Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.
Czytaj więcej »

Stymulator serca w rozmiarze mini

Lekarze ze szpitala Southampton w Wielkiej Brytanii wszczepili dwóm pacjentom miniaturowy stymulator serca. Specjaliści są zdania, że w porównaniu do obecnie stosowanych urządzeń ten jest bardziej efektywny i bezpieczny. Najnowszy wynalazek może oznaczać rewolucję dla osób skazanych na życie ze stymulatorem serca. Czytaj więcej »

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne

Plakat konferencja smallnowyOgólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się 22 listopada 2014r. w Lublinie. Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych z całej Polski. Czytaj więcej »

Wstrząs kardiogenny – najgroźniejsze powikłanie zawału mięśnia sercowego. Czy można poprawić rokowanie pacjentów?

Wstrząs kardiogenny związany jest zwykle z rozległym uszkodzeniem lewej komory w przebiegu zawału, gdzie częstość jego występowania to około 5-10%, ale może też wystąpić, gdy zawał dotyczy komory prawej (3% przypadków). Inne przyczyny to: dysfunkcja aparatu zastawkowego (12 %) bądź upośledzenie przepływu krwi, wywołane np. tamponadą.

Czytaj więcej »

Przeciwciało zidentyfikuje złogi w naczyniach

Naukowcy opracowują znakowane przeciwciało, które zidentyfikuje blaszki miażdżycowe i tłuszcz w ścianach tętnic. Złogi grożą przerwaniem ściany naczynia i zakrzepem, a tym samym zawałem serca czy udarem niedokrwiennym mózgu. Wyniki badań nad przeciwciałem zostały opublikowane w Circulation Research, czasopiśmie American Heart Association (AHA). Czytaj więcej »

Implantacja rozrusznika serca u chorych po wszczepieniu zastawki aortalnej

Stenoza zastawki aortalnej to najczęstsze zaburzenie zastawkowe spotykane w codziennej praktyce lekarskiej. Zabieg przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej zwiększa ryzyko konieczności implantacji rozrusznika serca, choć w skali tego ryzyka istotne znaczenie ma typ wszczepionej zastawki. Czytaj więcej »

Sztuczne serce z Francji

Kardiologia – jedna z najszybciej mknących do przodu w swym rozwoju specjalizacji znów stawia milowy krok. Po przezskórnych zabiegach stentowania, wymiany zastawek, okluzji ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, zamknięcia uszka przedsionka przychodzi czas na jeszcze większą ingerencję w strukturę ludzkiego serca. Teraz naukowcy zbliżają się do całkowitego zastąpienia niewydolnych komór sztucznym sercem. Mimo, że marzenia ludzkości o wymianie serca na maszynę mają za sobą już dość długą historię, aż do dziś nie powiodło stworzenie mechanizmu o podobnych wymiarach, wadze, działaniu do ludzkiego serca. Cel ten osiągnęła francuska grupa badawcza w prototypie CARMAT. Model sztucznego serca wchodzi właśnie w pierwszą fazę badań klinicznych i w bieżącym roku ma zostać wszczepiony pierwszym pacjentom.

Czytaj więcej »

Mioblasty w terapii pozawałowej niewydolności serca

Zawał serca często prowadzi do niewydolności krążenia wynikającej z trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego. Uzupełnienie blizny właściwymi komórkami zdolnymi do jej zastąpienia i odtworzenia prawidłowej tkanki mięśniowej znacznie poprawiłoby wydolność serca, a tym samym stan kliniczny chorych. Czytaj więcej »