Zaburzenia snu u starszych osób zwiększają ryzyko udaru mózgu

Sleeping in this weekend?Według najnowszych doniesień, ludzie w podeszłym wieku, którzy źle sypiają, a przede wszystkim wielokrotnie wybudzają się w nocy są w większym stopniu narażeni na wystąpienie udaru mózgu. Naukowcy z Colorado dowiedli, że przyczyną może być niedobór tlenu w tkance nerwowej i stwardnienie tętniczek mózgowych.

Biorąc pod uwagę częstość występowania, a także skutki biologiczne, społeczne i ekonomiczne, udar mózgu jest jednym z najważniejszych zespołów klinicznych wśród innych schorzeń układu nerwowego. Definicja dokonanego udaru mózgu wg WHO określa go jako zespół charakteryzujący się nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, którego objawy utrzymują się ponad 24 h lub prowadzą wcześniej do śmierci i nie mają przyczyny innej niż naczyniowa. Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu na świecie, co więcej jest to pierwsza przyczyna trwałego inwalidztwa osób dorosłych. Dotyczy głównie osób starszych, przede wszystkim po 65-70 roku życia.

Wśród czynników ryzyka udaru znajdujemy cechy osobnicze, na które nie mamy wpływu jak wiek, płeć męska czy rasa czarna, ale także czynniki modyfikowalne: nadciśnienie tętnicze, otyłość, zaburzenia gospodarki lipidowej, nadużywanie alkoholu czy palenie tytoniu.

Naukowcy z Uniwersytetu w Colorado postanowili bliżej przyjrzeć się wpływowi bezsenności na ujawnienie się udaru mózgu. Przeprowadzono badanie tkanki mózgowej osób starszych, którzy przed śmiercią byli poddani przynajmniej tygodniowemu monitorowaniu aktywności mózgu podczas snu i czuwania. W prowadzonych obserwacjach wykorzystano dane pochodzące od 315 osób o średniej wieku 90 lat, z czego 70% stanowiły kobiety. Podczas monitorowania, sen badanych osób przerywany był średnio 7 razy na godzinę.

Związek pomiędzy chorobami układu krążenia, a fragmentacją snu był badany już wcześniej, jednak obecne badanie jest pierwszym, w którym obserwowano bezpośrednio zależność między jakością snu, a mikroskopowymi zmianami naczyń mózgowych.

W sumie 29 % badanych cierpiało na udar mózgu, a 61% miało oznaki umiarkowanego do ciężkiego uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu. Naukowcy dowiedli, że fragmentacja snu wiąże się z 27% większym ryzykiem wystąpienia stwardnienia tętniczek. Ponadto, na każde 2 dodatkowe przebudzenia ryzyko zwiększało się o 30%. Otrzymane wyniki były niezależne od znanych wcześniej czynników ryzyka jak masa ciała, cukrzyca, miażdżyca, choroba Alzheimera i inne.

Badacze podkreślają znaczenie tych zjawisk, ponieważ obserwowane zaburzenia naczyń mózgowych mogą przyczynić się nie tylko do wystąpienia udaru, ale także do postępujących zaburzeń funkcji poznawczych i motorycznych. Wyniki sugerują, że monitorowanie snu może stać się kolejną drogą do identyfikacji osób starszych mających zwiększone ryzyko wystąpienia udaru. Potrzebne są jednak dalsze badania, które wyjaśnią czy uszkodzenie naczyń jest skutkiem, czy też przyczyną fragmentacji snu.

Różne formy zaburzeń snu sprzyjają chorobom neurologicznym. Wcześniejsze badania donoszą, że zbyt krótki sen rozumiany jako trwający mniej niż 6h sprzyja wystąpieniu udaru mózgu poprzez negatywny wpływ na budowę śródbłonka naczyń. Z kolei Inne analizy donoszą, że zbyt długi nocny odpoczynek może mieć podobne skutki.

Istnieją niejasności jaka forma zaburzenia snu w największym stopniu przyczynia się do wystąpienia chorób neurologicznych, jednak zależność taka niewątpliwie ma miejsce. Szeroko rozumiany nieefektywny sen wpływa negatywnie na funkcjonowanie wielu układów, w tym nadrzędnego organu jakim jest mózg, dlatego tak ważne jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu poprawę jego jakości.

Autorzy:Małgorzata Wołowik, Kai Wróblewski, Karolina Dudek


1.Sleep Fragmentation, Cerebral Arteriolosclerosis and Brain Infarct Pathology in Community-Dwelling Older People, Andrew S.P. Lim, MD; Lei Yu, PhD; Julie A. Schneider, MD; David A. Bennett, MD;
Aron S. Buchman, MD Stroke. January 14, 2016.
2. Short sleep duration is an independent predictor of stroke events in elderly hypertensive patients. Eguchi K, Hoshide S, Ishikawa S, J Am Soc Hypertens.
3.Sleep duration and risk of fatal and nonfatal stroke Yue Leng, MPhil, Francesco P. Cappuccio, MD, 2015, Neurology
4.Neurologia, W. Kozubski, P.Liberski, J.Moryś, PZWL, 2013 ISBN: 978-83-200-4535-2
5. Global stroke statistics Thrift AG, Cadilhac DA, Thayabaranathan T, Howard G, Howard VJ, Rothwell PM, Donnan GA. International Journal of Stroke, 2014


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Udar mózgu i przemijający atak niedokrwienny

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.