Wertebroplastyka skuteczna w leczeniu ostrego bólu w przebiegu złamań kompresyjnych kręgosłupa

medical doctor looking at x-ray picture of lungs in hospitalWertebroplastka redukuje ostre dolegliwości bólowe kręgosłupa towarzyszące kompresyjnym złamaniom trzonów kręgów, bez poprawy po leczeniu zachowawczemu. Jak donoszą australijscy badacze, na łamach The Lancet, jest to metoda bezpieczna i dająca szybkie efekty terapeutyczne.Kompresyjne złamania kręgosłupa stanowią trudny w leczeniu problemem klinicznym. Do ich najczęstszych przyczyn należy osteoporoza. Szacuje się, iż obecnie nawet 1,4 miliona pacjentów cierpi z powodu następstw przebytego złamania kompresyjnego kręgosłupa. Część z nich wymaga pilnego leczenia z powodu silnych dolegliwości bólowych oraz niedowładów kończynowych. W tych przypadkach metodą leczenia z wyboru jest wertebroplastyka.

Wertebroplastyka jest zabiegiem polegającym na wprowadzeniu specjalnego cementu medycznego do trzonu złamanego kręgu w celu jego dekompresji. Zabieg wykonywany jest przezskórnie, w znieczuleniu miejscowym i sedacji, pod kontrolą obrazowania RTG. Metoda ta została po raz pierwszy wdrożona w 1984r. i jest stosowana do dziś w leczeniu dolegliwości bólowych oraz niedowładów, będących następstwem ucisku na rdzeń kręgowy i korzenie nerwów rdzeniowych. W ostatnich latach pojawiły się liczne doniesienia oceniające bezpieczeństwo i skuteczności tej metody leczenia.

Badanie VAPOUR, którego wyniki ukazały się niedawno na łamach czasopisma The Lancet, stanowi wieloośrodkową randomizowaną analizę skuteczność wertebroplastyki w leczeniu ostrego bólu kręgosłupa, u chorych do 6 tygodni od wystąpienia kompresyjnego złamania kręgosłupa. Badaniem, przeprowadzonym przez australijskich naukowców z 4 różnych ośrodków, objęto grupę 120 pacjentów z pojedynczym bądź podwójnym kompresyjnym złamaniem kręgosłupa, u których nasilenie odczuwanych dolegliwości bólowych wynosiło powyżej 7 w 10-punktowej skali numerycznej NRS (Numeric Rated Scale). 61 chorych losowo zakwalifikowano do wertebroplastyki, podczas, gdy u pozostałych 59 osób, zastosowano procedurę placebo. Pacjentów objęto następnie 6 miesięcznym okresem obserwacji. Wstępne wyniki badania są obiecujące. Po 14 dniach od zastosowanego leczenia, wśród osób poddanych procedurze wertebroplastyki, odnotowano zmniejszenie dolegliwości bólowych poniżej 4 pkt. w skali NRS. Z kolei ponad połowa (53%) pacjentów z „grupy placebo” nadal zgłaszała umiarkowane bądź silne dolegliwości bólowe. Tendencja ta utrzymała się także w kolejnych obserwowanych odstępach czasowych.

Naukowcy podkreślają potencjalne korzyści kliniczne płynące z badania. Po raz pierwszy bowiem analizą objęto pacjentów we wczesnym okresie po złamaniu kompresyjnym kręgosłupa i skupiono się wyłącznie na chorych objawowych. Uzyskano zatem ważne dowody kliniczne w zakresie skuteczności wertebroplastyki w leczeniu ostrego bólu. Badacze sugerują, iż poprawa skuteczności leczenia kompresyjnych złamań kręgosłupa przyczyni się także do redukcji ilości oraz czasu hospitalizacji, co z kolei przyniesie korzyści ekonomiczne. Kolejnym ważnym spostrzeżeniem jest fakt, że nie zaobserwowano zwiększenia tendencji do kolejnych kompresyjnych złamań kręgosłupa w grupie pacjentów poddanych wertebroplastyce, co sugerowały niektóre z poprzednich badań.

Autorzy: Tomasz Roman, Justyna Markowicz-Roman, Ewa Kramarz

Źródło:
1: Clark W, Bird P, Gonski P, Diamond TH, Smerdely P, McNeil HP, Schlaphoff G, Bryant C, Barnes E, Gebski V. Safety and efficacy of vertebroplasty for acute painful osteoporotic fractures (VAPOUR): a multicentre, randomised, double-blind,placebo-controlled trial. Lancet. 2016 Aug 17.
2. Buchbinder, R; Golmohammadi, K; Johnston, RV; Owen, RJ; Homik, J; Jones, A; Dhillon, SS; Kallmes, DF; Lambert, RG. „Percutaneous vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fracture.”. The Cochrane database of systematic reviews. 30 April 2015.
3.Montagu, A; Speirs, A; Baldock, J; Corbett, J; Gosney, M. „A review of vertebroplasty for osteoporotic and malignant vertebral compression fractures.”. Age and ageing. July 2012.


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Wertebroplastyka i Kyfoplastyka

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.