Dieta bogata w brokuły może chronić przed chorobami wątroby

iStock_000034378286_FullWyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Journal of nutrition wskazują, że spożywanie takich roślin jak brokuły, kapusta czy brukselka może zmniejszać ryzyko występowania chorób wątroby, szczególnie raka wątroby.

W obecnych czasach coraz więcej osób na całym świecie stosuje dietę bogatą w węglowodany oraz tłuszcze, co prowadzić może w konsekwencji do występowania niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD). Do grup szczególnie narażonych na wystąpienie NAFLD należą osoby otyłe oraz chore na cukrzycę typu 2. NAFLD prowadzić może do niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis, NASH). To z kolei prowadzi do wystąpienia marskości wątroby lub raka wątrobowokomórkowego (ang. hepatocellular carcinoma, HCC). Osoby prowadzące dietę bogatowęglowodanową i bogatotłuszczową mogą być narażone na wystąpienie HCC.

Częstość występowania NAFLD w populacji światowej wynosi 6,3–33%. NASH na świecie występuje z częstością 3–5%. Do czynników ryzyka wystąpienia NAFLD zalicza się otyłość. Szacuje się, że nawet 90% pacjentów poddawanych zabiegom bariatrycznym cierpi na NAFLD, a 5% z nich na marskość wątroby. Pacjenci chorujący na cukrzycę typu 2 obarczeni są większym ryzykiem wystąpienia NAFLD (60-70%). NAFLD częściej występuje u mężczyzn, a częstość zachorowania rośnie z wiekiem. Wśród czynników niezwiązanych z otyłością mogących wpływać na zwiększone ryzyko wystąpienia NAFLD wymienia się także niedoczynność tarczycy, niedoczynność przysadki mózgowej, hipogonadyzm, bezdech senny i zespół policystycznych jajników.

Amerykańscy naukowcy badali wpływ glukozynolanów zawartych m.in. w brokułach na czynność wątroby. Glukozynolany to grupa siarkowych glikozydów. Zalicza się do niej około 120 poznanych związków. Glukozynolany zawierają w swojej budowie cząsteczkę β-D-glukozy, siarkę oraz łańcuch boczny o strukturze alifatycznej lub aromatycznej. Grupę tę dzieli się ze względu na aminokwasy budujące łańcuch boczny i wyróżnia się: glukozynolany alifatyczne, w których łańcuch boczny pochodzi od aminokwasów alifatycznych (leucyna, izoleucyna, metionina, walina, alanina), glukozynolany aromatyczne z łańcuchem pochodzącym od aminokwasów o budowie aromatycznej (fenyloalanina, tyrozyna) oraz glukozynolany indolowi – łańcuch boczny zbudowany na bazie tryptofanu. Synigryna, glukonasturcyna czy glukorafanina to przykładowe związki należące do tej grupy. Rośliny z rodziny Brassicacea, czyli między innymi kapusta biała, czerwona, włoska, pekińska oraz brukselka są żródłem tych związków. Inne rośliny, które zawierają glukozynolany to rzepak, kalafior, rzodkiewka, kalarepa, rukola, chrzan, gorczyca oraz brokuł.

Wyniki badania prowadzonego na myszach opublikowane w Journal of Nutrition wskazują na pozytywny wpływ spożycia brokułów na funkcje wątroby oraz możliwość ochrony przed wystąpieniem raka. Badanie prowadzono na myszach, które podzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich otrzymywała dietę bogatą w węglowodany oraz tłuszcz. Dieta przeznaczona dla drugiej grupy zawierała liofilizowane brokuły. Myszom raz w tygodniu podawana była dietylonitrozamina, a następnie analizowano zmiany w ekspresji genów, wystąpienie zaburzeń lipidowych i pojawienie się nowotworów w obu grupach myszy. Myszy, których dieta zawierała brokuły wykazywały niższy poziom stężenia trójglicerydów w wątrobie oraz rzadziej rozwijały NAFLD. Zaobserwowano też zmniejszenie aktywności aminotrasferazy alaninowej w osoczu, spadek aktywności makrofagów CD68+ oraz spowolnienie inicjacji i progresji nowotworów. Poziom mikrosomalnego białka transportującego triglicerydy (ang. microsomal triglyceride transfer protein, MTTP) wzrósł.

Inne badanie oceniało wpływ suplementacji ekstraktu z kiełków brokuła, bogatych w sulforafan, na zaburzenia czynności wątroby w grupie japońskich mężczyzn. Związek ten należy do grupy izotiocyjanianów i jest jednym z metabolitów glukozynolanów. U ochotników otrzymujących glukorafaninę badano poziomy markerów czynności wątroby, osoczowe poziomy enzymów aminotrasnferazy alaninowej i asparaginianowej, γ-glutamylotranspeptydazy oraz poziomy markerów stresu oksydacyjnego. U osób, które przyjmowały suplementację ekstraktem z kiełków brokuła zaobserwowano obniżony poziom markerów wątrobowych w surowicy oraz obniżenie poziomu markera stresu oksydacyjnego. Naukowcy wnioskują, że suplementacja ekstraktem z kiełków brokuła wpływa pozytywnie na funkcje wątroby poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego.

Autorzy: Kai Wróblewski, Karolina Dudek, Małgorzata Wołowik

Źródła:
1. Dietary Broccoli Lessens Development of Fatty Liver and Liver Cancer in Mice Given Diethylnitrosamine and Fed a Western or Control Diet. J Nutr. 2016 Mar;146(3):542-50. doi: 10.3945/jn.115.228148. Epub 2016 Feb 10.
2. Sulforaphane-rich broccoli sprout extract improves hepatic abnormalities in male subjects. World J Gastroenterol. 2015 Nov 21;21(43):12457-67. doi: 10.3748/wjg.v21.i43.12457.
3. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice guideline by the American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases, and American College of Gastroenterology, Gastroenterology, 2012; 142: 1592–1609 N. Chalasani, Z. Younossi, J.E. Lavine i wsp.
4. Troczyńska J.: System mirozynaza – glukozynolany — charakterystyka i funkcje w roślinie. Rośliny Oleiste – OilseedCrops, Tom XXVI, 51-64, 2005.
5. Szwejda-Grzybowska J.: Antykancerogenne składniki warzyw kapustnychi ich znaczenie w profilaktyce choróbnowotworowych. Bromat. Chem. Toksykol. – XLIV, 4, 1039–1046, 2011.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Laparoskopowe usunięcie segmentu wątroby

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.