Technologia CAD/CAM – Wirtualne modelowanie protez kości czaszki w pomocy ofiarom wypadków

Kości czaszki stanowią naturalną osłonę dla delikatnej struktury mózgu – nieraz jednak zdarza się, że ich część na skutek nowotworu lub urazu musi zostać usunięta. Duże ubytki struktur czaszki stanowią istotny problem natury funkcjonalnej i estetycznej. Już 3000 lat przed naszą erą stosowano uzupełnienia utraconych struktur kostnych na bazie złota. Uzupełnianie ubytków kości czaszki przez wieki przeszło ewolucję od metalowych płytek osadzanych przy pomocy bardziej prymitywnych narzędzi chirurgicznych, poprzez płytki Tantalowe, aż do nowoczesnych tworzyw sztucznych i biomateriałów używanych w dzisiejszych czasach. Coraz większą nadzieję pokłada się w nowoczesnej technologii CAD/CAM, umożliwiającej wytwarzanie protez o idealnie dobranym kształcie i wymiarach. Czytaj więcej »

Porównanie parametrów Aspect Ratio z Ratio of Sac:Neck u pacjentów z pękniętymi i niepękniętymi tętniakami wewnątrzczaszkowymi

Tętniaki wewnątrzczaszkowe dotyczą od 2 do 5% populacji1. Są one najczęstszą, nieurazową przyczyną krwawienia podpajęczynówkowego. W 85% pierwszym objawem istnienia tętniaka jest jego pęknięcie i niesie to ze sobą 50% ryzyko śmierci. Poważną konsekwencją pęknięcia pozostaje trwały deficyt neurologiczny powodujący długotrwałą niepełnosprawność, która często wymaga stałej opieki. Do diagnostyki wykorzystuje się angiografię tomografii komputerowej (Angio-TK) oraz trójwymiarową angiografię subtrakcyjną (3D-DSA), która jest złotym standardem. Czytaj więcej »

Wyniki spiroergometrycznego testu sercowo – płucnego w grupie kobiet i mężczyzn z przewlekłą niewydolnością serca w porównaniu z badaniem kardiologicznego rezonansu magnetycznego i echokardiografii

Szacuje się, że w Polsce przewlekła niewydolność serca (PNS) dotyka nawet 1 miliona osób. Zapadalność na nią zwiększa się z wiekiem i jest rozpoznawana u 10 – 20% pacjentów po 80 roku życia [2]. Przewlekła niewydolność serca stanowi aktualnie jedyną jednostkę chorobową układu sercowo-naczyniowego, której zapadalność i częstość występowania stale wzrasta. Jest to związane ze zmianą struktury rozwijających się społeczeństw, a także zwiększaniem się skuteczności terapii ostrych zespołów wieńcowych i nadciśnienia tętniczego. Rokowanie jest poważne, gdyż 50% chorych ze zdiagnozowaną niewydolnością serca umiera w przeciągu 5 lat od chwili rozpoznania [2]. Czytaj więcej »

Rutynowa CT w diagnostyce OZWR

Przez ostatnie 10 lat w wielu badaniach starano się ocenić użyteczność tomografii komputerowej (CT) w diagnostyce ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego (OZWR). Jak dotąd nie osiągnięto w tej kwestii porozumienia, jako że wiele klinicystów wciąż opiera się przede wszystkim na badaniu klinicznym pacjentów, zgłaszających się na oddział ratunkowy z ostrym bólem brzucha. Odkąd tzw. wskaźnik negatywnej appendektomii, wynoszący ok. 10 do 20%, stopniowo zaczął tracić akceptację społeczności lekarskiej, zaczęto zastanawiać się nad nowym protokołem diagnostycznym. Najnowsza meta analiza (1), przeprowadzona przez kanadyjskich chirurgów, ocenia kliniczne zastosowanie CT w diagnostyce OZWR i sugeruje następujące rozwiązanie ­ rutynowa tomografia dla każdego pacjenta z podejrzeniem OZWR. Czytaj więcej »