Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.
Czytaj więcej »

Zespół drugiego uderzenia

Brain Specimen and StethoscopePo raz pierwszy, kontrowersyjny termin został opisany przez Saundersa i Harbaugh w 1984 roku. Zespół drugiego uderzenia czyli SIS (second impact sydrom), składa się z dwóch urazów głowy. Zwykle, dotyczy sportowca, który cierpi z powodu objawów po wstrząśnieniu mózgu, w ciągu kilku tygodni wraca do gry i doznaje ponownego urazu głowy w wyniku czego może dojść do rozlanego obrzęku mózgu, wgłobienia oraz śmierci. Na szczęście rzadko, dochodzi do dramatycznej śmierci w ciągu kilku minut, młodego i zdrowego człowieka. Lekarze, rodzice i w końcu sami pacjenci powinni być świadomi istnienia takiego zespołu, aby zapobiec jego konsekwencją i unikać zbyt szybkiego powrotu do gry (RTP-return to play). Czytaj więcej »

Czynniki ryzyka nawracającej przepukliny lędźwiowej krążka międzykręgowego

Dobre wyniki w ciągu pierwszego roku po operacji przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym stwierdza się w 80 do 90%. Nawracającą przepuklinę lędźwiowego krążka międzykręgowego, definiuje się jako dyskopatie na tym samym poziomie, bez względu na stronę wypadnięcia dysku oraz ponad 6 miesięcznym okresem wolnym od bólu po operacji.

Czytaj więcej »

Wpływ zatrucia alkoholowego na śmiertelność w tępych urazach głowy

Bottles and glasses of alcohol drinksSpożywanie alkoholu jest uważane za czynnik ryzyka śmiertelności pacjentów z urazowym uszkodzeniu mózgu (TBI). W leczeniu TBI ważne jest ograniczenie wtórnego urazu i ochrona pozostałej żywej tkanki mózgowej przed niedokrwieniem. Wiele leków wykazujących działanie moczopędne takie jak: leki uspokajające, mannitol oraz hipertoniczny roztwór soli są stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego spowodowanego TBI. Sugeruje się, że alkohol również wykazuje podobny wpływ na zwiększenie produkcji moczu, w związku z tym, może zapewnić pewną ochronę po urazie tkanki mózgu.

Czytaj więcej »

Rola aktywności fizycznej w leczeniu dyskopatii lędźwiowej

Active seniorsPrzeprowadzono badania których celem było zwrócenie uwagi na konieczność rozszerzenia rehabilitacji pacjentów z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową krążków międzykręgowych w odcinku lędźwiowym o ukierunkowaną aktywność fizyczną. Czytaj więcej »

Ryzyko pęknięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego w zależności od jego wielkości i lokalizacji

Brain Specimen and StethoscopeNaukowcy z Państwowego Instytutu Neurobiologii (National Neuroscience Institute) w Arabii Saudyjskiej podali badaniu pacjentów z tętniakiem wewnątrzczaszkowym, hospitalizowanych w oddziale neurochirurgii od stycznia 2008 do lipca 2011 roku. Naukowcy na podstawie retrospektywnych danych, określili wpływ wielkości i umiejscowienia tętniaka na jego prawdopodobieństwo pęknięcia. Czytaj więcej »

Krwotok podpajęczynówkowy i sport

Active seniorsKrwotok podpajęczynówkowy (SAH) jest podtypem udar mózgu, który stanowi jedynie 1-7% wszystkich udarów mózgu, dotyka ludzi młodszych niż udar niedokrwienny i odpowiada za 25% wszystkich zgonów związanych z udarem. Mimo, że regularna aktywność fizyczna, w perspektywie długoterminowej jest czynnikiem ochronnym w stosunku do udaru mózgu, to ustalono, że niektóre przypadki SAH są związane z umiarkowanym lub intensywnym wysiłkiem fizycznym jak pływanie, nurkowanie, gimnastyka, golf. trening siłowy, itd. Zwiększone ryzyko SAH może wynikać ze zwiększonej aktywacji układu współczulnego, co ma związek ze wzrostem tętna i ciśnienia krwi i/lub próbą Vasalvy podczas wysiłku fizycznego.

Czytaj więcej »

Powstała generacja neuronów serotoninergicznych z ludzkich wielopotencjalnych komórek macierzystych

iStock_000019071669XSmallSu-Chun Zhang z University of Wisconsin–Madison, pionier w przetwarzaniu komórek macierzystych w neurony, razem z innymi naukowcami z stworzył wyspecjalizowaną komórkę nerwową produkującą serotoninę, neurotransmiter w mózgu. Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Biotechnology. Czytaj więcej »

Nowatorski cewnik balonowy i zatory powietrzne w czasie zabiegów neurochirurgicznych – czy uda się im zapobiec?

Woman prepared for a plastic surgeryZabiegi neurochirurgiczne wykonywane w pozycji siedzącej pacjenta dotyczące tylnego dołu czaszki i odcinka szyjnego kręgosłupa niosą za sobą ryzyko powstania zatoru powietrznego. Naukowcy z University Hospital Tübingen po przeprowadzeniu badań in vitro i in vivo dowiedli skuteczności zastosowania cewnika balonowego umieszczonego w żyle szyjnej wewnętrznej jako nowej alternatywnej techniki w zapobieganiu temu powikłaniu.

Czytaj więcej »

Model mózgu 3D – nowa nadzieja neurologii

Brain Specimen and StethoscopeDokładniejsze poznanie tajników ludzkiego mózgu to cel badań wielu zespołów naukowych. Na drodze stoją jednak przeszkody takie jak skomplikowana złożoność tego organu i ograniczenia w analizowaniu fizjologii mózgowia in vivo. Czytaj więcej »