Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.
Czytaj więcej »

Dietetyka interwencyjna jako leczenie bólu przewlekłego w neuropatii cukrzycowej

iStock_000020735338XSmallCukrzyca typu drugiego to choroba cywilizacyjna XXI wieku. Według statystyk w 2014 roku liczba osób z tą jednostką chorobową wynosiła 422 miliony ludzi (czterokrotny wzrost liczby chorych w przeciągu 35 lat). To najczęstsza przyczyna niepełnosprawności i zgonów na całym świecie. Szacunkowo w 2025 roku globalna liczba chorych przekroczy 777 milionów. Ponad 60% chorych zgłasza uporczywe dolegliwości bólowe, drętwienia, mrowienia, uczucie pieczenia, przeczulicę skóry, szczególnie na dystalnych częściach kończyn, co określane jest jako polineuropatia cukrzycowa. Czytaj więcej »

Zanieczyszczenie powietrza jako wiodący czynnik ryzyka udaru mózgu

iStock_000019071669XSmallKażdego roku na całym świecie około 15 milionów ludzi ma udar. Spośród nich, 6 milionów umiera, a 5 milionów pozostaje trwale sparaliżowanych, co staje się drugą najczęstszą przyczyną niepełnosprawności. Najnowsze badania ukazują zanieczyszczenie powietrza jako wiodący czynnik ryzyka udaru na świecie.

Czytaj więcej »

Choroba Alzheimera u mężczyzn ma związek z utrata chromosomu Y

DNA moleculeNajnowsze badania przedstawione na konferencji European Society of Human Genetics w Barcelonie, w Hiszpanii, pokazują, że mężczyźni, których krwinki czerwone cechują się brakiem chromosomu Y, są bardziej podatni na wystąpienie choroby Alzheimera. Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości wyniki te mogą stać się podstawą do wczesnego identyfikowania osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia tej jednostki chorobowej.

Czytaj więcej »

Spożycie magnezu ma wpływ na częstość zachorowań na depresję

Depresja jest jednym z głównych światowych problemów zdrowia publicznego. Jej etiologia nie została do chwili obecnej do końca wyjaśniona. Z punktu widzenia psychiatrycznego depresją nazywamy pojęcie odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych. Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi) oraz anhedonią, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmu dobowego. Przez lata badano wpływ różnych czynników na częstość występownia depresji natomiast ocenie wpływu diety czy suplementacji określonych makro i mikroelementów na ryzyko jej wystąpienia poświęcano niewiele uwagi. Obecne opracowanie skupia się na ocenie wpływu magnezu na stopień ryzyka wystąpienia depresji.<

Czytaj więcej »

Rola aktywności fizycznej w leczeniu dyskopatii lędźwiowej

Active seniorsPrzeprowadzono badania których celem było zwrócenie uwagi na konieczność rozszerzenia rehabilitacji pacjentów z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową krążków międzykręgowych w odcinku lędźwiowym o ukierunkowaną aktywność fizyczną. Czytaj więcej »

Ryzyko pęknięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego w zależności od jego wielkości i lokalizacji

Brain Specimen and StethoscopeNaukowcy z Państwowego Instytutu Neurobiologii (National Neuroscience Institute) w Arabii Saudyjskiej podali badaniu pacjentów z tętniakiem wewnątrzczaszkowym, hospitalizowanych w oddziale neurochirurgii od stycznia 2008 do lipca 2011 roku. Naukowcy na podstawie retrospektywnych danych, określili wpływ wielkości i umiejscowienia tętniaka na jego prawdopodobieństwo pęknięcia. Czytaj więcej »

Rezonans magnetyczny przydatnym narzędziem diagnostycznym w identyfikacji niestabilnych zmian miażdżycowych

iStock_000015911522_DoubleMiażdżyca stanowi istotny czynnik ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego tj. ostrego zespołu wieńcowego czy udaru niedokrwiennego mózgu, należących do najczęstszych przyczyn zgonów w krajach wysoko rozwiniętych. Ze względu na epidemiologię schorzenia oraz potencjalne niekorzystne implikacje kliniczne, trwają szeroko zakrojone badania nad patogenezą jak i naturalnym przebiegiem choroby. Badacze z Boston University School of Medicine, po raz pierwszy, do oceny progresji zmian miażdżycowych oraz wczesnej identyfikacji niestabilnych blaszek miażdżycowych podatnych na pęknięcia z powodzeniem wykorzystali metodę rezonansu magnetycznego (MRI). Badanie opublikowano niedawno na łamach czasopisma Atherosclerosis. Czytaj więcej »

Odpowiednio czuła opieka matki zmniejsza poziom hormonów stresu u niemowlęcia

Z najnowszych badań prowadzonych przez naukowców z University of Utah wynika, że właściwe strategie rodzicielskie mogą niwelować destrukcyjny wpływ matczynej depresji na rozwój niemowlęcia. Dane, opublikowane na łamach Child Development donoszą, że odpowiednio czuła opieka ze strony matki znacznie zmniejsza poziom stresu u niemowlęcia poprzez oddziaływanie na jego układ neuroendokrynny. Czytaj więcej »

Ocena przekaźnictwa w mózgu przełomem w diagnostyce i leczeniu autyzmu?

Illusion of Human MindNaukowcy z Harvard University odkryli prawdopodobną przyczynę autyzmu. Jako pierwsi powiązali specyficzny neurotransmitter w mózgu z występowaniem tej choroby. Dzięki tym spostrzeżeniom poszerzy się zakres wiedzy, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne oferowane pacjentom z autyzmem. Wcześniejsze doniesienia opracowane na modelach zwierzęcych sygnalizowały funkcję przekaźnictwa GABA-ergicznego w patogenezie choroby,. Zespół naukowców pod kierownictwem Caroline Robertson z Harvard Society of Fellows, pierwszy raz wykazał, że odgrywa ono znaczącą rolę w rozwoju tego zaburzenia u ludzi. Czytaj więcej »