Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.
Czytaj więcej »

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne

Plakat konferencja smallnowyOgólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się 22 listopada 2014r. w Lublinie. Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych z całej Polski. Czytaj więcej »

Czy zdjęcie może uratować życie? Telemedycyna w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu.

Brain Specimen and StethoscopeTelemedycyna – to nowoczesna forma opieki medycznej. Umożliwia diagnostykę i leczenie nawet wtedy, gdy lekarza od pacjenta dzielą setki kilometrów. Znalazła zastosowanie w kontroli wielu przewlekłych schorzeń, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, czy astma. Wykorzystywana jest nawet w chirurgii – gdy lekarz przebywający na innym kontynencie służy radą operującym kolegom. Czy telemedycynę zastosujemy też w diagnostyce i leczeniu udaru mózgu? Czytaj więcej »

Tomosynteza wsparciem dla mammografii w screeningu raka piersi

Wieloośrodkowe badanie przeprowadzone przez zespół amerykańskich naukowców wskazuję iż tomosynteza może stanowić cenne uzupełnienie klasycznej mammografii zwiększając czułość i swoistość badania we wczesnym wykrywaniu raka piersi. Technika tomosyntezy w połączeniu z obrazowaniem mammograficznym umożliwia wcześniejsze wykrycie niepokojących zmian oraz ułatwia ich dokładną identyfikację. Czytaj więcej »

Nowa technika obrazowania dyfuzyjnego MRI w ocenie stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych u dzieci

DSkuteczna, a przede wszystkim bezpieczna diagnostyka obrazowa schorzeń nowotworowych w grupie najmłodszych pacjentów jest tematem wielu obecnie prowadzonych badań naukowych. Doniesienie opublikowane na łamach „The Lancet” porównuje nową technikę dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego z tomografią komputerową oraz pozytronową emisyjną tomografię komputerową w ocenie stopnia zaawansowanie nowotworów złośliwych u pacjentów pediatrycznych. Obiecujące wyniki badania dają szansę na wprowadzenie nowych standardów do diagnostyki obrazowej nowotworów w tej grupie chorych. Czytaj więcej »

MRI – nowoczesna metoda obrazowania w kardiologii

Nowy wynalazek pozwoli na bardzo wydajne obrazowanie ruchów mięśnia sercowego przy pomocy MRI (magneticresonanceimaging – obrazowanie rezonansem magnetycznym). Powstały obraz jest efektem działania niezwykle silnego pola magnetycznego (ok. 150 tys. razy większego niż pole ziemskie). Czytaj więcej »

Badanie tk i mr, weryfikacja rozpoznania wstępnego (skierowania) i rozpoznania radiologicznego

Obecnie tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR) należą do najważniejszych badań obrazowych. Wybór odpowiedniej metody diagnostycznej jest kluczowym czynnikiem wpływającym zarówno na jakość leczenia jak i sytuację finansową w opiece zdrowotnej. Tematem naszej pracy była analiza skierowań na badania radiologiczne TK i MR, oraz analiza wyników tych badań.

Czytaj więcej »

Rak płuca – nowe możliwości wprowadzenia badań przesiewowych

Bardzo istotne wnioski dotyczące wczesnego wykrywania nowotworów płuca zostały zawarte w niedawnej publikacji podsumowującej amerykańskie badanie NLST (National Lung Screening Trial). Jest to pierwsze badanie w którym poprzez zastosowanie odpowiednich metod diagnostycznych udało się zmniejszyć umieralność pacjentów z rakiem płuca. Wykazana w tej analizie wyższość cyklicznie wykonywanej nisko dawkowej tomografii komputerowej (low dose computed tomography – LDCT) nad standardowym zdjęciem RTG klatki piersiowej jest pierwszym krokiem, który w przyszłości być może pozwoli na wdrożenie skutecznego programu badań przesiewowych w kierunku raka płuca. Czytaj więcej »

Antykoncepcja ultradźwiękowa – rewolucja w męskiej antykoncepcji

Nowoczesne metody antykoncepcji dla mężczyzn opracowane w ciągu ostatniej dekady okazały się wygodne i skuteczne – hormonalna terapia z wykorzystaniem podskórnych implantów testosteronowych i dodatkowych zastrzyków z progesteronu, wykazała się 100% skutecznością podczas badań w Australii. Ankiety wskazują, że blisko 25% mężczyzn zaakceptowałoby taką metodę antykoncepcji jako rutynową. Czytaj więcej »

Leki i ich metabolizm – symulacje superkomputerowe nową możliwością diagnostyki

Badanie naukowe poświęcone symulacjom superkomputerowym cytochromu P450 zostało opublikowane w czasopiśmie Biophysical Journal. Opis dotyczy wirtualnego przedstawienia rzeczywistej aktywności enzymu. Symulacja ma służyć lepszemu zrozumieniu roli detoksykacyjnej cytochromu P450 i ułatwić dalsze badania. Czytaj więcej »