Stypendium zagraniczne dla wybranych polskich pielęgniarek onkologicznych

iStock_000015704019XSmallStypendium zagraniczne dla wybranych polskich pielęgniarek onkologicznych

Dzięki wsparciu Polskiej Grupy Raka Płuca (PolGRP) trzy pielęgniarki onkologiczne z wybranych ośrodków w Polsce uczestniczyły w zagranicznym kursie edukacyjnym. Utworzenie programu stypendialnego było efektem współpracy PolGRP z kanadyjskim University Health Network oraz Międzynarodowym Towarzystwem do Badań nad Rakiem Płuca – IASLC, organizatorem Światowej Konferencji Raka Płuca (WCLC), w tym roku odbywającej się w Kanadzie. W ramach stypendium, wybrane pielęgniarki wzięły udział w szkoleniu w klinice Princess Margaret Hospital w Toronto oraz w Konferencji WCLC. Na poziomie rekrutacji projekt organizacyjnie wsparły władze Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, a patronat nad wydarzeniem objęły: medexpress.pl, MEDtube oraz Wydawnictwo PZWL.

W 2018 roku Polska Grupa Raka Płuca rozpoczęła realizację autorskiego programu edukacyjnego dla pielęgniarek onkologicznych. Kluczowym celem szkolenia jest podnoszenie efektywności leczenia chorych na raka płuca poprzez nabycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji społecznych do opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną. W pierwszej edycji projektu stypendystki PolGRP uczestniczyły w zagranicznym projekcie szkoleniowym realizowanym w Princess Margaret Hospital w Toronto. Uczestniczkom zaproponowano dwa typy szkoleń. Z pierwszego rodzaju – Personalized Learning ProgramTM (PLPTM) – skorzystały Monika Pawlak z Poznania oraz dr Janina Książek z Gdańska. Został on stworzony tak, aby odpowiadać ich konkretnemu doświadczeniu i kompetencjom, ale także potrzebom edukacyjnym. Dzięki temu stypendystki pogłębiały przede wszystkim wiedzę w zakresie badań klinicznych, immunoterapii i zarzadzania bólem. Drugi typ szkolenia – observership – polegał na wizycie typu shadowing. Uczestniczyła w nim Monika Cieplak z Warszawy.

Z relacji uczestniczek kursów dowiedzieliśmy się, że Panie poznały specyfikę pracy pielęgniarek w badaniach klinicznych w Kanadzie. Dowiedziały się, jak wygląda standardowa praktyka pielęgniarska w UHN, jak tamtejszy personel dzieli się obowiązkami oraz jakie procedury są wykonywane w ramach realizacji badań. Omówiono „Lang RAMP Nurse Navigator”, czyli program określający, jak diagnozowany jest pacjent w raku płuca, wg jakich kryteriów jest kierowany na poszczególne procedury i jakie wymagania musi spełnić, aby być poddany poszczególnym terapiom. Stypendystki miały okazję odbycia zajęć w obecności zespołu badawczego. Porównywały różnice i podobieństwa pracy w tym obszarze w naszych krajach. Miały okazję wymienić się doświadczeniami z personelem medycznym w Princess Margaret Hospital oraz zaprezentować polskie osiągnięcia w obszarze opieki nad pacjentami, w tym aplikację PulmoInfo – multimedialną bazę wiedzy dla chorych na raka płuca i ich rodzin.
Po szkoleniu w Princess Margaret Hospital Panie wzięły udział w konferencji WCLC 2018, gdzie przewidziano specjalny panel dla personelu pielęgniarskiego: cztery dni wykładów, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń o tym, jak wspomóc pacjenta chorego na raka płuca w walce z nałogiem tytoniowym czy też o nowych metodach, które wspierają pacjenta w procesie terapeutycznym.

Zgodnie z założeniem stypendium, po powrocie pielęgniarki zobowiązane są do przekazywania zdobytej wiedzy we własnym środowisku. Dodatkowo, ich kursy będzie można znaleźć na platformie MEDtube.

Polska Grupa Raka Płuca (PolGRP) to stowarzyszenie powstałe z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca. Działa na rzecz wszystkich grup w systemie leczenia raka płuca: lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów, stając się kluczowym głosem eksperckim i opiniotwórczym.

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.