Listopad miesiącem raka płuca

Listopad miesiącem raka płuca

W listopadzie przypada Miesiąc Raka Płuca. Nie bez powodu aż trzydzieści dni zostało poświęconych tej chorobie. Na całym świecie wciąż jest to zbyt późno diagnozowany nowotwór złośliwy. Choć w ostatnich latach sytuacja w Polsce poprawia się, przeżycie 5-letnie chorych na raka płuca nie przekracza 15% (dla porównania – ponad 70% w przypadku raka piersi). W Europie jesteśmy w czołówce pod względem umieralności spowodowanej rakiem płuca. „Zmiana tej dramatycznej sytuacji może nastąpić tylko w przypadku skutecznej profilaktyki i wdrożenia programu wczesnego wykrywania” – mówi prof. Tadeusz Orłowski z Polskiej Grupy Raka Płuca,stowarzyszenia ekspertów stawiającego sobie za cel poprawę sytuacji w naszym kraju. Program wczesnego wykrywania ma ruszyć w 2019 roku.

Czytaj więcej »

Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.
Czytaj więcej »

Czy ziarnica złośliwa może być przyczyną przewlekłego zmęczenia?

PZiarnica złośliwa jest nowotworem układu chłonnego, który może pojawić się zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. Mediana wieku wśród chorych słyszących po raz pierwszy diagnozę to 30 lat. Przewlekłe zmęczenie zgłaszane przez osoby, które zakończyły pomyślnie proces leczniczy staje się coraz poważniejszym problemem w trakcie kompleksowej opieki nad pacjentem. Czytaj więcej »

Zastosowanie karnityny w leczeniu nowotworów

DNA moleculeChoroby nowotworowe, na które rocznie zapada w Polsce ok 150 tysięcy ludzi, stanowią drugą przyczynę zgonów. Z powodu nowotworów umiera rocznie około 90 tysięcy osób. Szacuje się, że liczba ta będzie stale rosnąć, stając się w niedalekiej przyszłości pierwszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nowotwory stanowią poważny problem zdrowotny, oraz społeczny XXI wieku.

Czytaj więcej »

Prawidłowo kontrolowana glikemia redukuje ryzyko nowotworów

fDane epidemiologiczne wskazują, że cukrzyca jest związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworów. Wiele badań opisuje liczne mechanizmy leżące u podstaw relacji między cukrzyca a ryzykiem nowotworu. Jednym z nich jest promocja uszkodzeń DNA poprzez stres oksydacyjny związany z zwiększonym mitochondrialnym utlenianiem glukozy. Ponadto insulino oporność, hiperglikemia, zwiększony poziom insulino podobnych czynników wzrostu (IGF), jak i przewlekłe stany zapalne mogą wyjaśniać dodatnią zależność między cukrzycą i ryzykiem nowotworów. Czytaj więcej »

Wirusy herpes nadzieją dla chorych na czerniaka

iStock_000034756166_DoubleCzerniak to nowotwór złośliwy wywodzący się z melanocytów. Czerniaki stanowią główną przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. Jest to jeden z najtrudniejszych do leczenia nowotworów. Trudność ta bezpośrednio wynika z biologii nowotworu oraz jego bardzo wysokiego potencjału metastatycznego. Wiele doniesień naukowych wskazuje na możliwość wykorzystania wirusów jako broni przeciwko nowotworom, w szczególności tym nieoperacyjnym.

Czytaj więcej »

Promienica – wyzwanie diagnostyczne XXI wieku

Naukowcy z różnych części świata donoszą o przypadkach promienicy, która ze względu na niecharakterystyczne objawy oraz rzadkość występowania, bywa mylnie diagnozowana jako proces rozrostowy.

Czytaj więcej »

Dieta bogata w brokuły może chronić przed chorobami wątroby

iStock_000034378286_FullWyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Journal of nutrition wskazują, że spożywanie takich roślin jak brokuły, kapusta czy brukselka może zmniejszać ryzyko występowania chorób wątroby, szczególnie raka wątroby.

Czytaj więcej »

Choroba Alzheimera u mężczyzn ma związek z utrata chromosomu Y

DNA moleculeNajnowsze badania przedstawione na konferencji European Society of Human Genetics w Barcelonie, w Hiszpanii, pokazują, że mężczyźni, których krwinki czerwone cechują się brakiem chromosomu Y, są bardziej podatni na wystąpienie choroby Alzheimera. Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości wyniki te mogą stać się podstawą do wczesnego identyfikowania osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia tej jednostki chorobowej.

Czytaj więcej »

HIFU (High – intensity Focused Ultrasound) – alternatywna metoda małoinwazyjnego leczenia raka prostaty

Catheter LubricationRak prostaty (PCa) jest statystycznie jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u męższczyzn. Obecnie prowadzone programy screeningowe doprowadziły do coraz częstszego rozpoznawania tego nowotworu we wczesnych stadiach klinicznych. Potwierdzonym naukowo, skutecznym i rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne leczeniem PCa w stadiach ograniczonych do gruczołu krokowego jest prostatektomia radykalna lub radioterapia. Metody dają podobne, dobre wyniki, ale obarczone są wczesnymi i późnymi powikłaniami. Z tego powodu szukano alternatywnych rozwiązań dla powyższych sposobów leczenia raka prostaty w niskim stadium zaawansowania. Jedną z nich jest rozwijana od ponad 15 lat HIFU (High Intensity Focused Ultrasound). Jednak, jak w przypadku każdej nowej metody leczenia w chirurgii, jej skuteczność i bezpieczeństwo muszą zostać potwierdzone w licznych badaniach naukowych. Jedne z takich badań przeprowadzili lekarze z Institut Monsouris w Paryżu. Czytaj więcej »