Wpływ zatrucia alkoholowego na śmiertelność w tępych urazach głowy

Bottles and glasses of alcohol drinksSpożywanie alkoholu jest uważane za czynnik ryzyka śmiertelności pacjentów z urazowym uszkodzeniu mózgu (TBI). W leczeniu TBI ważne jest ograniczenie wtórnego urazu i ochrona pozostałej żywej tkanki mózgowej przed niedokrwieniem. Wiele leków wykazujących działanie moczopędne takie jak: leki uspokajające, mannitol oraz hipertoniczny roztwór soli są stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego spowodowanego TBI. Sugeruje się, że alkohol również wykazuje podobny wpływ na zwiększenie produkcji moczu, w związku z tym, może zapewnić pewną ochronę po urazie tkanki mózgu.

Naukowcy z Uniwersyteckiego Szpitala Medycznego w Kaohsiung zawarli w badaniu dane pacjentów z miejskiego centrum urazowego. Do badanej grupy zaliczono chorych z tępym urazem głowy powstałym w wypadku samochodowym, u których wykonano badanie tomografii komputerowej (CT). Chorzy byli hospitalizowani w okresie od stycznia 2007 do maja 2011.

W badaniu zawarto dane pacjenta i zmienne demograficzne, w tym wiek, płeć, mechanizm urazu, skalę ciężkości obrażeń (ISS), zawartość alkoholu we krwi (BAC) oraz skalę śpiączki Glasgow (GCS). W tym zestawieniu, za granicę zatrucia alkoholem obrano poziom BAC wyższy niż 8 mg/dl ponieważ takie stężenie powoduje upośledzenie umiejętności. Do badania zakwalifikowano 3,628 chorych. Spośród nich BAC mierzono u 556 (15,3%) pacjentów. BAC określono za dodatnie w 60,0% (334 chorych) i negatywne (mniej niż 8 mg/dl) u 39,9% (222 chorych). Pacjenci, u których mierzono poziom alkoholu we krwi byli najczęściej mężczyznami w młodym wieku, mieli niższą punktacje GCS, niższe ciśnienie skurczowe oraz wyższe ISS w stosunku do pacjentów u których nie wykonano pomiaru BAC.

Stwierdzono, że u pacjentów z tępym urazem głowy oraz BAC poniżej 8mg/dl, nikt nie miał zmniejszonego nasilenia urazu, nie stwierdzono większej śmiertelności. Natomiast wyższa śmiertelność występowała u pacjentów ze stężeniem alkoholu we krwi pomiędzy 8, a 100 mg/dl. Pacjenci nie objęci badaniem na BAC mieli niższe ISS oraz śmiertelność w porównaniu z pacjentami przebadanymi na BAC. Zaskakujące jest, że pacjenci z BAC wyższym niż 100 mg/dl mieli niższą śmiertelność niż chorzy ze stężeniem pomiędzy 8 a 100 mg/dL. Obecnie mechanizmy dzięki którym zatrucie alkoholem zmniejsza śmiertelność urazu głowy nie są jeszcze w pełni wyjaśnione.

Działanie moczopędne może zmniejszyć wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego po urazie. Ponadto, atrofia mózgu w przypadkach przewlekłego alkoholizmu może zwiększać wolną przestrzeń w której może rozwinąć się krwiak aby zapobiec zwiększeniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, co może być potencjalną przyczyną śmierci.

Jest to kolejne badanie porównujące korelację zatrucia alkoholowego z występowaniem urazu głowy. W innych podobnych badaniach wyniki były niemal identyczne za wyjątkiem określenia większej śmiertelności u chorych nie przebadanych na zawartość alkoholu we krwi. Jednak inne istotne czynniki, w tym ISS, GCS i wiek mają również istotny wpływ na śmiertelność. Mechanizmy, w których występuje spadek śmiertelność przy średnim oraz ciężkim zatruciu alkoholowym wymagają dalszych badań i potwierdzenia w porównaniu do pacjentów z umiarkowanym odurzeniem.

Autorzy: Dominik Ziemianek, Jakub Litak, Bartłomiej Kulesza

Źródło:
1. Tien HC, Tremblay LN, Rizoli SB, et al. Association between alcohol and mortality in patients with severe traumatic head injury. Archives of Surgery. 2006;141(12):1185–1191.
2. Berry C, Ley EJ, Margulies DR, et al. Correlating the blood alcohol concentration with outcome after traumatic brain injury: too much is not a bad thing. The American Surgeon. 2011;77(10):1416–1419.
3. Swearingen A, Ghaemmaghami V, Loftus T, et al. Extreme blood alcohol level is associated with increased resource use in trauma patients. American Surgeon. 2010;76(1):20–24.
4. Tien HCN, Tremblay LN, Rizoli SB, et al. Association between alcohol and mortality in patients with severe traumatic head injury. Archives of Surgery. 2006;141(12):1185–1191.
5. Plurad D, Demetriades D, Gruzinski G, et al. Motor vehicle crashes: the association of alcohol consumption with the type and severity of injuries and outcomes. The Journal of Emergency Medicine.
2010;38(1):12–17.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Alkoholowa choroba wątroby

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.