Operacje bariatryczne nową metodą walki z cukrzycą typu 2 u osób otyłych?

fNaukowcy z Catholic University of Rome na łamach pisma Lancet opublikowali wyniki badań, w których udowodnili, że leczenie cukrzycy typu 2 u osób otyłych za pomocą operacji bariatrycznych jest bardziej skuteczne niż forma farmakoterapii.

Otyłość jest przewlekłą chorobą, charakteryzującą się nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w organizmie (BMI ≥30 kg/m2), przekraczającym jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, czego konsekwencją jest pogorszenie jakości życia, niepełnosprawność oraz ryzyko przedwczesnego zgonu. Otyłość jest uważana za główną przyczynę rozwoju cukrzycy typu 2 wśród osób genetycznie predysponowanych do jej wystąpienia. Jedną z metod leczenia otyłości są operacje bariatryczne, wskazane m.in. w przypadku gdy BMI pacjenta przekracza 40 kg/m2 lub wynosi przynajmniej 35 kg/m2 przy współwystępujących chorobach związanych z otyłością. Metody operacji można podzielić na restrykcyjne, polegające na zmniejszeniu objętości żołądka, co zmniejsza ilość przyjmowanego pokarmu lub omijające, polegające na zmniejszeniu wchłaniania spożytego pokarmu- przykładem jest ominięcie żółciowo-trzustkowe. Do trzeciej grupy, łączącej obie poprzednie metody można zaliczyć ominięcie żołądkowo-jelitowe, czyli metodę Roux-en-Y.

Naukowcy z Catholic University of Rome włączyli do badania 60 osób w wieku 30-60 lat, z BMI wynoszącym co najmniej 35 kg/m2, z cukrzycą typu 2 trwającą przynajmniej 5 lat oraz poziomem hemoglobiny glikowanej wynoszącym ≥7%. Pacjenci zostali losowo rozdzieleni do trzech grup, w stosunku 1:1:1. Pierwsza grupa była leczona za pomocą farmakoterapii (doustne leki hipoglikemizujące oraz insulina, dobrane według indywidualnych potrzeb każdego pacjenta) oraz zmiany stylu życia (dieta i ćwiczenia fizyczne zostały zaplanowane przez diabetologa we współpracy z dietetykiem). Druga grupa pacjentów została poddana zabiegowi ominięcia żółciowo-trzustkowego, a pacjentów z trzeciej grupy zoperowano za pomocą metody Roux-en-Y. Początkowo pacjenci z tych grup również byli leczeni farmakologicznie, z powodu wysokiego poziomu glikemii oraz hemoglobiny glikowanej.

Pacjentów poddano 5-letniej obserwacji, którą udało się zakończyć u 53 osób (88%). Po 5 latach obserwacji nikt z grupy leczonej farmakologicznie nie osiągnął remisji cukrzycy, w przeciwieństwie do 19 osób (50%) z grupy leczonej chirurgicznie. Remisję cukrzycy osiągnęło 7 z 19 osób (37%) leczonych za pomocą metody Roux-en-Y oraz 12 z 19 osób (63%), u których zastosowano ominięcie żółciowo-trzustkowe. Niezależnie od remisji choroby, 4 osoby (27%) z grupy leczonej farmakologicznie, 8 (42%) z grupy leczonej za pomocą metody Roux-en-Y oraz 13 (68%) poddanych zabiegowi ominięcia żółciowo-trzustkowego osiągnęło poziom hemoglobiny glikowanej ≤ 6,5%. 33 (87%) pacjentów z grupy chirurgicznej nie wymagało podawania żadnych leków przeciwcukrzycowych w trakcie trwania obserwacji. 18 (47%) pacjentów z grupy chirurgicznej na początku badania wymagało przyjmowania insuliny, a w piątym roku obserwacji insulinę musiał przyjmować tylko jeden z nich. Dla porównania, w grupie pacjentów leczonych farmakologicznie, użycie insuliny po 5 latach wzrosło. W grupie leczonej farmakologicznie w ciągu 5 lat u 4 osób (27%) wystąpiły różne powikłania cukrzycy, w tym jeden przypadek zawału serca, zakończony zgonem pacjenta. W grupie pacjentów operowanych metodą Roux-en-Y, tylko u 1 osoby (5%) wystąpiła nefropatia, a w grupie leczonej za pomocą ominięcia żółciowo-trzustkowego nie wykryto żadnych powikłań cukrzycy.

Podsumowując uzyskane wyniki, można wnioskować, że operacje bariatryczne są bardziej efektywne w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób otyłych, niż opisana farmakoterapia. Odkrycie to może zmienić podejście do leczenia cukrzycy typu 2, jednakże wciąż wymaga dalszych badań, w celu obserwacji skutków długofalowych.

Autorzy: Magdalena Rejmak, Karolina Lewczuk, Mateusz Puchala

Źródła:
1) G. Mingrone, S. Panunzi, A. De Gaetano, C. Guidone, A. Iaconelli, G. Nanni, M. Castagneto, S. Bornstein, F. Rubino, Bariatric–metabolic surgery versus conventional medical treatment in obese patients with type 2 diabetes: 5 year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. Lancet 2015; 386: 964–73
2) Chirurgia, red. Noszczyk W., 2014
.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Roux-en-Y przełykowo-czcza (1 z 6)

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.