Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.
Czytaj więcej »

Nikotyna jako potencjalna terapia sarkoidozy

medical doctor looking at x-ray picture of lungs in hospitalSarkoidoza jest jedną z chorób układowych i charakteryzuje się powstawaniem małych grudek zapalnych (ziarniniaków). Jej obraz radiologiczny bardzo często przypomina inne choroby, dlatego często jest mylona z przerzutami raka, chłoniakiem oraz gruźlicą i chorobami grzybiczymi. Czytaj więcej »

Czy propolis ma szansę zostać lekiem przyszłości w walce z alergicznym nieżytem nosa?

DCoraz większa liczba ludzi boryka się z objawami jakie niesie ze sobą alergiczny nieżyt nosa. Ciągły katar, kichanie czy uczucie zatkanego nosa spowodowane przez zapalenie błony śluzowej jamy nosowej prowadzą do korzystania z wachlarza środków farmakologicznych dostępnych obecnie na rynku. Jednak żadna z grup preparatów dzisiaj stosowanych – m.in. steroidów, leków przeciwhistaminowych, leków przeciwleukotrienowych, czy nawet wykorzystanie immunoterapii, z którą wiązano duże nadzieje, nie niweluje tego schorzenia całkowicie, dlatego wciąż trwają poszukiwania środka o większej skuteczności. Czytaj więcej »

Szansa na poprawę jakości życia dorosłych osób zakażoych ludzkim wirusem niedoboru odporności?

Przy użyciu protokołu Cochrane Collaboration naukowcy z Kanady przeprowadzili przegląd systematyczny badań oceniających wpływ regularnego uprawiania sportu przez dorosłe osoby zakażone wirusem HIV. Opublikowana w kwietniu 2016 roku praca jest aktualizacją pracy badawczej z 2008 roku.

Czytaj więcej »

Wirusy herpes nadzieją dla chorych na czerniaka

iStock_000034756166_DoubleCzerniak to nowotwór złośliwy wywodzący się z melanocytów. Czerniaki stanowią główną przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. Jest to jeden z najtrudniejszych do leczenia nowotworów. Trudność ta bezpośrednio wynika z biologii nowotworu oraz jego bardzo wysokiego potencjału metastatycznego. Wiele doniesień naukowych wskazuje na możliwość wykorzystania wirusów jako broni przeciwko nowotworom, w szczególności tym nieoperacyjnym.

Czytaj więcej »

Najnowsze testy w wykrywaniu zakażeń HCV mogą skrócić czas diagnostyki nawet o połowę

iStock_000015704019XSmall21 czerwca 2016 w magazynie Annals of Internal Medicine opublikowano najnowsze wyniki badań na temat użyteczności testów na obecność antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCVcAg). Czytaj więcej »

Czy szczepionka przeciw toksoplazmozie dla ludzi jest bliska wynalezienia?

iStock_000025815091_Full (1)Grupa naukowców z Chin przeprowadziła badania nad opracowaniem szczepionki przeciwko toksoplazmozie. Wyniki badań dobrze rokują, jednakże wymagają weryfikacji podczas kolejnych badań klinicznych. Czytaj więcej »

Czy dieta śródziemnomorska ma wpływ na objawy astmy wieku dziecięcego?

DZaobserwowano, że częstość występowania astmy wieku dziecięcego stopniowo wzrasta w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że w najbliższej przyszłości tą chorobą może być dotknięta prawie jedna trzecia populacji. Rozpoznanie astmy u dzieci jest trudne i opiera się głównie na objawach klinicznych: kaszel, duszność oraz świszczący oddech. Napady astmy mogą być prowokowane poprzez infekcje górnych dróg oddechowych, kontakt z alergenami, dym tytoniowy, niektóre leki, oraz wysiłek fizyczny. Czytaj więcej »

Przeciwciało monoklonalne w leczeniu szpiczaka mnogiego

iStock_000025815091_Full (1)Szpiczak mnogi (MM) uważany jest za chorobę nieuleczalną lecz wraz z dopuszczeniem przez US FDA w listopadzie 2015 r. pierwszego preparatu Daratumumabu pojawiła się nadzieja dla pacjentów dotkniętych tym przewlekłym schorzeniem. Lek został zarejestrowany dla pacjentów z MM u których, zastosowanie podstawowych linii leczenia, łącznie z inhibitorem proteasomu (PI) i środkiem immunomodulującym okazało się nieskuteczne. Czytaj więcej »

Nowe perspektywy leczenia osteoporozy

iStock_000015704019XSmallOsteoporoza jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej podatnością na złamania. Występuje najczęściej u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna). Kości ulegają przebudowie przez całe życie. Dwa procesy odpowiadają za ich gęstość – resorpcja stymulowana przez osteoklasty oraz kościotworzenie za które odpowiedzialne są osteoblasty. Czytaj więcej »