Konsumpcja napojów słodzonych zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności serca

iStock_000020735338XSmallZbliża się lato, a wraz z nim upały i pokusa gaszenia pragnienia za pomocą słodzonych napojów. Należy jednak starannie rozważyć rodzaj przyjmowanych płynów gdyż jak donoszą szwedzcy naukowcy z Karolinska Intitutet, konsumpcja słodzonych napojów zwiększa w sposób istotny ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

Niewydolność serca jest stanem, w którym na skutek nieprawidłowej struktury serca lub zaburzeń w jego funkcjonowaniu dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej lub też właściwa pojemność minutowa utrzymana jest na skutek zwiększenia ciśnienia napełniania. Prowadzi to do niedostatecznego przepływu krwi w stosunku do zapotrzebowania organizmu, zmniejszenia utlenowania tkanek i pojawienia się objawów klinicznych. Typowo w niewydolności lewokomorowej jest to duszność nasilająca się zwłaszcza w nocy i w czasie przyjmowania pozycji leżącej (orthopnoë), kaszel, zmęczenie i zmniejszona tolerancja wysiłku, a nawet zawroty głowy i splątanie. Natomiast w przypadku niewydolności prawej komory pojawiają się obrzęki, głównie w okolicy kostek (u pacjentów leżących w okolicy krzyżowo-lędźwiowej), płyn przesiękowy w jamach opłucnowych i jamie brzusznej (wodobrzusze), powiększenie wątroby, nudności i zaparcia.

Liczba osób z taką diagnozą szacowana jest na 5,8 miliona chorych w Stanach Zjednoczonych i 23 miliony na całym świecie i ciągle rośnie. W związku z tym istotne jest zidentyfikowanie czynników wpływających na możliwość pojawienia się niewydolności serca i jeśli to możliwe, ich wyeliminowanie.

Ponieważ udowodniono negatywny wpływ spożywania słodzonych napojów na występowanie nadciśnienia tętniczego, zespołu metabolicznego, choroby niedokrwiennej serca i udarów, postanowiono również zbadać czy istnieje podobna zależność w stosunku do występowania niewydolności serca.

Naukowcy przeprowadzili trwające 11,7 roku prospektywne badanie populacyjne na grupie 42 400 mężczyzn w wieku 45-79 lat. Uczestnicy badania po wypełnieniu kwestionariusza FFQ (food frequency questionairre), zostali zakwalifikowani do 5 grup różniących się ilością spożywanych dziennie porcji napojów słodzonych, przyjmując jako standardową porcję jedną szklankę 200 ml napoju. Następnie posługując się Szwedzkim Krajowym Rejestrem Pacjentów, Rejestrem Przyczyn Śmierci pacjentów i bazując na kryteriach Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD- 10, identyfikowano pacjentów ze świeżo rozpoznaną niewydolnością serca bądź też zmarłych z tej przyczyny.

Jak się okazało ryzyko wystąpienia niewydolności serca u mężczyzn konsumujących dwie lub więcej jednostki słodzonych napojów dziennie jest o 23% wyższe niż u osób nie spożywających słodzonych napojów w ogóle. Zaobserwowano także korelację pomiędzy poziomem wykształcenia, a ilością spożywanych słodzonych napojów – wśród osób należących do grupy o największym poziomie konsumpcji (dwie porcje dziennie i więcej) wyższe wykształcenie posiadała znacznie mniejsza liczba osób niż w pozostałych grupach. Co ciekawe, nie zauważono znaczących statystycznie różnic w wynikach badania wśród osób palących, z nadwaga, cukrzycą czy w wieku> 60 lat.

Być może spożycie słodzonych napojów wpływa na wzrost ryzyka wystąpienia niewydolności serca poprzez jego wpływ na wzrost masy ciała, ciśnienie krwi, poziom insuliny, glukozy i białka C-reaktywnego. Znaczenie może mieć również wysoki indeks glikemiczny słodzonych napojów, gdyż sugerowano ścisłą kontrolę glikemii jako jedno z działań profilaktycznych zapobiegających wystąpieniu niewydolności serca.Mechanizmy wyjaśniające zaobserwowaną zależność mogą być wielorakie i jak przyznają sami autorzy, w celu ich wyjaśnienia konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań, poddających analizie między innymi takie parametry jak ciśnienie krwi, stężenie insuliny, glukozy i białka C-reaktywnego. Niezbędne jest również uwzględnienie w nich osób w młodszym wieku, kobiet i mieszkańców innych regionów świata (spożycie słodzonych napojów w Stanach Zjednoczonych jest znacznie wyższe niż w krajach Europejskich), a także rozróżnienie na napoje słodzone cukrem i jego sztucznymi substytutami.

Bez wątpienia jednak rezygnacja ze słodzonych napojów na rzecz wody mineralnej i naturalnych soków owocowych powinna stać się jednym z elementów prewencji niewydolności serca.

Autorzy: Katarzyna Skarbek, Jaromir Ziomek, Patrycja Kapica

Źródła:
1. Rahman I, Wolk A, Larsson S.C. The relationship between sweetened beverage consumption and risk of heart failure in men. Heart-BMJ Journals 2015
2. Bui AL., Horwich TB, Fonarow GC. Epidemiology and risk profile of heart failure. Nat Rev Cardiol 2011;8:30-41
3. Malik VS, Popkin BM, Bray GA, et al. Sugar-sweetened beverages, obesity, type 2 diabetes mellitus, and cardiovascular disease risk. Circulation 2010;121:1356-64
4. Aeberli I, Gerber PA, Hochuli M, et al. Low to moderate sugar-sweetened beverage consumption impairs glucose and lipid metabolism and promotes inflammation in healthy young men: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2011;94:479-85

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Elektroterapia serca – zabieg implantacji kardiowertera – defibrylatora

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.