Wysoki wzrost i ryzyko rozwoju raka oraz chorób sercowo-naczyniowych

iStock_000019976173_DoubleNaukowcy na całym świecie zainteresowani są zależnością między wysokością ciała, a rozwojem przewlekłych ale niezakaźnych chorób. Z jednej strony ludzie o wysokim wzroście mają mniejsze ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu II, natomiast z drugiej większe ryzyko wystąpienia u nich raka. Wyniki dyskusji autorów na temat etiologii tych zależności ukazały sie na łamach The Lancet Diabetes & Endocrinology.


Wzrost jest w dużej mierze uwarunkowany genetycznie, ale badania pokazują stałe zwiększanie się wysokości dzieci i dorosłych występujące w ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie. Istnieje tendencja wskazująca, że w dorosłym życiu dzieci są często znacznie wyższe niż ich rodzice. Największy wzrost wysokości w ostatnich latach stwierdzono w Holandii. Holendrzy są teraz 20 cm wyżsi niż byli 150 lat temu. Co więcej, w Holandii odnotowuje się najwyższe na całym świecie spożycie per capita mleka i produktów mlecznych.

Badania przeprowadzili naukowcy z Niemieckiego Centrum Badań Cukrzycy (DZD) i Harvard School of Public Health. Wskazują oni, że wysokość ma istotny wpływ na śmiertelność z powodu niektórych powszechnych chorób, niezależnie od masy tłuszczowej ciała i innych czynników modulujących. Wcześniejsze badania wykazują jednoznacznie, że osoby wysokie, w porównaniu do niskich, mają niższe ryzyko chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2, ale mają większe ryzyko zachorowania na raka. Profesor Schulze, z Niemieckiego Instytutu Żywienia Człowieka w Poczdamie (DIfE), podaje, że dane epidemiologiczne pokazują, że na każde 6,5 cm wzrostu śmiertelność z powodu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia zmniejsza się o sześć procent, w przeciwieństwie do umieralności z powodu raka, która zwiększa się wówczas o cztery procent.

Autorzy przypuszają, że wzrost wysokości ciała jest markerem nadmiernej podaży wysokokalorycznej żywności bogatej w białka zwierząt w różnych etapach wzrostu. Tak więc, już w życiu płodowym, wzrost może być zaprogramowany na całe życie. Jak wiadomo do tej pory na tym etapie jest on głównie zależny od insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 i 2 (IGF1 i 2) oraz ogólnoustrojowego stosunku poziomu IGF-1/2. Wśród innych właściwości, aktywacja tego układu powoduje, że organizm staje się bardziej wrażliwy na działanie insuliny. Ten fakt potwierdza Profesor Stefan z DZD podając, że wysokie osoby są bardziej wrażliwe na działanie tego hormonu i mają niższą zawartość tłuszczu w wątrobie, co może wyjaśnić ich niższe ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2. Wyniki te zgadzają się z opublikowanymi danymi, które sugerują, że wysokie osoby są względnie chronione przed zaburzeniami metabolizmu lipidów. Jednakże, aktywacja układu IGF-1/2 oraz innych szlaków sygnalizacyjnych oznacza stałą aktywację wzrostu komórek, co może być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia pewnych nowotworów, zwłaszcza raka piersi, raka jelita grubego i czerniaka złośliwego. Rezultatem jest odwrotna korelacja z ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2, a dodatnia z ryzykiem rozwoju raka.

Naukowcy zalecają uwzględnienie w większym stopniu niż do tej pory czynnika wzrostu oraz wysokości dorosłych w profilaktyce wyżej wymienionych głównych chorób. Autorzy badań wskazują, że środowisko lekarskie powinno być bardziej świadome tego, że wysokie osoby – choć rzadziej dotknięte chorobą sercowo-naczyniową lub cukrzycą typu 2 – mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka. Badacze zaznaczają również, że znaczenie diety, zwłaszcza w okresie ciąży oraz dojrzewania jest niedoceniane. Naukowcy wzywają do zmiany tego stanu.

Autorzy: Agata Zwierz, Katarzyna Gałaszkiewicz, Klaudia Zyzak

Źródła:
1. Norbert Stefan, Hans-Ulrich Häring, Frank B Hu, Matthias B Schulze, Divergent associations of height with cardiometabolic disease and cancer: epidemiology, pathophysiology, and global implications The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2016
2. Sung J, Song YM, Lawlor DA, Davey Smith G, Ebrahim S. Height and site-specific cancer risk: a cohort study of a Korean adult population. Am J Epidemiol. 2009;170:53–64
3. Green J, Cairns BJ, Casabonne D, Wright FL, Reeves G, Beral V. Height and cancer incidence in the Million Women Study: prospective cohort, and meta-analysis of prospective studies of height and total cancer risk. Lancet Oncol. 2011;12:785–94.
4. Thrift, AP, Gong, J, Peters, U…, and the GIANT Consortium. Mendelian randomization study of height and risk of colorectal cancer. Int J Epidemiol. 2015; 44: 662–672
5. Batty GD, Barzi F, Woodward M, et al. Adult height and cancer mortality in Asia: the Asia Pacific Cohort Studies Collaboration. Ann Oncol. 2010;21:646–54.
6. Lee CM, Barzi F, Woodward M, et al. Adult height and the risks of cardiovascular disease and major causes of death in the Asia-Pacific region: 21,000 deaths in 510,000 men and women. Int J Epidemiol. 2009;38:1060–71.
7. Paajanen TA, Oksala NK, Kuukasjarvi P, Karhunen PJ. Short stature is associated with coronary heart disease: a systematic review of the literature and a meta-analysis. Eur Heart J. 2010;31:1802–9.
8. Horikoshi, M, Yaghootkar, H, Mook-Kanamori, DO…, the Meta-Analyses of Glucose- and Insulin-related traits Consortium (MAGIC), and the Early Growth Genetics (EGG) Consortium. New loci associated with birth weight identify genetic links between intrauterine growth and adult height and metabolism. Nat Genet. 2013; 45: 76–82
9. Komlos, J and Lauderdale, BE. The mysterious trend in American heights in the 20th century. Ann Hum Biol. 2007; 34: 206–215
10. Wiley, AS. Cow milk consumption, insulin-like growth factor-I, and human biology: a life history approach. Am J Hum Biol. 2012; 24: 130–138

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Czerniak in situ

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.