Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.
Czytaj więcej »

suPAR – obiecujący marker przewlekłej choroby nerek

iStock_000025954109_XXXLargeWyniki badań opublikowanych w New England Journal of Medicine wykazują, że białko suPAR (soluble urokinase-type plasminogen activator receptor) jest obiecującym markerem ryzyka rozwoju przewlekłej niewydolności nerek. Krążące białko suPAR można oznaczyć za pomocą badania krwi. Jego wysokie stężenie wskazuje na prawdopodobieństwo wystąpienia przewlekłej niewydolności nerek nawet 5 lat przed rozwinięciem się choroby. Czytaj więcej »

Czy potrafimy już zapobiegać uszkodzeniu nerek?

iStock_000025954109_XXXLargeInterdyscyplinarna grupa naukowców z Boston University School of Medicine opisała nowe białka nazywane TMIGD1, które okazało się być zaangażowane w ochronę przed uszkodzeniem kluczowych dla optymalnego funkcjonowania nerek komórek nabłonkowych w kanalikach nerek. To białko może stać się w przyszłości celem nowych strategii terapeutycznych mających zastosowanie w postępowaniu z pacjentami cierpiącymi na ostrą i przewlekła chorobę nerek. Czytaj więcej »

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne

Plakat konferencja smallnowyOgólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się 22 listopada 2014r. w Lublinie. Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych z całej Polski. Czytaj więcej »

N-glikany a rak nerkowokomórkowy

Kidney disease formW marcu 2014 roku w oficjalnym czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego The Journal of Urology ukazał się artykuł, w którym japońscy naukowcy na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań wnioskują o przydatności ilościowej analizy profilu N-glikanów w surowicy krwi we wczesnym wykrywaniu raka nerki. Obserwowane zmiany w profilu N-glikanów miałby mieć również wartość predykcyjną odnośnie przeżycia pacjentów z już rozpoznanym rakiem nerkowokomórkowym (1). Czytaj więcej »

Niedobór witaminy D zwiększa ryzyko śmiertelności w przewlekłej chorobie nerek

Niedobór witaminy D obserwuje się u większości osób z przewlekłą chorobą nerek. Może przyczyniać się do rozwoju innych przewlekłych schorzeń, szczególnie ze strony układu sercowo-naczyniowego. Niejasny jest natomiast wpływ obniżonego poziomu witaminy D w tej grupie chorych na śmiertelność.

Czytaj więcej »

Czynniki stymulujące erytropoezę – potencjalne zagrożenia dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych z powodu niedokrwistości

Od momentu wprowadzenia do praktyki klinicznej rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny (rhEPO, recombinant human erythropoietin) wydawało się, że problem niedokrwistości u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek został opanowany. Kolejne lata przyniosły modyfikacje cząsteczki rhEPO i doprowadziły do syntezy nowych leków tzw. czynników stymulujących erytropoezę (ESA, erythropoiesis stimulating agents), charakteryzujących się dłuższym czasem półtrwania i stabilnością działania. Jednak wyniki ostatnich badań klinicznych niosą ze sobą niebezpieczne wnioski. Mimo poprawy parametrów morfologicznych, nie uzyskano redukcji śmiertelności u tych chorych.

Czytaj więcej »

Przewlekłe odrzucanie nerki przeszczepionej

Obecnie przeszczepienie narządu i dializoterapia są jedynymi skutecznymi metodami leczenia nerkozastępczego. Ze względu na lepszą jakość i wydłużenie długości życia pacjentów przeszczepionych, transplantacja jest preferowaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek. W proces odrzucania po przeszczepieniu narządu zaangażowanych jest wiele mediatorów. Proces odpowiedzi zapalnej po przeszczepieniu narządu jest wtórny do niedokrwienia i reperfuzji. Cytokiny, a także rodniki tlenowe uwalniane podczas reperfuzji mogą zwiększać ekspresję cząstek adhezyjnych ICAM-1 na powierzchni śródbłonka. Cytokiny stymulują także leukocyty, co prowadzi do wzrostu ekspresji integryn (LFA-1, VLA-4) na ich powierzchni. Cząstki LFA-1 i VLA-4 reagują z adehzynami ICAM-1 i VCAM-1, obecnymi na komórkach śródbłonka. Aktywowane dzięki adhezji leukocyty, uwalniają enzymy proteolityczne i reaktywne formy tlenu, które uszkadzają śródbłonek. Czytaj więcej »

Ostre odrzucanie nerki przeszczepionej

Sukces transplantacji zależy od wielu czynników. Należą do nich między innymi właściwy dobór dawcy pod względem wieku, zgodności w obrębie HLA, stopnia uczulenia – poziomu przeciwciał antyleukocytarnych, choroby podstawowej będącej przyczyną leczenia nerkozastępczego, stanu innych narządów i chorób współistniejących. Nie mniej ważne są: inne czynniki zależne od dawcy, czas zimnego niedokrwienia, zmiany niedokrwienno-reperfuzyjne oraz szereg czynników immunologicznych i genetycznych. Czytaj więcej »

Czy los chorych na depresję leży w rękach neurochirurgów? Przypadek Sheili Cook.

62-letnia Brytyjka, babcia dwójki wnucząt, cierpiała na głęboką depresję od ponad 10 lat.i Chora przechodziła wiele prób leczenia środkami przeciwdepresyjnymi, jak również ostatecznie terapię elektrowstrząsami. Jednakże lekarzom nie udawało się poprawić ciężkiego stanu, w jakim się znajdowała. Choroba była oporna na jakiekolwiek próby interwencji psychiatrycznej. Kiedy naukowcy z Bristolu zaproponowali Pani Cook zupełnie nową, radykalną metodę leczenia, pacjentka nie zdawała sobie sprawy z tego, jak wielkie zmiany ją czekały. Brytyjka jest pierwszą osobą, która skorzystała z jednej z najbardziej zaawansowanych metod neurochirurgii. Czytaj więcej »