Długość okresu rozrodczego u kobiet, a ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2

W oficjalnym czasopiśmie North American Menopause Society opublikowano wyniki badania przedstawiającego związek pomiędzy długością okresu reprodukcyjnego u kobiet, a ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2. Wyniki badania wskazują, że kobiety których okres rozrodczy trwał krócej lub dłużej niż przeciętnie wykazują zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.

Przekwitanie, inaczej zwane klimakterium, jest to fizjologiczny okres w życiu kobiety występujący pomiędzy okresem reprodukcyjnym ,a starością. Mianem menopauzy określa się ostatnie krwawienie miesiączkowe, po którym kolejna miesiączka nie następuje przez następne 12 miesięcy oraz nie stwierdza się patologicznej przyczyny tego stanu. Podczas tego okresu w organiźmie kobiety następuje szereg odczuwalnych zmian wynikających ze zmiany organizacji gospodarki hormonalnej. Już w okresie poprzedzającym o kilka lat wystąpienie menopauzy (premenopauza) zauważa się kliniczne, metaboliczne i hormonalne zmiany związane z rozpoczynającym się wygasaniem czynności jajników. Premenopauzę charakteryzuje spadek stężeń m.in. estrogenów, progesteronu, insulinopodobnych czynników wzrostu, androgenów jajnikowych oraz nadnerczowych. Obserwuje się wtedy także wzrost FSH i LH. W okresie postmenopauzalnym obserwuje się znacznie obniżone stężenia estradiolu, a rolę głównego estrogenu po menopauzie pełnić zaczyna estron. Stężenia FSH oraz LH są znacznie podniesione.

Czas wystąpienia menopauzy zależy od wielu czynników, do których należą m. in.: czynniki socjoekononomiczne, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, utrata jajnika w młodym wieku, wysokość zamieszkania nad poziomem morza, czynniki dziedziczne, czy też stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych. W krajach zachodnich średni wiek wystąpienia menopauzy wynosi 51 lat.

Naukowcy zbadali związek pomiędzy długością okresu reprodukcyjnego u kobiet, a ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2. Badaniem objętych zostało 124 379 kobiet w okresie postmenopauzalnym, w wieku pomiędzy 50 a 79 lat, u których nigdy wcześniej nie została rozpoznana cukrzyca. Ochotniczki pytano o czas wystąpienia pierwszej miesiączki, czas wystąpienia ostatniej miesiączki oraz występowanie nieregularnych cykli miesiączkowych. Z badania wykluczono kobiety z wcześniej rozpoznaną cukrzycą typu 2.

W badanej grupie, u 11 262 kobiet stwierdzono noworozpoznaną cukrzycę. Analiza ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 w czasie wykazała, że zarówno u kobiet, których okres reprodukcyjny był skrócony (<30 lat) jak i wydłużony (>45 lat) wystąpienie cukrzycy obarczone było większym ryzykiem w porównaniu do kobiet, których okres reprodukcyjny był średniej długości ( 36-40 lat). W grupie kobiet z krótszym okresem rozrodczym ryzyko wystąpienia cukrzycy było o 37% większe niż u kobiet z pośrednim okresem rozrodczym. Kobiety, u których menopauza wystąpiła później były o 23% bardziej narażone na wystąpienie cukrzycy w porównaniu z kobietami z pośrednią długością okresu reprodukcyjnego.

Autorzy: Kai Wróblewski, Karolina Dudek, Małgorzata Wołowik

Źródła:
1. Reproductive history and risk of type 2 diabetes mellitus in postmenopausal women: findings from the Women’s Health Initiative Erin S. LeBlanc, MD, MPH et al., Menopause: The Journal of The North American Menopause Society, published 27 July 2016
2. Lakshman R, Forouhi N, Luben R, et al. Association between age at
menarche and risk of diabetes in adults: results from the EPIC-Norfolk
cohort study. Diabetologia 2008
3. Położnictwo i ginekologia. T.2 red. nauk. Grzegorz Bręborowicz

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Menopauza

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.