Czy propolis ma szansę zostać lekiem przyszłości w walce z alergicznym nieżytem nosa?

DCoraz większa liczba ludzi boryka się z objawami jakie niesie ze sobą alergiczny nieżyt nosa. Ciągły katar, kichanie czy uczucie zatkanego nosa spowodowane przez zapalenie błony śluzowej jamy nosowej prowadzą do korzystania z wachlarza środków farmakologicznych dostępnych obecnie na rynku. Jednak żadna z grup preparatów dzisiaj stosowanych – m.in. steroidów, leków przeciwhistaminowych, leków przeciwleukotrienowych, czy nawet wykorzystanie immunoterapii, z którą wiązano duże nadzieje, nie niweluje tego schorzenia całkowicie, dlatego wciąż trwają poszukiwania środka o większej skuteczności.Tureccy naukowcy zdecydowali się zbadać czy propolis ma szansę na zrewolucjonizowanie i zmodyfikowanie obecnie istniejących schematów dotyczących leczenia alergicznego nieżytu nosa. Postanowili sprawdzić jego działanie przeciwalergiczne u szczurów laboratoryjnych z modelowo wyidukowaną za pomocą owalbuminy, astmą.

Propolis jest to substancja farmakologicznie czynna zawierająca flawonoidy, kwas fenolowy oraz ich estry; charakteryzująca się działaniem przeciwzapalnym i immunomodulującym.

Do badania wybrano 30 szczurów, 28 z nich zostało poddane 14-dniowemu procesowi uczulenia, 2 pozostałe zostały przydzielone do pierwszej grupy kontrolnej i nie otrzymywały żadnych środków farmakologicznych. W drugiej fazie badania trwającej 21 dni, 28 uczulone szczury zostały podzielone na 5 grup otrzymujących odpowiednio: mometazon donosowo (n:6), ketotifen doustnie (n:6), propolis doustnie (n:6), propolis donosowo (n:6) oraz grupę kontrolną (n:4) otrzymującą roztwór soli fizjologicznej donosowo.

W ciągu 2 fazy eksperymentu, pięciokrotnie dokonano oceny intensywności występujących objawów – uczucia swędzenia w jamie nosowej, obecności wydzieliny oraz kichania. Pomiary były rejestrowane przez badacza, który nie miał wiedzy, do której grupy należą poszczególne szczury. Każdy z wyżej wymienionych objawów był szacowany w skali 0-3 pkt. Zbadano również wpływ zastosowanego leczenia na poziomie histologicznym.

W 2016 r. na łamach American Journal of Otolaryngology badacze przedstawili wyniki swojej pracy badawczej, świadczące o wystąpieniu znaczącego obniżenia utraty nabłonka rzęskowego, zapalenia, wzrostu ilości komórek kubkowych, proliferacji naczyniowej, liczby eozynofili oraz ocen uzyskanych w pomiarach 1-4 u szczurów przyjmujących propolis systemowo, zbliżonych do wyników osiągniętych przez przyjmujące mometazon lub ketotifen. W grupie, w której zastosowano miejscowo propolis, uzyskane efekty były słabsze niż przy podaniu substancji systemowo.

Podsumowując, zastosowanie propolisu drogą doustną może w przyszłości okazać się kolejną opcją w walce z nieżytem nosa. Badanie to pokazało, że ma on silne działanie przeciwzapalne, a efekt złagodzenia objawów utrzymuje się przez długi czas. Aby jednak w przyszłości można było skorzystać z jego właściwości w procesie leczenia klinicznego, potrzebne są dalsze badania.

Autorzy: Autorzy: Karolina Lewczuk, Magdalena Rejmak, Katarzyna Kubiak

Źródło:
1.Yasar M, Savranlar Y, Karaman H, Sagit M, Silici S, Ozcan I. Effects of propolis in an experimental rat model of allergic rhinitis. Am J Otolaryngol. 2016 Jul-Aug;37(4):287-93. doi: 10.1016/j.amjoto.2016.03.007. Epub 2016 Apr 2.
2. Tran NP, Vickery J, Blaiss MS. Management of rhinitis: allergic and non-allergic. Allergy Asthma Immunol Res. 2011 Jul;3(3):148-56. doi: 10.4168/aair.2011.3.3.148. Epub 2011 May 20.


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.net: Astma – animacja 3D

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.