Stan zdrowia psychicznego, a wyniki operacji u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego – nowa zależność.

Their patient is stableNajnowsze badania naukowe donoszą, że stan zdrowia psychicznego pacjentów przed operacją może wpływać na pooperacyjne wyniki. Zabieg radykalnej cystektomii (RC), jest bardzo skuteczną metodą w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego, ale komplikacje występują aż u 66% pacjentów. Amerykańscy naukowcy stwierdzili, że u pacjentów z niską samoocena zdrowia psychicznego występowały częściej powikłania wysokiego stopnia w ciągu 30 dni po zabiegu, niż u chorych z wyższą jego samooceną. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach The Journal of Urology.

Rak pęcherza moczowego (BCA) stanowi czwarty z najczęściej występujących raków w Stanach Zjednoczonych, a dziewiąty na świecie. Radykalna cystektomia (RC) stanowi standard leczenia dla pacjentów, u których rak pęcherza moczowego nacieka mięśniówkę (MIBC). Choć takie podejście u znacznej części pacjentów prowadzi do skutecznego całkowitego wycięcia guza, zdarzają się pojedyńcze przypadki z dużym ryzykiem wystąpienia wznowy odległej po zabiegu.

Badania były prowadzone, przez amerykańskich naukowców z Oddziału Onkologii Układu Moczowo-płciowego z Moffitt Cancer Center w Tampa, od stycznia 2010 do sierpnia 2014 roku. Z 472 pacjentów poddanych RC wybrano grupę 274 (58,1%), którzy wypełnili przedoperacyjny kwestionariusz SF-12. Krótki formularz 12 (SF-12) służył samoocenie zdrowia psychicznego mniej niż 6 miesięcy przed operacją. SF-12 jest standardowym, prawomocnym kwestionariuszem oceny jakości życia w oparciu o stan zdrowia fizycznego (PCS) oraz zdrowie psychiczne (MCS) respondenta mierzonych za pomocą odpowiednich wskaźników np. funkcjonowanie fizyczne, odczuwanie bólu, czy stan emocjonalny i psychiczny. Pacjenci po analizie ich własnego zdrowia szacowali wpływ skutków jakie wywołały choroba i jej leczenie na ich samopoczucie.

Naukowcy z Florydy wykazali istotne powiązanie pomiędzy stanem zdrowia psychicznego i wysokiego stopnia powikłaniami po RC u chorych na raka pęcherza moczowego. Ogółem 46 respondentów (16,8%) doświadczyło wysokiego stopnia 30-dniowych pooperacyjnych komplikacji. Okazało się, że Ci pacjenci mieli niską przedoperacyjna ocenę zdrowia psychicznego (44,8 vs 49,8, p = 0,004), ale nie wykazano różnicy w wyniku oceny zdrowia fizycznego (39,2 vs 43,8, p = 0,06).

Autorzy wyjaśniają, że wcześniejsze badania sugerują, że słaba kondycja psychiczna może prowadzić do znacznych powikłań prawdopodobnie ze względu na zaburzenia odpowiedzi immunologicznej związanej z silnym stresem. Co więcej może to na przykład opóźnić zarówno gojenie się ran jaki i zdolność do zwalczania infekcji w okresie pooperacyjnym. Naukowcy podkreślają, że chociaż wiadomo, że samoocena ogólnego samopoczucia może pośredniczyć w fizjologicznej odpowiedzi na zabieg, zgłaszanie stanu zdrowia przez pacjenta nie było intensywnie badane do tej pory u chorych z rakiem pęcherza moczowego.

Stwierdza się, że przedoperacyjna samoocena zdrowia psychicznego pacjenta była niezależnie związana z powikłaniami wysokiej jakości po radykalnej cystektomii. Dlatego, warto dokonywać jej przed zabiegiem za pomocą zatwierdzonych kwestionariuszy, ponieważ może dostarczyć dodatkowych informacji przydatnych w przewidywaniu krótkoterminowych wyników pooperacyjnych. Wyniki badań wydają się być obiecujące.

Autorzy: Agata Zwierz, Katarzyna Gałaszkiewicz, Klaudia Zyzak

Źródła:
1. Pranav Sharma, Carl H. Henriksen, Kamran Zargar-Shoshtari, Ren Xin, Michael A. Poch, Julio M. Pow-Sang, Wade J. Sexton, Philippe E. Spiess, Scott M. Gilbert. Preoperative Patient Reported Mental Health is Associated with High Grade Complications after Radical Cystectomy. The Journal of Urology, 2016; 195 (1)
2. Anna Kłak, Magdalena Mińko, Dorota Siwczyńska, Bolesław Samoliński Selected questionnaire methods studying the quality of life Postepy Dermatol Alergol. 2015 Jun; 32(3): 210–215.
3. Ware, J. Jr., Kosinski, M., Keller, S.D. A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. Med Care. 1996;34:220
4. R. Siegel, D. Naishadham, A. Jemal Cancer statistics, 2013 CA Cancer J Clin, 63 (2013), pp. 11–30
5. P.E. Clark, N. Agarwal, M.C. Biagioli, National Comprehensive Cancer Network (NCCN), et al. Bladder cancer J Natl Compr Canc Netw, 11 (2013), pp. 446–475
6. J.J. Meeks, J. Bellmunt, B.H. Bochner, et al. A systematic review of neoadjuvant and adjuvant chemotherapy for muscle-invasive bladder cancer Eur Urol, 62 (2012), pp. 523–533
7. Segerstrom, S.C., Miller, G.E. Psychological stress and the human immune system: a meta-analytic study of 30 years of inquiry. Psychol Bull. 2004;130:601


Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego