Operacje bariatryczne jako prewencja nowotworów u osób otyłych?

Australijscy naukowcy odnotowali spadek stężenia białek związanych z nowotworami krążących we krwi po operacjach bariatrycznych u osób otyłych. Wiele badań wykazało związek otyłości z ryzykiem powstawania nowotworów. W Wielkiej Brytanii otyłość jest drugim co do częstości (zaraz po paleniu tytoniu) modyfikowalnym czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworu.

Jak wynika z większości badań, otyłość ma największy wpływ na powstawanie raka endometrium, nerek oraz dróg żółciowo-wątrobowych, nie wpływa natomiast znacząco na powstawanie raka płuc (głównym czynnikiem predysponującym jest palenie tytoniu), czerniaka (głównym czynnikiem predysponującym jest narażenie na promieniowanie UV) oraz mózgu (ze względu na barierę krew-mózg chroniącą mózg przed wpływem zmian metabolicznych wynikających z otyłości). Pomimo wielu badań, dokładne mechanizmy molekularne łączące powstawanie nowotworów z otyłością nie zostały poznane. Sugeruje się, że może ona działać jako inicjator karcynogenezy poprzez mutagenny wpływ wolnych rodników tlenowych na DNA. Możliwy jest także jej udział w promocji karcynogenezy poprzez zmiany stężenia składników odżywczych i czynników wzrostu niezbędnych do rozwoju nowotworu. Kolejna teoria sugeruje, że przewlekły stan zapalny wywołany otyłością może wpływać na inicjację lub promocję karcynogenezy.

Naukowcy z University of Notre Dame w Sydney włączyli do badania 15 pacjentów (8 mężczyzn oraz 7 kobiet) w wieku powyżej 18 lat, z BMI> 30 kg/m2 ze współistniejącymi chorobami związanymi z otyłością lub z BMI> 40 kg/m2. Z badania wykluczono pacjentów z chorobami nowotworowymi, autoimmunologicznymi lub zaburzeniami zapalnymi obecnymi w trakcie badania lub stwierdzonymi w historii medycznej pacjenta. Kolejnym kryterium wykluczającym było przewlekłe przyjmowanie leków przeciwzapalnych lub glikokortykosteroidów.

Każdego pacjenta poddano zabiegowi laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka, polegającej na zmniejszeniu objętości żołądka. Od każdego pacjenta pobrano próbkę krwi przed operacją, a następnie po 12 tygodniach od operacji. W obu próbkach zmierzono stężenie 34 biomarkerów mających związek z rozwojem nowotworów u ludzi: sEGFR, FGF, folistatyny, G-CSF, HGF, sHER-2, sIL-6Rα, leptyny, osteopontyny, PECAM-1, PDGF-AB/BB, prolaktyny, SCF, sTIE-2, sVEGFR-1, sVEGFR-2, angiopoetyny, sCD40L, EGF, endogliny, sFASL, HB-EGF, IGFBP-1, IL-6, IL-8, IL-18, PAI-1, PLGF, TGFα, TNF-α, uPA,VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D.

Po 12 tygodniach od operacji średnia utrata masy ciała wynosiła 20,25 kg, a średni spadek BMI 7,0 kg/m2. Poziom wszystkich biomarkerów uległ spadkowi, jednak znaczący spadek stężenia odnotowano wśród 17 z 34 biomarkerów. Statystycznie istotnemu spadkowi (p<0,1) uległo stężenie całej rodziny czynników VEGF (VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D, PLGF) oraz endogliny, biorących udział w procesie angiogenezy; czynników mających związek z działaniem prozapalnym: IL-6, IL-8, IL-18, TNFα, PAI-1, sCD40L, sFASL; czynników wpływających na proliferację komórek: EGF, TGFα (ich ekspresja pogarsza rokowanie i wzmaga ryzyko przerzutów raków piersi, nerek oraz jelita grubego), HB-EGF; czynników związanych z otyłością i insulinoopornością: IGFBP-1 oraz prolaktyny.

Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do poznania dokładnych mechanizmów molekularnych powodujących wzrost ryzyka powstania nowotworów z powodu otyłości. Jednocześnie sugerują skuteczność operacji bariatrycznych w prewencji powstawania nowotworów związanych z otyłością. Być może w przyszłości zabiegi bariatryczne zostaną uznane za działanie profilaktyczne w walce z nowotworami u osób otyłych, jednak zanim to nastąpi, wiele kolejnych badań musi zostać wykonanych.

Autorzy: Magdalena Rejmak, Karolina Lewczuk

Źródła:
1) Farey, J.E., Fisher, O.M., Levert-Mignon, A.J. et al., Decreased Levels of Circulating Cancer-Associated Protein Biomarkers Following Bariatric Surgery. OBES SURG (2016). doi:10.1007/s11695-016-2321-y
2) Mazzarella L. Why does obesity promote cancer? Epidemiology, biology, and open questions. Ecancermedicalscience. 2015;9 doi: 10.3332/ecancer.2015.554.
3) Parkin DM, Boyd L, Walker LC. The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in the UK in 2010. Br J Cancer. 2011;105(Suppl 2):S77–S81. doi: 10.1038/bjc.2011.489


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Gastric bypass – operacja bariatryczna – przypadek pacjenta z odwrotnym ułożeniem trzewi

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.