Krwotok podpajęczynówkowy i sport

Active seniorsKrwotok podpajęczynówkowy (SAH) jest podtypem udar mózgu, który stanowi jedynie 1-7% wszystkich udarów mózgu, dotyka ludzi młodszych niż udar niedokrwienny i odpowiada za 25% wszystkich zgonów związanych z udarem. Mimo, że regularna aktywność fizyczna, w perspektywie długoterminowej jest czynnikiem ochronnym w stosunku do udaru mózgu, to ustalono, że niektóre przypadki SAH są związane z umiarkowanym lub intensywnym wysiłkiem fizycznym jak pływanie, nurkowanie, gimnastyka, golf. trening siłowy, itd. Zwiększone ryzyko SAH może wynikać ze zwiększonej aktywacji układu współczulnego, co ma związek ze wzrostem tętna i ciśnienia krwi i/lub próbą Vasalvy podczas wysiłku fizycznego.

Naukowcy z Instytutu Medycyny Molekularnej Uniwersytetu w Lizbonie na podstawie analizy historii pacjentów przyjętych z ostrym SAH do oddziału udarowego Szpitala Świętej Maryi w Lizbonie, w latach 1995-2014, badali korelację miedzy krwawieniem podpajęczynówkowym a sportem.

Badaniem objęto 738 pacjentów. U 424 chorych (57.5%) krwotok podpajęczynówkowy poprzedzał aktywność fizyczną, natomiast u dziewięciu osób SAH wystąpił podczas lub natychmiast po uprawianiu sportu (grupa związana ze sportem). SAH wystąpił podczas biegania (2 przypadki), aerobiku (2 przypadki), jazdy na rowerze, treningu równowagi, tańca, uprawiania surfingu i windsurfingu. Należy dodać, że wśród tej grupy jeden z pacjentów nie miał naczyniowych czynników ryzyka, jeden w przeszłości zażywał heroinę i kokainę oraz jeden zgłaszał uraz szyi.

Naukowcy wykazali że, pacjenci z krwotokiem podpajęczynówkowym związanym ze sportem byli znacznie młodsi i prezentowali lepszy stan kliniczny przy przyjęciu zgodnie ze skalą Hunt’a i Hess’a. Ich wynik w skali był lepszy niż pozostałych chorych, u których stwierdzono szerszy rozkład w ciężkości wstępnej oceny stanu klinicznego. W grupie pacjentów z SAH związanym ze sportem nie odnotowano żadnego zgonu, podczas gdy u pozostałych pacjentów występowały zgony. W obu grupach nie stwierdzono znaczących różnic w częstości występowania czynników ryzyka udaru, takich jak: nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i zażywanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Tętniaki zidentyfikowano tylko u 3 chorych (33,3%) z grupy związanej ze sportem. Natomiast u pozostałych pacjentów stwierdzono je w 60,3% przypadków.

Jest to pierwsze badanie, porównujące SAH ze sportem, które zostało przeprowadzone na tak dużej grupie chorych. Wcześniejsze badania sugerowały, że występowanie SAH związane z wysiłkiem fizycznym może wynikać z pobudzenia układu współczulnego, wzrostu tętna i ciśnienia krwi i/lub próby Vasalvy, co warunkuje pękniecie tętniaka. Należy również pamiętać że udary częściej występują u ludzi starszych. Nowe badanie, uwzględniło różne formy sportu, w których dochodzi do urazów (sporty walki) oraz formy sportu, które indukują próbę Vasalvy jak np. podnoszenie ciężarów.

Wyniki badania, dowodzą, że występowanie SAH w sporcie nie jest bardzo częste, ale jest niezwykle związane z urazem. Pacjenci z SAH związanym ze sportem są młodsi i prezentują lepszy stan kliniczny przy przyjęciu.

Autorzy: Bartłomiej Kulesza, Paweł Szmygin, Dominik Ziemianek, Jakub Litak

Źródło:
1. Nanji LS, Melo TP, Canhão P, Fonseca AC, Ferroa JM. Subarachnoid Haemorrhage and Sports. Cerebrovasc Dis Extra. 2015; 5(3): 146–151.
2. Feigin VL, Rinkel GJE, Lawes CMM, Algra A, Bennett DA, van Gijn J, Anderson CS. Risk factors for subarachnoid hemorrhage: an updated systematic review of epidemiological studies. Stroke. 2005;36:2773–2780
3. Mittleman MA, Mostofsky E. Physical, psychological and chemical triggers of acute cardiovascular events: preventive strategies. Circulation. 2011;124:346–354
4. Blandford J, Chalela JA. Perimesencephalic subarachnoid hemorrhage triggered by hypoxic training during swimming. Neurocrit Care. 2013;18:395–397
5. Feigin VL, Lawes CMM, Bennett DA, Anderson CS. Stroke epidemiology: a review of population-based studies of incidence, prevalence, and case-fatality in the late 20th century. Lancet Neurol. 2003;2:43–53

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj na MEDtube.pl: Udar mózgu i przemijający atak niedokrwienny

Brak komentarzy.

Odpowiedz

(required)

(required)

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.