Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.
Czytaj więcej »

Choroba Alzheimera u mężczyzn ma związek z utrata chromosomu Y

DNA moleculeNajnowsze badania przedstawione na konferencji European Society of Human Genetics w Barcelonie, w Hiszpanii, pokazują, że mężczyźni, których krwinki czerwone cechują się brakiem chromosomu Y, są bardziej podatni na wystąpienie choroby Alzheimera. Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości wyniki te mogą stać się podstawą do wczesnego identyfikowania osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia tej jednostki chorobowej.

Czytaj więcej »

Immunomodulacyjna terapia genowa nadzieją dla chorych na raka gruczołu krokowego

iStock_000025815091_Full (1)Rak gruczołu krokowego to najczęstszy nowotwór układu moczowo-płciowego. Jest drugim, najczęstszym nowotworem występującym wśród całej populacji męskiej. Rocznie obserwuje się około 9000 zachorowań, ze stałą tendencją wzrostową na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Mimo szerokiego dostępu do terapii hormonalnej, radioterapii, chemioterapii czy metod chirurgicznych, nowotwór ten powoduje około 8% zgonów w Polsce w ciągu roku. Naukowcy z Houston Methodist Hospital in Texas opracowali nowatorską metodę leczenia raka gruczołu krokowego, która jest efektywna i bezpieczna dla pacjentów. Polega ona na modyfikacji genów komórek nowotworowych, przy udziale wirusa, dzięki czemu układ immunologiczny rozpoznaje i atakuje komórki guza. Czytaj więcej »

Zaćma – czy krople do oczu mogą ją wyleczyć?

woman eye with laser correction frameZaćma jest główną przyczyną znaczącego pogorszenia lub utraty wzroku na świecie. Powoduje to ciężką niepełnosprawność, obniżenie jakości życia oraz obciążenie dla budżetów państw wysokorozwiniętych, gdyż choroba dotyczy w szczególności populacji osób starszych. Do tej pory jedyną możliwością leczenia zaćmy jest zastosowanie różnych technik chirurgicznych. Sytuację może zmienić odkrycie zespołu naukowców z University of California-San Diego, którzy opisali lanosterol jako potencjalny składnik kropli do oczu mogących przyczynić się do rozwoju farmakoterapii tej choroby.

Czytaj więcej »

Rociletinib – czyżby przełom w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc?

cancer cellNowa celowana terapia skierowana przeciwko mutacji receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w raku płuca, w przeciwieństwie do obecnych terapii, wykazuje aktywność przeciwko najpowszechniej opornej na leczenie mutacji jak również znacząco poprawia rokowanie pacjentów. Wyniki I/II fazy badań klinicznych rociletinibu zostały opublikowane na łamach New England Journal Medicine 30 kwietnia. Wstępne wyniki badań zostały poprzednio zaprezentowane w 2014 roku na zjeździe American Society of Clinical Oncology. Czytaj więcej »

Przeciwciała przeciwko nowo odkrytemu antygenowi zarodźca malarii chronią przed infekcją

iStock_000001567765XSmallMalaria to zagrażająca życiu choroba, stanowiąca poważny problem zdrowotny mieszkańców krajów rozwijających się, a jednocześnie jest główną, zakaźną przyczyną śmierci osób podróżujących do strefy tropikalnej. Dzięki odkryciu nowego antygenu Plasmodium falciparum możliwe stało się opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko malarii. Czytaj więcej »

Beklina 1 nowym celem terapii w raku sutka?

Najnowsze badania wskazują na związek zaburzeń autofagocytozy z występowaniem agresywnego podtypu nowotworu sutka. Grupa naukowców ze Stanów Zjednoczonych odkryła związek między zmniejszeniem ekspresji genu bekliny (BECN 1), a potrójnie ujemnym rakiem piersi. Wyniki analiz przeprowadzonych na Uniwersytecie w Teksasie zostały opublikowane na łamach czasopisma EBioMedicine. Czytaj więcej »

Czy dzięki poznaniu roli cynku jesteśmy o krok bliżej do wczesnego wykrywania raka piersi?

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u kobiet. Szacuje się, że co roku na świecie z jego powodu umiera ponad 500 tysięcy kobiet. Wskaźnik przeżycia chorych waha się od 80% w krajach Ameryki Północnej i Szwecji, przez 60% w krajach średnio rozwiniętych do 40% w krajach słabo rozwiniętych. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na rokowanie pacjentek pozostaje stadium zaawansowania choroby i związany z tym czas wykrycia nowotworu. Dlatego trwają badania nad nowymi biomarkerami raka piersi, które pozwolą na wczesne postawienie diagnozy i odpowiednio szybkie leczenie. Ważny krok w tym procesie poczynili naukowcy z Oxford University, badający poziomy cynku u pacjentek z rakiem piersi. Czytaj więcej »

Rola mikrobiomu w powstawaniu nowotworu piersi u kobiet

Mikrobiom tkanki gruczołu piersiowego wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i choroby. Najnowsze wyniki badań naukowców ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że powstanie nowotworu piersi u kobiet może być związane ze zmianami jakościowymi/ilościowymi w mikrobiomie tkanki gruczołu piersiowego. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach czasopisma PLOS ONE. Czytaj więcej »

Czy badanie nasienia zrewolucjonizuje diagnostykę raka gruczołu krokowego?

Wkrótce diagnostyka raka stercza może być dużo łatwiejsza. Prawdopodobnie dzięki nowemu badaniu w oparciu o analizy próbek nasienia rozpoznanie groźnego nowotworu będzie szybsze i pewniejsze. Możliwe będzie to dzięki naukowcom, którzy wyodrębnili fragmenty mikroRNA, których obecność nie tylko potwierdza obecność nowotworu stercza, ale również określa jego stopień złośliwości. Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Adelaide w Australii opublikowano w maju bieżącego roku, na łamach czasopisma Endocrine-Related Cancer. Czytaj więcej »