Czy ziarnica złośliwa może być przyczyną przewlekłego zmęczenia?

PZiarnica złośliwa jest nowotworem układu chłonnego, który może pojawić się zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. Mediana wieku wśród chorych słyszących po raz pierwszy diagnozę to 30 lat. Przewlekłe zmęczenie zgłaszane przez osoby, które zakończyły pomyślnie proces leczniczy staje się coraz poważniejszym problemem w trakcie kompleksowej opieki nad pacjentem.W opublikowanej we wrześniu bieżącego roku pracy, na łamach internetowego wydania Lancet Oncology, niemieccy naukowcy przedstawili wyniki długotrwałych obserwacji dotyczących tej kwestii, jakie zostały dokonane przez German Hodgkin Study Group.

Analizie poddano 4981 osób, które brały udział w próbach klinicznych HD13 – 881 osób (wczesne stadium z korzystną prognozą), HD14 – 1588 osób (wczesne stadium z niekorzystną prognozą) lub HD15 – 1746 osób (zaawansowane stadium) oraz spełniały określone kryteria, m.in. były osobami nowo zdiagnozowanymi, z potwierdzoną histologicznie ziarnicą złośliwą, wskaźnikiem ECOG maksymalnie na poziomie 2, ujemnym wynikiem badań na obecność HIV oraz nie posiadające innych schorzeń mogących wpłynąć na przebieg próby. Do badania włączono osoby między 18 a 60 rokiem życia. Ostatecznie przeanalizowano dane uzyskane od 4215 pacjentów obserwowanych przez 5 lat po zakończeniu terapii.

Pacjenci zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza oceniającego ich jakość życia (QLQ-S) siedmiokrotnie: w chwili postawienia diagnozy, po 2-4 cyklach chemioterapii, w momencie zakończenia leczenia, a także każdego kolejnego roku, aż do upływu 5 lat po zakończeniu terapii.

Według przedstawionych wyników, znaczna część pacjentów deklarowała uczucie zmęczenia już w chwili postawienia diagnozy. Odsetek osób odczuwających je na skrajnym poziomie wzrastał kolejno wśród pacjentów z grup HD13, HD14, tak aby w grupie osób z zaawansowanym stadium (HD15) osiągnąć poziom 48% respondentów.

W odróżnieniu od początkowego etapu, w trakcie leczenia, a także w 2 i 5 roku po jego zakończeniu, pacjenci z różnych grup deklarowali uczucie zmęczenia o podobnej intensywności.

Uczucie zmęczenia w momencie diagnozy było ważnym czynnikiem predykcyjnym, jego obecności po zakończeniu terapii. Pacjenci, którzy na początku określili poziom swojego zmęczenia jako bardzo wysoki, częściej odczuwali duże zmęczenie 5 lat później. Jednocześnie osoby z zaawansowanym stadium choroby, o umiarkowanym zmęczeniu w momencie postawienia diagnozy, odnotowały istotną poprawę samopoczucia po zakończeniu leczenia.

Mimo różnic w nasileniu choroby oraz intensywności przebytego procesu leczniczego, nie odnotowano znaczących różnic w odsetku osób, które po chorobie nie miały problemu z uczuciem zmęczenia.

Wyniki tego badania pokazały, że odczuwanie zmęczenia wśród osób, które zakończyły leczenie jest zjawiskiem dość częstym, a stadium choroby w momencie diagnozy nie ma, aż tak istotnego wpływu na jego dalsze występowanie jak mogłoby się wydawać.

Zebrane informacje mają szansę w przyszłości posłużyć jako źródło wiedzy do opracowania schematów pomagających osobom, które pokonały chorobę, zrozumieć oraz poprawić ich obecną sytuację.

Autorzy: Karolina Lewczuk, Magdalena Rejmak, Katarzyna Kubiak

Źródło:
1. Kreissl S., Mueller H., Goergen H., Mayer A., Brillant C., Behringer K., Halbsguth T.V., Hitz F., Soekler M., Shonukan O., Rueffer J.U., Flechtner H-H., Fuchs M., Diehl V., Engert A., Borchmann P.. on behalf of the German Hodgkin Study Group – Cancer-related fatigue in patients with and survivors of Hodgkin’s lymphoma: a longitudinal study of the German
Hodgkin Study Group. Lancet Oncol 2016 Published Online September 6, 2016
2. http://www.cancer.org/


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Czym są nowotwory

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.