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest najczęstszą układową chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym (1). Częstość występowania w populacji ogólnej wynosi 0,3-1,5%. Szczyt zachorowań przypada na 40-50 r.ż, trzykrotnie częściej chorują kobiety. Reumatoidalne zapalenie stawów charakteryzuje się nieswoistym zapaleniem wielu symetrycznych stawów oraz występowaniem zmian pozastawowych (2). Najczęściej zajęte są drobne stawy rąk i stóp, rzadziej dochodzi do objęcia procesem chorobowym dużych i średnich stawów: biodrowych, barkowych i łokciowych. Zmiany pozastawowe częściej występują w RZS o ciężkim, długotrwałym przebiegu i dotyczą głównie płuc, narządu wzroku, nerek układu krążenia oraz nerwowego. Czytaj więcej »

Białka ważne dla RZS

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą układową chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym i nieznanej etiologii. Charakteryzuje się nieswoistym zapaleniem symetrycznych stawów z następową ich destrukcją, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych. Opisywane są nowe białka, które zaangażowane są w patogenezę tej choroby. Czytaj więcej »

Czy statyny chronią przed rozwojem reumatoidalnego zapalenia stawów?

Zaobserwowano związek pomiędzy przyjmowaniem szeroko rozpowszechnionych leków obniżających poziom cholesterolu – statyn, a występowaniem reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Badaniem objęto 1,8 mln mieszkańców Izraela. Wstępne wyniki sugerują, że statyny obniżają ryzyko rozwoju RZS.
Czytaj więcej »