Stresujące papierosy – jak bierne palenie wpływa na poziom stresu?

iStock_000009024892XSmallWszystkim znany jest negatywny wpływ biernego palenia na zdrowie człowieka. Rocznie na świecie z powodu biernego palenia umiera 600 tysięcy ludzi. Ekspozycja na dym tytoniowy przyczynia się nie tylko do występowania złego stanu zdrowia psychicznego, w tym depresji, ale również powoduje poważne choroby płuc i układu krążenia, takie jak rak płuc, niewydolność serca i choroba niedokrwienna serca. Narażenie kobiety w ciąży na bierne palenie, wiąże się z niską masą urodzeniową noworodków, oraz występowaniem astmy u dzieci.

Ostatnie badania wykazują jednak również wpływ biernego palenia na wyższy poziom stresu u osoby narażonej na dym tytoniowy.

Stres jest dzisiaj poważnym problemem ludzkości. Długotrwałe narażenie na stres wywołuje szereg poważnych zmian w organizmie, takich jak spadek odporności, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych, oraz przyczynia się do rozwoju depresji. Dowodzi się również, że stres jest głównym czynnikiem ryzyka samobójstw.

W związku z powyższym naukowcy z Korea Center for Disease Control and Prevention przeprowadzili badanie, którego celem było zbadanie związku pomiędzy narażeniem na bierne palenie, a występowaniem stresu u osób narażonych. W badaniu wzięło udział blisko 34 tysiące uczestników. Przeanalizowano oddzielnie palaczy, byłych palaczy oraz osoby nigdy nie palące. Mierzono u nich poziom stresu w zależnosci od narażenia na dym tytoniowy w domu, pracy, lub w obu tych miejscach. Wystąpienie i nasilenie stresu było mierzone za pomocą ankiety wypełnianej przez uczestników. Badani ocenili swój stres w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznaczało brak stresu, a 4 bardzo duży stres.

Badanie wykazało, że bierne palenie, związane jest z wyższym poziomem stresu u osób na nie narażonych w porównaniu do osób nie wdychających dymu tytoniowego. Dowiedziono również, że na stres bardziej narażone były osoby nigdy nie palące, niż palacze i byli palacze.

Bierne wdychanie dymu tytoniowego przez badanych w ich domu miało na nich bardziej negatywny wpływ, niż narażenie na niego w pracy. Natomiast najwyższy poziom stresu obserwowano u osób, u których do ekspozycji na bierne palenie dochodziło w obu tych miejscach.

Podsumowując, bierne wdychanie dymu tytoniowego w miejscach gdzie osoby przebywają na codzień, naraża je na wzmożone ryzyko pojawiania się reakcji stresowych. Z tego powodu niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na problem zakazu palenia w miejscach publicznych. Wprowadzanie tych ograniczeń, przyczynia się do zmniejszenia ekspozycji na bierne wdychanie dymu tytoniowego, a przez to redukcji niepotrzebnego stresu, co w konsekwencji prowadzi do poprawy zdrowia społeczeństwa.

Autorzy: Agnieszka Grzechnik, Krzysztof Grzechnik, Justyna Podgórska

Źródło:
1. Seung Ju Kim, Kyu-Tae Han, Seo Yoon Lee2, Sung-Youn Chun and Eun-Cheol Park. Is secondhand smoke associated with stress in smokers and non-smokers? Kim et al. BMC Public Health (2015) 15:1249
2. Oberg M, Jaakkola MS, Woodward A, Peruga A, Pruss-Ustun A. Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries. Lancet. 2011;377(9760):139–46.
3. Lam E, Kvaavik E, Hamer M, Batty G. Association of secondhand smoke exposure with mental health in men and women: cross-sectional and prospective analyses using the UK Health and Lifestyle Survey. Psychiatry. 2013;28(5):276–81.
4. Hughes SC, Corcos IA, Hofstetter CR, Hovell MF, Seo D-C, Irvin VL, et al. Secondhand smoke exposure among nonsmoking adults in Seoul, Korea. Asian Pac J Cancer Prev. 2008;9(2):247–52.
5. Sobotova L, Liu Y-H, Burakoff A, Sevcikova L, Weitzman M. Household exposure to secondhand smoke is associated with decreased physical and mental health of mothers in the USA. Matern Child Health J. 2011;15(1):128–37.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Utlenowanie krwi w płucach

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.