Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.
Czytaj więcej »

Dieta ketogeniczna może wydłużyć życie i polepszyć pamięć

Dieta ketogeniczna (KD), jest najbardziej ekstremalną wersją diety niskowęglowodanowej (LCD). Jej celem jest uzyskanie większej ilości kalorii z białka i tłuszczu niż z węglowodanów. Gdy spożycie węglowodanów jest na bardzo niskim poziomie, organizm przestaje stosować glukozę jako główne źródło energii a zaczyna wykorzystywać białko i tłuszcz, produkując ciała ketonowe i powodując tym samym ketozę. Czytaj więcej »

Być lekarzem i przeżyć

PIlu pacjentów spotykają każdego dnia nieprzyjemności ze strony lekarzy? Chyba każdy zna je z własnego doświadczenia, z opowieści znajomych czy chociażby z doniesień medialnych. Brak empatii, przedmiotowe traktowanie, fatalna komunikacja – lista zarzutów jest długa. Na ile jednak znamy realia zawodu lekarza? Czy wiemy, z jakimi codziennymi poświęceniami wiąże się ta praca Czytaj więcej »

Czy ziarnica złośliwa może być przyczyną przewlekłego zmęczenia?

PZiarnica złośliwa jest nowotworem układu chłonnego, który może pojawić się zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. Mediana wieku wśród chorych słyszących po raz pierwszy diagnozę to 30 lat. Przewlekłe zmęczenie zgłaszane przez osoby, które zakończyły pomyślnie proces leczniczy staje się coraz poważniejszym problemem w trakcie kompleksowej opieki nad pacjentem. Czytaj więcej »

Stresujące papierosy – jak bierne palenie wpływa na poziom stresu?

iStock_000009024892XSmallWszystkim znany jest negatywny wpływ biernego palenia na zdrowie człowieka. Rocznie na świecie z powodu biernego palenia umiera 600 tysięcy ludzi. Ekspozycja na dym tytoniowy przyczynia się nie tylko do występowania złego stanu zdrowia psychicznego, w tym depresji, ale również powoduje poważne choroby płuc i układu krążenia, takie jak rak płuc, niewydolność serca i choroba niedokrwienna serca. Narażenie kobiety w ciąży na bierne palenie, wiąże się z niską masą urodzeniową noworodków, oraz występowaniem astmy u dzieci.

Czytaj więcej »

Potrzeba nikotyny zależna od fazy cyklu menstruacyjnego

PRzucenie palenia może być bardzo trudnym zadaniem dla osoby uzależnionej od nikotyny. Od kiedy wiadomo o szkodliwości palenia, powstają coraz to nowsze metody walki z nałogiem.Według Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), palenie jest odpowiedzialne za 480.000 zgonów rocznie w samych Stanach Zjednoczonych. To prawie jedna piąta wszystkich zgonów. Chociaż zdrowotne następstwa palenia są dobrze znane, rzucenie nałogu nadal jest prawdziwym wyzwaniem dla każdego, kto się na nie decyduje.

Czytaj więcej »

Spożycie magnezu ma wpływ na częstość zachorowań na depresję

Depresja jest jednym z głównych światowych problemów zdrowia publicznego. Jej etiologia nie została do chwili obecnej do końca wyjaśniona. Z punktu widzenia psychiatrycznego depresją nazywamy pojęcie odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych. Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi) oraz anhedonią, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmu dobowego. Przez lata badano wpływ różnych czynników na częstość występownia depresji natomiast ocenie wpływu diety czy suplementacji określonych makro i mikroelementów na ryzyko jej wystąpienia poświęcano niewiele uwagi. Obecne opracowanie skupia się na ocenie wpływu magnezu na stopień ryzyka wystąpienia depresji.<

Czytaj więcej »

Dieta bogata w nabiał ma korzystny wpływ na zdolności poznawcze i pamięć krótkotrwałą

iStock_000019071669_FullPamięć krótkotrwała to rodzaj pamięci przechowujący stosunkowo niewielką ilość informacji przez kilkanaście sekund. Jej ocena jest użytecznym wskaźnikiem w diagnozowaniu łagodnych zaburzeń poznawczych oraz choroby Alzheimera. Wykazano iż spożywanie produktów mlecznych pozytywnie wpływa na zdolności poznawcze i pamięć krótkotrwałą. Jednakże wcześniejsze badania nie uwzględniały czynników genetycznych, środowiskowych czy rodzinnych. Naukowcy z Department of Health Promotion Science (Osaka) oraz Center for Twin Research (Osaka) ocenili wpływ powyższych czynników oraz diety bogatej w nabiał na przykładzie par bliźniąt. Czytaj więcej »

Odpowiednio czuła opieka matki zmniejsza poziom hormonów stresu u niemowlęcia

Z najnowszych badań prowadzonych przez naukowców z University of Utah wynika, że właściwe strategie rodzicielskie mogą niwelować destrukcyjny wpływ matczynej depresji na rozwój niemowlęcia. Dane, opublikowane na łamach Child Development donoszą, że odpowiednio czuła opieka ze strony matki znacznie zmniejsza poziom stresu u niemowlęcia poprzez oddziaływanie na jego układ neuroendokrynny. Czytaj więcej »

Ocena przekaźnictwa w mózgu przełomem w diagnostyce i leczeniu autyzmu?

Illusion of Human MindNaukowcy z Harvard University odkryli prawdopodobną przyczynę autyzmu. Jako pierwsi powiązali specyficzny neurotransmitter w mózgu z występowaniem tej choroby. Dzięki tym spostrzeżeniom poszerzy się zakres wiedzy, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne oferowane pacjentom z autyzmem. Wcześniejsze doniesienia opracowane na modelach zwierzęcych sygnalizowały funkcję przekaźnictwa GABA-ergicznego w patogenezie choroby,. Zespół naukowców pod kierownictwem Caroline Robertson z Harvard Society of Fellows, pierwszy raz wykazał, że odgrywa ono znaczącą rolę w rozwoju tego zaburzenia u ludzi. Czytaj więcej »