Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.
Czytaj więcej »

Infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C czynnikiem ryzyka choroby Parkinsona

Sharing a momentPrzewlekła infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C może zwiększać ryzyko zachorowania na chorobę Parkinsona o około 30%. Do takich wniosków doszli autorzy badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Medycznym w Chinach i opublikowanego na łamach pisma Neurology. Czytaj więcej »

Leki przeciwcukrzycowe mogą zapobiegać rozwojowi choroby Parkinsona

Dictionary Series - Health: diabetesNajnowsze badania prowadzone na London School of Hygiene & Tropical Medicine w Wielkiej Brytanii jest pierwszym przedstawiającym wykorzystanie glitazonów w celu zapobiegania rozwojowi choroby Parkinsona. Opublikowane w PLOS Magazine badanie pokazuje, że osoby cierpiące na Parkinsona, które przyjmowały glitazony – doustne leki przeciwcukrzycowe są trzykrotnie mniej narażone na rozwój choroby. Badania laboratoryjne i przeprowadzane na zwierzętach dowodzą, że glitazony mogą zapobiegać niszczeniu komórek nerwowych. Czytaj więcej »

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne

Plakat konferencja smallnowyOgólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się 22 listopada 2014r. w Lublinie. Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych z całej Polski. Czytaj więcej »

Zaburzony metabolizm poliamin w chorobie Parkinsona jako potencjalny punkt uchwytu nowoczesnej terapii

Choroba Parkinsona (PD) jest schorzeniem zaklasyfikowanym do licznej grupy chorób neurodegeneracyjnym. Jedną z charakterystycznych cech większości tych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest nie do końca poznany patomechanizm choroby. To samo tyczy się PD. Ostatnie badania mówią, iż nieprawidłowe przemiany biochemiczne poliamin w OUN mogą powodować neurotoksyczność odpowiedzialną za wystąpienie PD. Czytaj więcej »

Zespół kruchości – mamy coraz więcej takich pacjentów

W związku ze starzeniem się społeczeństw, szczególnie w krajach wysokouprzemysłowionych, rośnie liczba pacjentów geriatrycznych, na których należy zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzenia ich leczenia. Już od dawna zauważono, że to nie wiek metrykalny, ale wiek biologiczny ma właściwe znaczenie przy ocenie stanu i rokowań chorego. Dlatego opracowano skalę, która po określeniu chorób współistniejących, niesprawności fizycznej i upośledzenia funkcji poznawczych, pozwala określić wiek biologiczny pacjenta, tzw. skalę Clinical Frailty Scale (CFS). Czytaj więcej »