Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach
01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.
Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów
i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.

Podczas konferencji odbędą się prezentacje prac o tematyce medycznej lub przyrodniczej, interesujące szkolenia oraz imprezy integracyjne. Prelegenci będą mogli prezentować prace w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, białoruskim. Abstrakty zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym. Prelegenci otrzymają możliwość opublikowania pełnej wersji pracy w punktowanym czasopiśmie (7 pkt MNiSW). Przyznanych zostanie 28 nagród. Konferencja umożliwi wymianę doświadczeń na arenie międzynarodowej.
Na Konferencji akceptowane są prace: przeglądowe, badawcze, poglądowe lub opis przypadku.

Organizatorzy zapraszają do Lublina
www.konferencjalublin.pl
www.facebook.com/konferencjalublin
tel. 517 112 817

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.