Zespół drugiego uderzenia

Brain Specimen and StethoscopePo raz pierwszy, kontrowersyjny termin został opisany przez Saundersa i Harbaugh w 1984 roku. Zespół drugiego uderzenia czyli SIS (second impact sydrom), składa się z dwóch urazów głowy. Zwykle, dotyczy sportowca, który cierpi z powodu objawów po wstrząśnieniu mózgu, w ciągu kilku tygodni wraca do gry i doznaje ponownego urazu głowy w wyniku czego może dojść do rozlanego obrzęku mózgu, wgłobienia oraz śmierci. Na szczęście rzadko, dochodzi do dramatycznej śmierci w ciągu kilku minut, młodego i zdrowego człowieka. Lekarze, rodzice i w końcu sami pacjenci powinni być świadomi istnienia takiego zespołu, aby zapobiec jego konsekwencją i unikać zbyt szybkiego powrotu do gry (RTP-return to play).

Zespół drugiego uderzenia opisywany jest jako katastrofalne następstwo powtarzających się urazów głowy. Istnienie zespołu opiera się na interpretacji niepotwierdzonych przypadków klinicznych, brak jest dowodów naukowych potwierdzających ten syndrom. Strach przed tym stanem, doprowadził do powstania wielu wytycznych, pomagających w podjęciu decyzji kiedy poszkodowany może ponownie wrócić do aktywności fizycznej. Pomimo braku jednoznacznych danych dotyczących SIS, należy wiedzieć o tym groźnym następstwie wstrząśnienia mózgu.

U pacjenta, po wstrząśnieniu mózgu może dojść do rozwoju obrzęku mózgu, warunkującego utratę przytomności, zaburzenia pamięci, dezorientację i bóle głowy. Mechanizmy autoregulacji mózgowego przepływu krwi zapobiegają masywnemu obrzękowi. Obszerne badania eksperymentalne, sugerują że utrata przytomności, rozwój wtórnego uszkodzenia mózgu i zwiększona wrażliwość na kolejne urazy może mieć podłoże, głownie w charakterystycznym przepływie jonów oraz następujących zmianach w metabolizmie i mózgowym przepływie krwi. W wyniku uszkodzenia może dość do znacznego zwiększenia zewnątrzkomórkowego stężenia jonów potasu, następujący hipermetabolizm mózgu może trwać nawet do dziesiątego dnia. To sprawia że mózg staje się bardziej wrażliwy i podatny na śmierć w przypadku drugiego, nawet niegroźnego uszkodzenia. Jest potrzeba dalszych badań w tym obszarze, które wyjaśnią mechanizmy patofizjologiczne wtórnego uszkodzenia mózgu.

Każdy sportowiec, cierpiący z powodu jakichkolwiek objawów po wstrząśnieniu mózgu nie powinien brać udziału w treningach czy zawodach. Takie objawy to zmęczenie, ból głowy, dezorientacja, nudności, wymioty, uczucie jak: „we mgle” lub „spowolnienia”, oraz inne symptomy odbiegające od prawidłowego samopoczucia. Większy problem stanowią pacjenci bezobjawowi, dla których stworzono różnego rodzaju wytyczne, pomagające oszacować niezbędny czas na regeneracje uszkodzonego ośrodkowego układu nerwowego. Mózgowe przeciwskazania do uprawiania jakiegokolwiek sportu kontaktowego obejmują: obecne objawy po wstrząśnieniu mózgu, stałe następstwa po urazie głowy, wodogłowie, spontaniczne krwawienie podpajeczynówkowe, objawowe nieprawidłowości w obrębie otworu wielkiego.

Obecnie opublikowane badania z zastosowaniem wielu technik diagnostycznych, sugerują że dysfunkcja mózgu trwa przez co najmniej 1 miesiąc od uszkodzenia. W związku z tym odpoczynek od gry, powinien trwać minimum 4 tygodnie. Przyszłe badania w tym obszarze, mogą spowodować, że naukowcy uznają okres 1 miesiąca za zbyt krótki.br>
Autorzy: Bartłomiej Kulesza, Jakub Litak, Cezary Grochowski

Źródło:
1. Bey T, Ostick B. Second impact syndrome. West. J. Emerg. Med. 2009; 10:6-10.
2. McCrory P., Davis G, Makdissi M. Second impact syndrome or cerebral swelling after sporting head injury. Curr Sports Med Rep. 2012;11(1):21-23
3. Maroon J, Lovell MR, Norwig J, et al. Cerebral concussion in athletes: evaluation and neuropsychological testing. Neurosurgery. 2000;47:659–669.
4. Greenberg M.S., Handbook of Neurosurgery, Florida 2010, 7th edition, strony 850-854
5. Mayers L., Return-to-play criteria after athletic concussion: a need for revision. Arch Neurol. 2008 ;65(9):1158-1161

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Mózg – krwotok

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.